Publicaties

NOW 2.0

NOW 2.0

25 mei 2020 - Ralph Rijnders

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een beroep doen op de tweede versie van de NOW regeling die ziet op de loonkosten van de maanden juni, juli en augustus. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

Download
Tax Flash: De Fiscale positie van de DGA

Tax Flash: De Fiscale positie van de DGA

21 mei 2020 - Harm Kolen

Op 18 mei 2020 is een onderzoek over de belastingheffing van dga’s gepubliceerd. Dit onderzoek is geïnitieerd door de Staatssecretaris van financiën en vormt onderdeel van een zestal onderzoeken die samen de bouwstenen vormen om te komen tot een beter belastingstelsel. Blijkens het gepubliceerde onderzoek, lijkt de dga niet in rustiger fiscaal vaarwater te komen.

Download
Nieuwsbrief Loonheffingen | mei 2020

Nieuwsbrief Loonheffingen | mei 2020

07 mei 2020 - Maarten van der Steen

In deze editie van de nieuwsbrief loonheffingen zoomen onze loonheffingsspecialisten in op een drietal onderwerpen die uw aandacht behoeven. Hierbij staat de praktische toepassing binnen uw onderneming centraal. Het gaat om de volgende onderwerpen: (1) Coronacrisis – maatregelen in de loonheffingen, (2) Cafetariaregeling: uitruilen van loonbestanddelen (3) Vergoedingsregels Reisbesluiten in CAO Rijk. Indien u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op via loonheffingen@govers.nl.

Download
Steunmaatregelen Cultuursector

Steunmaatregelen Cultuursector

30 april 2020 - Laura Schonenberg

Naast het pakket noodmaatregelen van de overheid, welke voor alle ondernemers geldt, heeft de overheid een aantal aanvullende steunmaatregelen voor de culturele  sector aangekondigd. In deze bijdrage gaan we nader in op deze aanvullende steunmaatregelen voor de culturele sector van de overheid.

Download
Uitstel Belastingbetaling

Uitstel Belastingbetaling

08 april 2020 - Çigdem Alkiliç

Als gevolg van de recente uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) en de daarop door de regering genomen maatregelen lukt het u wellicht niet om al uw financiële verplichtingen na te komen, zoals het tijdig betalen van belastingen. In deze bijdrage gaan we in op de aandachtspunten en de te nemen stappen in geval u door het Coronavirus niet in staat bent om uw belastingverplichtingen na te komen.

Download
Algemene Brochure Ondernemen in de Coronacrisis

Algemene Brochure Ondernemen in de Coronacrisis

07 april 2020 - Ralph Rijnders

Middels deze bijdrage hopen wij u te informeren aangaande alle gevolgen die de Coronacrisis met zich meebrengt. Los van alle maatregelen heb je als ondernemer namelijk behoorlijk ingewikkelde beslissingen te nemen in deze tijd. Wij hopen jullie te helpen met het nemen van de juiste beslissingen. In deze bijdrage zetten we voor u de financiële, fiscale en juridische aandachtspunten op een rij.

Download
De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

07 april 2020 - Inge Tan-Beulen

Als onderdeel van het pakket aan noodmaatregelen, heeft de overheid toegezegd dat zij werkgevers tegemoet zal komen in de loonkosten. Het doel van deze tegemoetkoming is om de werkgelegenheid te beschermen en onze economie draaiende te houden. Voorheen vond deze tegemoetkoming plaats op basis van de regeling inzake werktijdverkorting, echter op 17 maart 2020 werd er aangekondigd dat deze regeling wordt vervangen door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Op 31 maart 2020 is de inhoud van de NOW regeling gepresenteerd; het indienen van aanvragen is reeds mogelijk.

Download
Het Coronavirus: De liquiditeitsprognose

Het Coronavirus: De liquiditeitsprognose

25 maart 2020 - Kachung Tau

Momenteel bevinden we ons in onzekere tijden. Het coronavirus heeft alles en iedereen in zijn greep. De impact is groot en het is nog onzeker wanneer de rust wederkeert. De overheid verscherpt de maatregelen waardoor de eerste ondernemingen activiteiten (gedeeltelijk of geheel) hebben moeten staken. Dit veroorzaakt niet alleen aanzienlijke druk op de liquiditeiten van de desbetreffende ondernemingen, maar ook op de cashflow van samenwerkende partners. Daarom is het voor iedere ondernemer van belang om nu de huidige en verwachte liquiditeitsbehoefte in kaart te brengen. Wij kunnen u assisteren bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting om de huidige en toekomstige liquiditeitsbehoefte in kaart te brengen. Ook kunnen wij u ondersteunen bij de interne en externe cashflowbeheersing, als ook voorraad-, debiteuren- en crediteurenanalyse. Meer informatie hierover treft u aan in bijgaande flyer. Mochten wij u hierbij kunnen begeleiden, heeft u vragen of wenst u op de hoogte te worden gehouden over een van de aangekondigde regelingen? Neem dan gerust contact op.

Download
Noodmaatregelen Coronavirus

Noodmaatregelen Coronavirus

18 maart 2020 - Ralph Rijnders

Het kabinet heeft gisteren besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. 

Download
Nieuwsbrief loonheffingen | maart 2020

Nieuwsbrief loonheffingen | maart 2020

10 maart 2020 - Maarten van der Steen

In deze editie van de nieuwsbrief loonheffingen zoomen onze loonheffingsspecialisten in op een drietal onderwerpen die uw aandacht behoeven. Hierbij staat de praktische toepassing binnen uw onderneming centraal. Het gaat om de volgende onderwerpen: (1) Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM), (2) Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschikte werknemers (3) Het coronavirus: de impact op werkgever en werknemer. Indien u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op via loonheffingen@govers.nl .

Download
Btw-nieuwsbrief | maart 2020

Btw-nieuwsbrief | maart 2020

09 maart 2020 - Martin Kuijpers

In deze btw-nieuwsbrief gaan wij nader in op een drietal actuele zaken die mogelijk een rol spelen in uw onderneming. Allereerst lichten wij toe wat de recente uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch betekent voor de btw-positie van toezichthouders en commissarissen. Vervolgens zetten wij uiteen welke btw-gevolgen spelen bij verkoop via Amazon. Amazon heeft namelijk aangekondigd in 2020 naar Nederland te komen. Tot slot geven wij u een korte update over de stand van zaken van de Brexit en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Download
Nieuwsbrief loonheffingen | februari 2020

Nieuwsbrief loonheffingen | februari 2020

13 februari 2020 -

In deze editie van de nieuwsbrief loonheffingen zoomen onze loonheffingsspecialisten in op een drietal onderwerpen die uw aandacht behoeven. Hierbij staat de praktische toepassing binnen uw onderneming centraal. Het gaat om de volgende onderwerpen: (1) WagwEU: verplichtingen bij internationale tewerkstellingen, (2) WW-premiedifferentiatie voor de verzekerde dga en (3) Samenloop tussen de Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) en Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Indien u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op via loonheffingen@govers.nl.

Download
Btw-nieuwsbrief februari 2020

Btw-nieuwsbrief februari 2020

10 februari 2020 - Martin Kuijpers

In deze btw-nieuwsbrief gaan wij nader in op enkele verschillende situaties waarbij de verleggingsregeling van toepassing is. Hierbij maken wij onderscheid tussen binnenlandse situaties en buitenlandse situaties. Tot slot gaan wij in op de formele verplichtingen die gepaard gaan met de toepassing van de btw-verleggingsregeling.

Download
Btw-nieuwsbrief | januari 2020

Btw-nieuwsbrief | januari 2020

06 januari 2020 - Martin Kuijpers

De laatste btw-aangifte van 2019 komt er weer aan. In deze aangifte moet u mogelijk rekening houden met enkele correcties, zoals het privégebruik van de auto van de zaak en overige correcties met betrekking tot privégebruik. In de nieuwsbrief lichten wij deze correcties kort toe.

Download
Govers versterkt partnerteam en benoemt één nieuwe vennoot in de maatschap

Govers versterkt partnerteam en benoemt één nieuwe vennoot in de maatschap

26 december 2019 - Rudi van den Heuvel

Vanaf 1 januari 2020 wordt het partnerteam van Govers versterkt met drie nieuwe partners; Patrick van de Laar RA (audit), Raymond de Keizer RE (IT audit) en Patrick van Hoof (samenstel). Daarnaast treedt Harm Kolen (relatiebeheerder) als vennoot toe tot de maatschap.

Download
Nieuwsbrief loonheffingen | december 2019

Nieuwsbrief loonheffingen | december 2019

19 december 2019 - Çigdem Alkiliç

In deze decembereditie van de nieuwsbrief loonheffingen zoomen onze loonheffingsspecialisten in op een drietal onderwerpen die uw aandacht behoeven. Hierbij staat de praktische toepassing binnen uw onderneming centraal. Het gaat om de volgende onderwerpen: (1) December: feestperikelen in de loonheffingen, (2) Bestelauto in de loonheffingen en (3) Actualiteiten in zzp-land. Indien u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op via loonheffingen@govers.nl.

Download
Nieuwsbrief loonheffingen | november 2019

Nieuwsbrief loonheffingen | november 2019

26 november 2019 - Maarten van der Steen

In deze novembereditie van de nieuwsbrief loonheffingen zoomen onze loonheffingsspecialisten in op een viertal onderwerpen die uw aandacht behoeven. Hierbij staat de praktische toepassing binnen uw onderneming centraal.  Het gaat om de volgende onderwerpen: (1) De fiscale fietsregeling per 2020, (2) Fiscale positie Belgische docenten in Nederland, (3) Toepassen van de 30%-regeling: de voortdurende toets en (4) EU verordening sociale zekerheid: einde overgangsrecht. Indien u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op via loonheffingen@govers.nl.

Download
Cyberrisico's binnen uw organisatie ?

Cyberrisico's binnen uw organisatie ?

14 november 2019 - Wilko van der Meulen

Bent u zich bewust van de cyberrisico's binnen uw organisatie ?

Download
Data-Analyse in het midden- en kleinbedrijf

Data-Analyse in het midden- en kleinbedrijf

11 november 2019 - Raymond de Keijzer

Download
Btw-nieuwsbrief | november 2019

Btw-nieuwsbrief | november 2019

11 november 2019 - Martin Kuijpers

Bent u ondernemer voor de btw? Dan dient u aan een aantal formele eisen te voldoen. Het gaat daarbij onder andere om het uitreiken van een juiste factuur, het controleren van uw ontvangen facturen, het doen van btw-aangifte en het onder omstandigheden doen van een opgaaf ICP. In deze nieuwsbrief worden deze onderdelen kort toegelicht.

Download