Publicaties

Btw-nieuwsbrief | september 2019

Btw-nieuwsbrief | september 2019

17 september 2019 - Martin Kuijpers

De Europese Commissie heeft op 2 oktober 2018 ingestemd met een viertal ‘btw quick fixes’. Deze ‘quick fixes’ moeten bijdragen aan een vereenvoudiging van de btw-wetgeving rondom internationale handel. Deze vereenvoudigingen treden per 1 januari 2020 in werking. In deze btw-special informeren wij jullie nader over deze quick fixes en welke impact deze wijzigingen op uw onderneming kunnen hebben.

Download
ATAD 2 - Het tweede EU pakket aan antimisbruikmaatregelen

ATAD 2 - Het tweede EU pakket aan antimisbruikmaatregelen

01 september 2019 - Lomme van Dam

Per 1 januari 2020 treedt een nieuw pakket aan maatregelen ter voorkoming van ongewenst geachte fiscale effecten van “hybride mismatches” in werking. Met deze nieuwe Nederlandse wetgeving wordt de EU-richtlijn ter voorkoming van belastingontwijking, de zogenoemde Anti Tax Avoidance Directive (“ATAD 2”) in de Nederlandse wetgeving wordt opgenomen. De “hybride mismatches” die met deze nieuwe maatregelen worden aangepakt betreffen hoofdzakelijk situaties waarin een land een entiteit of vordering fiscaal anders behandelt dan het andere land. De bestaande verschillen in behandeling resulteren bijvoorbeeld in een aftrek van rente bij de betalende partij terwijl de betaalde rente bij de ontvanger niet is belast; of in (dubbele) aftrek bij zowel de betaler als de ontvanger van rente. Ook de fiscale voordelen van een van de meest bekende Nederlandse structuren, de zogenoemde ‘CV/BV-structuur’, worden door deze maatregelen verder beperkt, nadat recent ook Amerika wetshervormingen in dit kader heeft doorgevoerd.

Download
NEW TAX RULING PRACTICE IN THE NETHERLANDS

NEW TAX RULING PRACTICE IN THE NETHERLANDS

01 juli 2019 - Lomme van Dam

The new Dutch tax ruling practice entered into force on 1 July 2019 and is aimed to increase the quality of the rulings and to improve their social acceptance. With its new ruling practice, the Netherlands will remain an attractive location for both tax- and non-tax reasons for (holding) companies with real substance in the Netherlands.

Download
Btw-nieuwsbrief | mei 2019

Btw-nieuwsbrief | mei 2019

23 mei 2019 - Anton Peeters

In deze btw-nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de omzetbelas-ting. In deze nieuwsbrief gaan wij nader in op de volgende onderwerpen: (1) btw-teruggaaf op oninbare vorderingen, (2) btw-teruggaaf bij aanschaf zonnepanelen, (3) verplichte btw-registratie bij afstandsverkopen en (4) de wijziging van de kleine ondernemersregeling.

Download
Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

13 maart 2019 - Inge Tan-Beulen

Op 21 februari jl. is het wetsvoorstel Wet modernisering personenvennootschappen in consultatie gegaan. Een langverwacht wetsvoorstel, waarmee Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker beoogt om de regeling voor personenvennootschappen (de verzamelnaam voor de maatschap, de VOF en de CV) aan te passen aan de eisen van de huidige tijd. Hoewel het voorstel nog in consultatie is en er dus nog het nodige kan wijzigen, stellen we u met dit nieuwsbericht graag vast op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen in het landschap van de personenvennootschappen.

Download
Wetsvoorstel tegen excessief lenen bij de eigen vennootschap

Wetsvoorstel tegen excessief lenen bij de eigen vennootschap

05 maart 2019 - Bas Pijnaker

Op Prinsjesdag heeft het kabinet maatregelen aangekondigd tegen dga’s met ‘excessieve’ schulden bij hun vennootschap. De maatregel komt erop neer dat er een extra heffing komt op schulden van de dga aan de eigen vennootschap boven de € 500.000. Dit plan is nu vormgegeven in een wetsvoorstel waardoor de contouren eindelijk duidelijker worden. Het  wetsvoorstel is ter consultatie gepubliceerd en kan dus nog aanzienlijk wijzigen. Toch geven we u graag nu al een update van hoe de huidige plannen van de wetgever eruitzien en waar u als dga aan toe bent. Download  

Download
GOVERS TAX TOPICS | LOONHEFFINGEN | ZZP-PROBLEMATIEK

GOVERS TAX TOPICS | LOONHEFFINGEN | ZZP-PROBLEMATIEK

17 december 2018 - Maarten van der Steen

meto.a. - de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en diens beoogde opvolger blijven de gemoederen in ZZP-land bezighouden - beoordeling gezagsverhouding

Download
Eindejaarslezing

Eindejaarslezing "Fiscale plannen en ontwikkelingen"

29 november 2018 - Bas Pijnaker

Met o.a.: fiscale speerpunten Rutte III belastingplan 2019

Download
Prinsjesdag 2018

Prinsjesdag 2018

27 september 2018 - Bas Pijnaker

Download
BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN PRINSJESDAG 2018

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN PRINSJESDAG 2018

24 september 2018 - Ralph Rijnders

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN PRINSJESDAG 2018 het kabinet heeft op prinsjesdag traditiegetrouw de begroting en de fiscale wetsvoorstellen voor het komende jaar ingediend bij het parlement. wanneer u onderstaand bestand download "placemat prinsjesdag 2018" treft u de belangrijkste wijzigingen aan

Download
Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting bij dividend aan buitenlandse aandeelhouder/entiteit

Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting bij dividend aan buitenlandse aandeelhouder/entiteit

19 juli 2018 - Harm Kolen

Met ingang van 1 januari 2018 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting. De uitkering van dividend door een Nederlandse BV aan een  “actieve” buitenlandse aandeelhouder (onderneming), die gevestigd is in de EU of een ander verdragsland (zoals in US en Japan),  kan vanaf 1 januari jl. mogelijk zonder inhouding van Nederlandse dividendbelasting plaatsvinden. Er dient in deze situatie wel een opgaaf te worden gedaan bij de belastingdienst.

Download
MANDATORY DISCLOSURE

MANDATORY DISCLOSURE

25 juni 2018 - Lomme van Dam

De Europese Unie heeft een nieuwe Richtlijn ingevoerd, ‘the Mandatory Disclosure Directive’. Deze legt adviseurs een meldingsplicht op voor door hen geadviseerde en in te voeren grensoverschrijdende fiscale constructies. De richtlijn is formeel sinds 25 juni 2018 van kracht.

Download
Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 met betrekking tot de UBO

Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 met betrekking tot de UBO

14 mei 2018 - Harm Kolen

Op 6 april 2018 is het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 gepresenteerd. In dit besluit, dat is gebaseerd op de vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie, wordt een nadere invulling gegeven aan het begrip Ultimate Beneficial Owner (UBO). Als ondernemer kent u de term UBO of uiteindelijk belanghebbende waarschijnlijk van het aangekondigde UBO-register.

Download
ONTWIKKELINGEN FISCALE EENHEID (BTW) BINNEN DE ONDERWIJSSECTOR

ONTWIKKELINGEN FISCALE EENHEID (BTW) BINNEN DE ONDERWIJSSECTOR

15 maart 2018 - Thomas Neijzen

In de praktijk worden veel onderwijsinstellingen geconfronteerd met btw-druk als gevolg van onderlinge prestaties tussen samenwerkende partijen. Hierbij kan worden gedacht aan administratieve dienstverlening, de detachering van onderwijsondersteunend personeel en andere onderlinge dienstverlening die niet onder de btw-onderwijsvrijstelling valt. In de praktijk bestaan verschillende oplossingsrichtingen om deze btw-druk te voorkomen. Denk hierbij aan het leerstuk van kosten voor gemene rekening en het beroep op jurisprudentie.

Download
INGRIJPENDE REPARATIEWETGEVING FISCALE EENHEID OP KOMST

INGRIJPENDE REPARATIEWETGEVING FISCALE EENHEID OP KOMST

22 februari 2018 - Lomme van Dam

Een nieuwe analyse van de fiscale positie van uw fiscale eenheid is hoogstnodig. Het Hof van Justitie EU heeft bepaalde voordelige 'elementen' van de Nederlandse fiscale eenheid onverenigbaar met het EU recht verklaard. De reeds vorig jaar aangekondigde spoedreparatie van een aantal wetsartikelen in zowel de vennootschaps- als de dividendbelasting kan voor Nederlands fiscale eenheden resulteren in een hogere belasting.

Download
DOING BUSINESS IN THE NETHERLANDS 2018

DOING BUSINESS IN THE NETHERLANDS 2018

12 februari 2018 - Lomme van Dam

Doing Business in the Netherlands is published by Govers Accountants / Advisors as a member of the UHY network. The purpose of this detailed manual is to guide you through the investment environment in the Netherlands. This Doing Business guide offers practical information about the Netherlands as well as information on how to set up a business, adopting the ideal legal form, various subsidy schemes, the Dutch tax system, labour law and much, much more. For more detailed information, please do not hesitate to contact your personal UHY consultant.

Download
IMPLEMENTATION OF THE UBO-REGISTER IN THE NETHERLANDS

IMPLEMENTATION OF THE UBO-REGISTER IN THE NETHERLANDS

04 mei 2017 - Lomme van Dam

On March 31, 2017 the Dutch draft legislative proposal on the implementation of the ‘UBO-register’ (“the proposal”) has been presented for consultation. The UBO-register will include information on the ultimate beneficial owners (“UBOs”) of – both small and big – companies and legal entities and is intended to prevent financial and economic crime and promote legal certainty.

Download
NEW DUTCH TRANSFER PRICING REQUIREMENTS

NEW DUTCH TRANSFER PRICING REQUIREMENTS

10 januari 2016 -

As per January 2016, the Netherlands introduced new legislation regarding the so-called three-tiered approach to transfer pricing documentation.The new transfer pricing regulations entail an obligation for additional documentation for Dutch taxpayers that are part of a multinational enterprise (MNE) group with a consolidated turnover as from € 50 million.

Download