Publicaties

Het Coronavirus: De liquiditeitsprognose

Het Coronavirus: De liquiditeitsprognose

25 maart 2020 - Kachung Tau

Momenteel bevinden we ons in onzekere tijden. Het coronavirus heeft alles en iedereen in zijn greep. De impact is groot en het is nog onzeker wanneer de rust wederkeert. De overheid verscherpt de maatregelen waardoor de eerste ondernemingen activiteiten (gedeeltelijk of geheel) hebben moeten staken. Dit veroorzaakt niet alleen aanzienlijke druk op de liquiditeiten van de desbetreffende ondernemingen, maar ook op de cashflow van samenwerkende partners. Daarom is het voor iedere ondernemer van belang om nu de huidige en verwachte liquiditeitsbehoefte in kaart te brengen. Wij kunnen u assisteren bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting om de huidige en toekomstige liquiditeitsbehoefte in kaart te brengen. Ook kunnen wij u ondersteunen bij de interne en externe cashflowbeheersing, als ook voorraad-, debiteuren- en crediteurenanalyse. Meer informatie hierover treft u aan in bijgaande flyer. Mochten wij u hierbij kunnen begeleiden, heeft u vragen of wenst u op de hoogte te worden gehouden over een van de aangekondigde regelingen? Neem dan gerust contact op.

Download
Noodmaatregelen Coronavirus

Noodmaatregelen Coronavirus

18 maart 2020 - Ralph Rijnders

Het kabinet heeft gisteren besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. 

Download
Nieuwsbrief loonheffingen | maart 2020

Nieuwsbrief loonheffingen | maart 2020

10 maart 2020 - Maarten van der Steen

In deze editie van de nieuwsbrief loonheffingen zoomen onze loonheffingsspecialisten in op een drietal onderwerpen die uw aandacht behoeven. Hierbij staat de praktische toepassing binnen uw onderneming centraal. Het gaat om de volgende onderwerpen: (1) Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM), (2) Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschikte werknemers (3) Het coronavirus: de impact op werkgever en werknemer. Indien u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op via loonheffingen@govers.nl .

Download
Btw-nieuwsbrief | maart 2020

Btw-nieuwsbrief | maart 2020

09 maart 2020 - Martin Kuijpers

In deze btw-nieuwsbrief gaan wij nader in op een drietal actuele zaken die mogelijk een rol spelen in uw onderneming. Allereerst lichten wij toe wat de recente uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch betekent voor de btw-positie van toezichthouders en commissarissen. Vervolgens zetten wij uiteen welke btw-gevolgen spelen bij verkoop via Amazon. Amazon heeft namelijk aangekondigd in 2020 naar Nederland te komen. Tot slot geven wij u een korte update over de stand van zaken van de Brexit en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Download
Nieuwsbrief loonheffingen | februari 2020

Nieuwsbrief loonheffingen | februari 2020

13 februari 2020 -

In deze editie van de nieuwsbrief loonheffingen zoomen onze loonheffingsspecialisten in op een drietal onderwerpen die uw aandacht behoeven. Hierbij staat de praktische toepassing binnen uw onderneming centraal. Het gaat om de volgende onderwerpen: (1) WagwEU: verplichtingen bij internationale tewerkstellingen, (2) WW-premiedifferentiatie voor de verzekerde dga en (3) Samenloop tussen de Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) en Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Indien u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op via loonheffingen@govers.nl.

Download
Btw-nieuwsbrief februari 2020

Btw-nieuwsbrief februari 2020

10 februari 2020 - Martin Kuijpers

In deze btw-nieuwsbrief gaan wij nader in op enkele verschillende situaties waarbij de verleggingsregeling van toepassing is. Hierbij maken wij onderscheid tussen binnenlandse situaties en buitenlandse situaties. Tot slot gaan wij in op de formele verplichtingen die gepaard gaan met de toepassing van de btw-verleggingsregeling.

Download
Btw-nieuwsbrief | januari 2020

Btw-nieuwsbrief | januari 2020

06 januari 2020 - Martin Kuijpers

De laatste btw-aangifte van 2019 komt er weer aan. In deze aangifte moet u mogelijk rekening houden met enkele correcties, zoals het privégebruik van de auto van de zaak en overige correcties met betrekking tot privégebruik. In de nieuwsbrief lichten wij deze correcties kort toe.

Download
Govers versterkt partnerteam en benoemt één nieuwe vennoot in de maatschap

Govers versterkt partnerteam en benoemt één nieuwe vennoot in de maatschap

26 december 2019 - Rudi van den Heuvel

Vanaf 1 januari 2020 wordt het partnerteam van Govers versterkt met drie nieuwe partners; Patrick van de Laar RA (audit), Raymond de Keizer RE (IT audit) en Patrick van Hoof (samenstel). Daarnaast treedt Harm Kolen (relatiebeheerder) als vennoot toe tot de maatschap.

Download
Nieuwsbrief loonheffingen | december 2019

Nieuwsbrief loonheffingen | december 2019

19 december 2019 - Çigdem Alkiliç

In deze decembereditie van de nieuwsbrief loonheffingen zoomen onze loonheffingsspecialisten in op een drietal onderwerpen die uw aandacht behoeven. Hierbij staat de praktische toepassing binnen uw onderneming centraal. Het gaat om de volgende onderwerpen: (1) December: feestperikelen in de loonheffingen, (2) Bestelauto in de loonheffingen en (3) Actualiteiten in zzp-land. Indien u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op via loonheffingen@govers.nl.

Download
Nieuwsbrief loonheffingen | november 2019

Nieuwsbrief loonheffingen | november 2019

26 november 2019 - Maarten van der Steen

In deze novembereditie van de nieuwsbrief loonheffingen zoomen onze loonheffingsspecialisten in op een viertal onderwerpen die uw aandacht behoeven. Hierbij staat de praktische toepassing binnen uw onderneming centraal.  Het gaat om de volgende onderwerpen: (1) De fiscale fietsregeling per 2020, (2) Fiscale positie Belgische docenten in Nederland, (3) Toepassen van de 30%-regeling: de voortdurende toets en (4) EU verordening sociale zekerheid: einde overgangsrecht. Indien u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op via loonheffingen@govers.nl.

Download
Cyberrisico's binnen uw organisatie ?

Cyberrisico's binnen uw organisatie ?

14 november 2019 - Wilko van der Meulen

Bent u zich bewust van de cyberrisico's binnen uw organisatie ?

Download
Data-Analyse in het midden- en kleinbedrijf

Data-Analyse in het midden- en kleinbedrijf

11 november 2019 - Raymond de Keijzer

Download
Btw-nieuwsbrief | november 2019

Btw-nieuwsbrief | november 2019

11 november 2019 - Martin Kuijpers

Bent u ondernemer voor de btw? Dan dient u aan een aantal formele eisen te voldoen. Het gaat daarbij onder andere om het uitreiken van een juiste factuur, het controleren van uw ontvangen facturen, het doen van btw-aangifte en het onder omstandigheden doen van een opgaaf ICP. In deze nieuwsbrief worden deze onderdelen kort toegelicht.

Download
Nieuwsbrief loonheffingen | oktober 2019

Nieuwsbrief loonheffingen | oktober 2019

28 oktober 2019 - Maarten van der Steen

In deze oktobereditie van de nieuwsbrief loonheffingen zoomen onze loonheffingsspecialisten in op een viertal onderwerpen die uw aandacht behoeven. Hierbij staat de praktische toepassing binnen uw onderneming centraal.  Het gaat om de volgende onderwerpen: (1) wijzigingen in de WW-premie per 1 januari 2020, (2) fiscale aandachtspunten bij (langdurig) zieke werknemers, (3) actualiteiten in de werkkostenregeling en (4) de fiscale positie van een stagiair binnen uw organisatie. Indien u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op via loonheffingen@govers.nl .

Download
Btw-nieuwsbrief | oktober 2019

Btw-nieuwsbrief | oktober 2019

14 oktober 2019 - Martin Kuijpers

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de kleine ondernemersregeling (KOR) gewijzigd in een nieuwe regeling: de zogenaamde omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB). In deze btw-nieuwsbrief is een vraag-en-antwoord special opgenomen waarin wij u nader informeren over deze nieuwe regeling. Tot slot is in deze btw-nieuwsbrief opgenomen over welke btw-tools Govers beschikt waarmee u eenvoudig uw btw-positie kunt bepalen dan wel verbeteren.

Download
Prinsjesdaglezing 26 september 2019

Prinsjesdaglezing 26 september 2019

02 oktober 2019 - Bas Pijnaker

Presentatie Prinsjesdaglezing 2019

Download
Prinsjesdagspecial 2019

Prinsjesdagspecial 2019

24 september 2019 -

Download
Btw-nieuwsbrief | september 2019

Btw-nieuwsbrief | september 2019

17 september 2019 - Martin Kuijpers

De Europese Commissie heeft op 2 oktober 2018 ingestemd met een viertal ‘btw quick fixes’. Deze ‘quick fixes’ moeten bijdragen aan een vereenvoudiging van de btw-wetgeving rondom internationale handel. Deze vereenvoudigingen treden per 1 januari 2020 in werking. In deze btw-special informeren wij jullie nader over deze quick fixes en welke impact deze wijzigingen op uw onderneming kunnen hebben.

Download
ATAD 2 - Het tweede EU pakket aan antimisbruikmaatregelen

ATAD 2 - Het tweede EU pakket aan antimisbruikmaatregelen

01 september 2019 - Lomme van Dam

Per 1 januari 2020 treedt een nieuw pakket aan maatregelen ter voorkoming van ongewenst geachte fiscale effecten van “hybride mismatches” in werking. Met deze nieuwe Nederlandse wetgeving wordt de EU-richtlijn ter voorkoming van belastingontwijking, de zogenoemde Anti Tax Avoidance Directive (“ATAD 2”) in de Nederlandse wetgeving wordt opgenomen. De “hybride mismatches” die met deze nieuwe maatregelen worden aangepakt betreffen hoofdzakelijk situaties waarin een land een entiteit of vordering fiscaal anders behandelt dan het andere land. De bestaande verschillen in behandeling resulteren bijvoorbeeld in een aftrek van rente bij de betalende partij terwijl de betaalde rente bij de ontvanger niet is belast; of in (dubbele) aftrek bij zowel de betaler als de ontvanger van rente. Ook de fiscale voordelen van een van de meest bekende Nederlandse structuren, de zogenoemde ‘CV/BV-structuur’, worden door deze maatregelen verder beperkt, nadat recent ook Amerika wetshervormingen in dit kader heeft doorgevoerd.

Download