Negentig jaar nauw verbonden met het bedrijfsleven

Vanaf de oprichting is het klantenbestand van ons kantoor een mooie afspiegeling geweest van het bedrijfsleven in een (grote) regio rondom Eindhoven. De grondlegger Piet Govers maakte in 1927 de overstap van de accountantsdienst van het Ministerie van landbouw, Nijverheid en Handel in Den Haag naar een eigen kantoor in Eindhoven, om de financiële controle op de coöperaties naar de plek van werkzaamheid te verplaatsen.
De start van het kantoor Govers was dus gericht op de landbouw, maar ook op de samenwerking en groei die samenhangt met de coöperaties die in die tijd gevormd werden. Die elementen zijn nog steeds aanwezig: binnen Govers is samenwerking belangrijker dan individuele dominantie, en we ondersteunen onverminderd graag de groeiambities van onze klanten.

In vroegere jaren was het agrarische karakter van de regio terug te vinden in de landbouwers en in hun coöperaties die klant waren, ook in de vorm van verwerkende industrieën. Interessant zijn daarnaast de landbouwmechanisatiebedrijven die eerst een bijdrage leverden aan de productiviteitsverhoging en rendementsverbetering in de landbouw, en die zichzelf later verder ontwikkelden richting hoogwaardige en innovatieve maakindustrie.

Ons kantoor heeft altijd een bedrijfskundige insteek gekend. Daarbij past dat we benieuwd zijn naar het verhaal achter de cijfers. Het HARR® analyse model van Govers zorgt er voor dat een eenzijdige nadruk op omzet wordt ingeruild voor aandacht voor de meer relevante toegevoegde waarde (brutowinst) van een onderneming. Verder benadrukt het model het belang van een evenwichtige verhouding tussen de inzet van mensen, bedrijfsmiddelen en diensten.

Natuurlijk hebben we de aanwezigheid en de ontwikkeling van grote bedrijven zoals Philips, DAF, Océ en Unilever ervaren. Direct of indirect hebben onze klanten de ontwikkeling van deze concerns ondersteund en konden ze er zelf ook door groeien. Verder hebben bedrijven als VDL, KMWE, Neways en Simac hun ontstaan te danken aan ondernemende mensen die hun carrière bij Philips inruilden voor het avontuur van een eigen onderneming.

Daarnaast hebben we altijd graag gewerkt voor bedrijven in andere sectoren zoals bijvoorbeeld de bouw, transport, retail, vrije beroepen, gezondheidszorg en not-for-profit instellingen.
De laatste jaren leveren we ook met veel plezier een bijdrage aan de ontwikkeling van innovatieve startups, en aan de spin-off vanuit gevestigde bedrijven zoals Philips.
Omkijken is leuk en het geeft een tevreden gevoel, maar we moeten waken voor zelfgenoegzaamheid. De echte uitdaging ligt natuurlijk in de toekomst. Ook voor ons geldt dat successen uit het verleden geen garantie vormen voor de toekomst. Het is belangrijk dat we ons steeds vernieuwen om te blijven voorzien in de behoeften van onze klanten. Een negentig jarig bestaan is leuk, maar de terugblik mag kort zijn. Op naar ons eeuwfeest!

 


 

Een fles port uit 1927

Govers is trots op haar positie van oudste zelfstandige accountantskantoor in Eindhoven. Die zelfstandigheid werd eind 2004 nog eens benadrukt toen Dick Boers de rol van voorzitter van de maatschap overdroeg aan Peter Dubbers. Dick overhandigde daarbij een fles port uit 1927 (!) met de lastgeving aan Peter en aan alle opvolgende voorzitters om de fles te bewaren tot het jaar 2027. In het jaar van ons eeuwfeest moeten alle nog levende (voormalige) vennoten uitgenodigd worden om de ontkurking van de fles bij te wonen, en gezamenlijk te proosten op de honderdjarige.
De komende tien jaren blijft de geest in de fles …