Publicaties

Een spaargeld B.V. anno 2021

Een spaargeld B.V. anno 2021

19 oktober 2020 - Bas Pijnaker

In deze Tax Flash besteden wij aandacht aan het onlangs bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel Wet aanpassing box 3. Dit wetsvoorstel tracht met ingang van 2021 met name de belastingdruk op kleinere vermogens in box 3 te laten dalen. Daarentegen stijgt de belastingdruk voor belastingplichtigen met een vermogen boven de € 220.000 (fiscale partners: € 440.000).

Download
NOW 3.0

NOW 3.0

09 oktober 2020 - Ralph Rijnders

Het kabinet heeft deze week een brief met de wijzigingen en concrete randvoorwaarden van de NOW 3.0 naar de Tweede Kamer gestuurd. In onze Flyer NOW 3.0 lees je alles over deze regeling. Bijgaand gaan wij nader in op de verschillende tijdvakken, de afbouw van het subsidiepercentage, het vervallen van de ontslagboetes en de mogelijkheden om de loonsom geleidelijk te verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie.

Download
Bijzonder uitstel van betaling - stand van zaken

Bijzonder uitstel van betaling - stand van zaken

01 oktober 2020 - Maurits Jansen

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Daarnaast kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd, nog verlenging aanvragen. Voor de laatste stand van zaken, verwijzen we u graag naar onze Flyer Uitstel van betaling.

Download
Tozo 3.0

Tozo 3.0

01 oktober 2020 - Çigdem Alkiliç

Het kabinet heeft besloten om de vermogenstoets uit te stellen tot 1 april 2021. Voor verdere informatie aangaande de TOZO 3, verwijzen wij u graag naar onze Flyer TOZO 3.

Download
UBO-Register

UBO-Register

21 september 2020 - Inge Tan-Beulen

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu wordt het concreet: vanaf 27 september 2020 treedt de wetgeving rond het UBO-register in werking. Vrijwel iedere juridische entiteit die in Nederland gevestigd is, zal moeten registeren wie er binnen de onderneming ‘aan de touwtjes trekt’. In deze flyer gaan wij in op het UBO-register en de registratieplicht.

Download
Prinsjesdag 2020

Prinsjesdag 2020

21 september 2020 - Laura Schonenberg

Op Prinsjesdag, 15 september 2020, heeft het kabinet het Belastingplan 2021 en overige fiscale maatregelen gepresenteerd. Op basis van deze plannen en reeds eerder aangekondigde wetswijzigingen, hebben wij deze brochure samengesteld. Verder informeren wij u over belangrijke acties, die u naar aanleiding van de nieuwe regels kunt ondernemen en geven wij u allerhande tips. Wij hopenu op deze manier op een overzichtelijke en toegankelijke manier te informeren over de veranderingen die per 1 januari 2021 (of later)naar verwachting van kracht worden.

Download
Teruggaaf buitenlandse btw

Teruggaaf buitenlandse btw

01 september 2020 - Martin Kuijpers

Vraag tijdig in een andere EU-land betaalde btw terug. Heeft u in 2019 btw betaald in een ander EU-land? Zorg er dan voor dat u tijdig een verzoek om teruggaaf van btw indient bij de Nederlandse Belastingdienst. U moet deze btw vóór 1 oktober 2020 terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. De in het buitenland betaalde btw kunt u niet in uw reguliere btw-aangifte in aftrek brengen.

Download
Steunpakket 3.0

Steunpakket 3.0

31 augustus 2020 - Maurits Jansen

Download
Nieuwsbrief looheffingen | augustus 2020

Nieuwsbrief looheffingen | augustus 2020

13 augustus 2020 - Maarten van der Steen

In deze editie van de nieuwsbrief loonheffingen zoomen onze loonheffingsspecialisten in op een drietal onderwerpen die uw aandacht behoeven. Hierbij staat de praktische toepassing binnen uw onderneming centraal. Het gaat om de volgende onderwerpen: (1) Diensttijdvrijstelling, (2) Personeelsfonds en (3) WIEG.

Download
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

29 juni 2020 - Ralph Rijnders

Op 29 juni 2020 is de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB gepubliceerd in de Staatscourant. De TVL helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal € 1.000 euro en maximaal € 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben zien verdwijnen als gevolg van de coronacrisis.

Download
NOW 2.0

NOW 2.0

25 juni 2020 - Ralph Rijnders

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een beroep doen op de tweede versie van de NOW regeling die ziet op de loonkosten van de maanden juni, juli en augustus. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

Download
Wetsvoorstel 'Excessief lenen bij de eigen vennootschap' ingediend

Wetsvoorstel 'Excessief lenen bij de eigen vennootschap' ingediend

19 juni 2020 - Manon Verboeket

Het wetsvoorstel waarmee het zogenoemde excessief lenen uit de eigen vennootschap wordt ontmoedigd, is woensdag ingediend bij de Tweede Kamer. Met ingang van 2023 worden de mogelijkheden beperkt voor aanmerkelijkbelanghouders (aandeelhouders met tenminste 5% aandeel) om onbelast geld te lenen van hun eigen onderneming. Zij mogen vanaf dat moment nog tot 500.000 euro lenen, met uitzondering van bestaande eigenwoningschulden. Het meerdere zal worden belast in de inkomstenbelasting als fictief regulier voordeel. U leest alles over de achtergronden en aandachtspunten van het wetsvoorstel in onze speciale Tax Flash.

Download
Uitstel Belastingbetaling

Uitstel Belastingbetaling

17 juni 2020 - Çigdem Alkiliç

Als gevolg van de recente uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) en de daarop door de regering genomen maatregelen lukt het u wellicht niet om al uw financiële verplichtingen na te komen, zoals het tijdig betalen van belastingen. In deze bijdrage gaan we in op de aandachtspunten en de te nemen stappen in geval u door het Coronavirus niet in staat bent om uw belastingverplichtingen na te komen.

Download
Verlaging Duitse btw-tarieven

Verlaging Duitse btw-tarieven

17 juni 2020 - Martin Kuijpers

De Duitse regering gaat de inzakkende economie stimuleren met verschillende maatregelen. Een van deze maatregelen betreft de tijdelijke verlaging van de Duitse btw-tarieven. Deze verlaging heeft mogelijk ook gevolgen voor u als Nederlandse ondernemer.

Download
Dochteronderneming is mogelijk vaste inrichting voor de BTW

Dochteronderneming is mogelijk vaste inrichting voor de BTW

16 juni 2020 - Laura Schonenberg

Op 7 mei 2020 heeft het Hof van Justitie in de zaak Dong Yang geoordeeld dat een dochter-maatschappij kan kwalificeren als vaste inrichting voor de btw van de moedermaatschappij. Om te bepalen of een dienst wordt verricht aan de moedermaatschappij of mogelijk aan een vaste inrichting is een dienstverrichter echter niet verplicht om de contractuele verhoudingen tussen de moedermaatschappij en dochtermaatschappij te onderzoeken.

Download
De werkkostenregeling: Aanwijsverplichtingen anno 2020

De werkkostenregeling: Aanwijsverplichtingen anno 2020

12 juni 2020 - Mark Duijker

Actuele stand van zaken aangaande de WKR.

Download
Tax Flash: De Fiscale positie van de DGA

Tax Flash: De Fiscale positie van de DGA

21 mei 2020 - Harm Kolen

Op 18 mei 2020 is een onderzoek over de belastingheffing van dga’s gepubliceerd. Dit onderzoek is geïnitieerd door de Staatssecretaris van financiën en vormt onderdeel van een zestal onderzoeken die samen de bouwstenen vormen om te komen tot een beter belastingstelsel. Blijkens het gepubliceerde onderzoek, lijkt de dga niet in rustiger fiscaal vaarwater te komen.

Download
Nieuwsbrief Loonheffingen | mei 2020

Nieuwsbrief Loonheffingen | mei 2020

07 mei 2020 - Maarten van der Steen

In deze editie van de nieuwsbrief loonheffingen zoomen onze loonheffingsspecialisten in op een drietal onderwerpen die uw aandacht behoeven. Hierbij staat de praktische toepassing binnen uw onderneming centraal. Het gaat om de volgende onderwerpen: (1) Coronacrisis – maatregelen in de loonheffingen, (2) Cafetariaregeling: uitruilen van loonbestanddelen (3) Vergoedingsregels Reisbesluiten in CAO Rijk. Indien u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op via loonheffingen@govers.nl.

Download
Steunmaatregelen Cultuursector

Steunmaatregelen Cultuursector

30 april 2020 - Laura Schonenberg

Naast het pakket noodmaatregelen van de overheid, welke voor alle ondernemers geldt, heeft de overheid een aantal aanvullende steunmaatregelen voor de culturele  sector aangekondigd. In deze bijdrage gaan we nader in op deze aanvullende steunmaatregelen voor de culturele sector van de overheid.

Download
Algemene Brochure Ondernemen in de Coronacrisis

Algemene Brochure Ondernemen in de Coronacrisis

07 april 2020 - Ralph Rijnders

Middels deze bijdrage hopen wij u te informeren aangaande alle gevolgen die de Coronacrisis met zich meebrengt. Los van alle maatregelen heb je als ondernemer namelijk behoorlijk ingewikkelde beslissingen te nemen in deze tijd. Wij hopen jullie te helpen met het nemen van de juiste beslissingen. In deze bijdrage zetten we voor u de financiële, fiscale en juridische aandachtspunten op een rij.

Download