Publicaties

Formulieren verklaring overdrachtsbelasting voor aankoop woning beschikbaar gesteld

Formulieren verklaring overdrachtsbelasting voor aankoop woning beschikbaar gesteld

07 januari 2021 - Martin Kuijpers

Door de wijzigingen in de overdrachtsbelasting voor de aankoop van een woning is voor toepassing van het lage tarief (2%) en de startersvrijstelling een verklaring bij de notariële leveringsakte en de aangifte nodig. De Belastingdienst heeft de twee formulieren nu beschikbaar gesteld. In deze Tax Flash lichten wij de formulieren kort toe.

Download
BIK - Regeling

BIK - Regeling

05 januari 2021 - Bas Pijnaker

Informatieflyer over de Baangerelateerde Investeringskorting

Download
NOW 3.0

NOW 3.0

17 december 2020 - Ralph Rijnders

In onze Flyer NOW 3.0 lees je alles over deze regeling. Bijgaand gaan wij nader in op de verschillende tijdvakken, het vervallen van de ontslagboetes en de mogelijkheden om de loonsom geleidelijk te verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie.

Download
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB - uitgebreid en afbouw ongedaan gemaakt

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB - uitgebreid en afbouw ongedaan gemaakt

17 december 2020 - Çigdem Alkiliç

Mkb-ondernemers en zzp’ers die door de Coronacrisis veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben, kunnen tot en met 29 januari subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. Deze aanvraag geldt dan voor de eerste tranche van de TVL 2.0.

Download
De beschikking werkhervattingskas 2021

De beschikking werkhervattingskas 2021

08 december 2020 - Maarten van der Steen

Flyer beschikking WHK

Download
Eindejaarstips DGA

Eindejaarstips DGA

24 november 2020 - Mark Duijker

In deze flyer leest u alles over de mogelijkheden van de WKR en de wijzigingen met betrekking tot het gebruikelijk loon over 2020.

Download
Vaste (reis)kostenvergoedingen 2020 en 2021

Vaste (reis)kostenvergoedingen 2020 en 2021

24 november 2020 - Maarten van der Steen

Meer thuiswerken leidt tot minder woon-werkverkeer. Normaliter zou dit betekenen dat de werkgever de vaste reiskostenvergoeding dient aan te passen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. Omdat dit tot deze ongewenste effecten in de loonbelasting kan leiden, heeft de staatssecretaris voor 2020 een goedkeuring afgegeven waardoor werkgevers voor de vaste (reis)kostenvergoedingen mogen blijven uitgaan van het (reis)patroon van vóór Corona. Deze goedkeuring vervalt per 1 januari 2021. Dit betekent dat er op zeer korte termijn absoluut actie vereist is.

Download
Nieuwsbrief loonheffingen | november 2020

Nieuwsbrief loonheffingen | november 2020

06 november 2020 - Maarten van der Steen

In deze editie van de nieuwsbrief loonheffingen zoomen onze loonheffingsspecialisten in op een drietal onderwerpen die uw aandacht behoeven. Hierbij staat de praktische toepassing binnen uw onderneming centraal. Het gaat om de volgende onderwerpen: (1) Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | Drempelvrijstelling, (2) WKR | Gebruikelijkheidscriterium en (3) Uitzendregeling eigen woning | een update. Indien u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op via loonheffingen@govers.nl.

Download
Aanvullende maatregelen steunpakket 3.0

Aanvullende maatregelen steunpakket 3.0

29 oktober 2020 - Çigdem Alkiliç

De opleving van het coronavirus en de huidige maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. In onze Flyer ‘Aanvullende maatregelen Steunpakket 3.0’ leest u hier alles over.

Download
Een spaargeld B.V. anno 2021

Een spaargeld B.V. anno 2021

19 oktober 2020 - Bas Pijnaker

In deze Tax Flash besteden wij aandacht aan het onlangs bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel Wet aanpassing box 3. Dit wetsvoorstel tracht met ingang van 2021 met name de belastingdruk op kleinere vermogens in box 3 te laten dalen. Daarentegen stijgt de belastingdruk voor belastingplichtigen met een vermogen boven de € 220.000 (fiscale partners: € 440.000).

Download
Bijzonder uitstel van betaling - stand van zaken

Bijzonder uitstel van betaling - stand van zaken

01 oktober 2020 - Maurits Jansen

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Daarnaast kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd, nog verlenging aanvragen. Voor de laatste stand van zaken, verwijzen we u graag naar onze Flyer Uitstel van betaling.

Download
Tozo 3.0

Tozo 3.0

01 oktober 2020 - Çigdem Alkiliç

Het kabinet heeft besloten om de vermogenstoets uit te stellen tot 1 april 2021. Voor verdere informatie aangaande de TOZO 3, verwijzen wij u graag naar onze Flyer TOZO 3.

Download
UBO-Register

UBO-Register

21 september 2020 - Inge Tan-Beulen

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu wordt het concreet: vanaf 27 september 2020 treedt de wetgeving rond het UBO-register in werking. Vrijwel iedere juridische entiteit die in Nederland gevestigd is, zal moeten registeren wie er binnen de onderneming ‘aan de touwtjes trekt’. In deze flyer gaan wij in op het UBO-register en de registratieplicht.

Download
Prinsjesdag 2020

Prinsjesdag 2020

21 september 2020 - Laura Schonenberg

Op Prinsjesdag, 15 september 2020, heeft het kabinet het Belastingplan 2021 en overige fiscale maatregelen gepresenteerd. Op basis van deze plannen en reeds eerder aangekondigde wetswijzigingen, hebben wij deze brochure samengesteld. Verder informeren wij u over belangrijke acties, die u naar aanleiding van de nieuwe regels kunt ondernemen en geven wij u allerhande tips. Wij hopenu op deze manier op een overzichtelijke en toegankelijke manier te informeren over de veranderingen die per 1 januari 2021 (of later)naar verwachting van kracht worden.

Download
Teruggaaf buitenlandse btw

Teruggaaf buitenlandse btw

01 september 2020 - Martin Kuijpers

Vraag tijdig in een andere EU-land betaalde btw terug. Heeft u in 2019 btw betaald in een ander EU-land? Zorg er dan voor dat u tijdig een verzoek om teruggaaf van btw indient bij de Nederlandse Belastingdienst. U moet deze btw vóór 1 oktober 2020 terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. De in het buitenland betaalde btw kunt u niet in uw reguliere btw-aangifte in aftrek brengen.

Download
Steunpakket 3.0

Steunpakket 3.0

31 augustus 2020 - Maurits Jansen

Download
Nieuwsbrief looheffingen | augustus 2020

Nieuwsbrief looheffingen | augustus 2020

13 augustus 2020 - Maarten van der Steen

In deze editie van de nieuwsbrief loonheffingen zoomen onze loonheffingsspecialisten in op een drietal onderwerpen die uw aandacht behoeven. Hierbij staat de praktische toepassing binnen uw onderneming centraal. Het gaat om de volgende onderwerpen: (1) Diensttijdvrijstelling, (2) Personeelsfonds en (3) WIEG.

Download
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

29 juni 2020 - Ralph Rijnders

Op 29 juni 2020 is de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB gepubliceerd in de Staatscourant. De TVL helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal € 1.000 euro en maximaal € 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben zien verdwijnen als gevolg van de coronacrisis.

Download
NOW 2.0

NOW 2.0

25 juni 2020 - Ralph Rijnders

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een beroep doen op de tweede versie van de NOW regeling die ziet op de loonkosten van de maanden juni, juli en augustus. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

Download
Wetsvoorstel 'Excessief lenen bij de eigen vennootschap' ingediend

Wetsvoorstel 'Excessief lenen bij de eigen vennootschap' ingediend

19 juni 2020 - Manon Verboeket

Het wetsvoorstel waarmee het zogenoemde excessief lenen uit de eigen vennootschap wordt ontmoedigd, is woensdag ingediend bij de Tweede Kamer. Met ingang van 2023 worden de mogelijkheden beperkt voor aanmerkelijkbelanghouders (aandeelhouders met tenminste 5% aandeel) om onbelast geld te lenen van hun eigen onderneming. Zij mogen vanaf dat moment nog tot 500.000 euro lenen, met uitzondering van bestaande eigenwoningschulden. Het meerdere zal worden belast in de inkomstenbelasting als fictief regulier voordeel. U leest alles over de achtergronden en aandachtspunten van het wetsvoorstel in onze speciale Tax Flash.

Download