Non-profit

Wij onderscheiden ons op het gebied van de publieke sector. Voor bijvoorbeeld overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties of organisaties in de zorg doen we dat door de inzet van onze specialisten binnnen de publieke sector. 

 

De publieke sector is een breed begrip en kent belangrijke maatschappelijke thema’s zoals marktwerking, samenwerking en schaalvergroting,  maar ook de veranderende samenleving, vergrijzing, automatisering, duurzaamheid en transparantie zijn sleutelbegrippen geworden. Thema’s uit specifieke deelsectoren van het publieke landschap die specifieke aandacht behoeven.

Voor organisaties en ondernemers in de gezondheidszorg (zoals care-organisaties, eerste en tweedelijns zorg, kinderopvang), maatschappelijke organisaties en (lokale) overheden of de met haar gelieerde organisaties zijn onze specialisten uit de publieke sector aangelijnd.

Bezuinigingen en uitgebreide regelgeving

Een belangrijke gemene deler is dat de publieke sector al jaren wordt geconfronteerd met steeds weer nieuwe bezuinigingen. Ook de komende jaren zullen bezuinigingen in de publieke sector aan de orde van de dag zijn bij onze klanten. Daarnaast worden maatschappelijke instellingen alsmede ondernemers en instellingen in de publieke sector jaarlijks geconfronteerd met omvangrijke veranderende regelgeving. Deze ontwikkelingen hebben een grote impact op uw organisatie. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze specialisten staan u graag bij om tijdig in te spelen op actuele veranderingen. Zodoende bent u of uw organisatie goed voorbereid op belangrijke thema’s die de komende jaren op u af komen. 

Controle van jaarrekening (en bijzondere controleopdrachten)

Onze publieke sector specialisten hebben veel ervaring met accountantscontroles en subsidiecontroles voor (semi) overheidsorganen. Aan de hand van het contorleprotocol dat geldt voor deze specifieke controles gaan we te werk. Dat doen we door in overleg met u onze werkzaamheden te plannen, u tijdens de uitvoering van onze controles zoveel mogelijk te ontlasten en vanzelfsprekend zo effiecient mogelijk te werken. Als er vragen of discussiepunten zijn dan horen we graag uw mening en standpunt. Pas dan kunnen we namelijk een weloverwogen conclusie trekken. 

Voor (semi) overheidslichamen gelden vaak bijzondere regels die onderdeel zijn van onze controleoprdracht. Te denken valt aan Europese Aanbestedingsregels en dergelijke. Deze bijzondere regels zijn vaak complex en op meerdere manieren te interpreteren. Om onze controle goed uit te kunnen voeren en u goed van dienst te kunnen zijn, hebben we een groot netwerk opgebouwd van diverse specialisten voor verschillende disciplines. Daarmee zijn wij in staat vragen en onduidelijkheden spoedig en vakkundig op te lossen.

(Fiscale) advisering

Door de steeds weer veranderende wet- en regelgeving zijn overheidslichamen continu in beweging. Wij kunnen u helpen bij vraagstukken als:

 • De fiscale positie van medisch specialisten vanaf 1 januari 2015;
 • Financierings- en goodwill problematiek;
 • Vormgeving ondernemerschap MSB;
 • Gezondheidszorg en technologie, innovatie en automatisering;
 • De veranderende positie van zzp’ers in de zorg;
   
 • Vennootschapsbelastingplicht van (in)directe overheidslichamen vanaf 1 januari 2016 (analyse en optimalisatie gemeentelijke structuur);
 • Decentralisatie bekostiging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO) en de gevolgen ten aanzien van de btw, proces- en administratie inrichting;
   
 • Fiscale positie organisaties als gevolg van onder andere subsidies, kostendoorbelastingen, ter beschikking stellen van personeel, verhuursituaties etc.
 • Samenwerkingsverbanden op het gebied van kinderopvang en welzijn;
   
 • Veranderende wetgeving voor maatschappelijke organisaties op het gebied van de ANBI-regelgeving;
 • Sportverenigingen en de SBBI;
 • Maatschappelijke organisaties zoals culturele instellingen en de mogelijkheden tot fondsenwerving alsmede financiering in relatie tot het afnemen van subsidiegelden;
 • Vormgeving van maatschappelijke collectieven en rechtsvormkeuze;

De accountants en adviseurs van Govers leveren hierbij specialistisch maatwerk en doordachte oplossingen in elke fase van uw organisatie op een heldere en toegankelijke wijze. 

Kachung Tau

Kachung Tau

High-Tech, Food & Retail, Maak-industrie

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord