Piet Govers is de grondlegger en naamgever van Govers Accountants/Adviseur. Govers begon zijn werkzame leven als onderwijzer van een lagere school in het Philipsdorp in Strijp. Hij wilde echter hogerop, en de eerste stap daartoe was het behalen van het diploma MO boekhouden.

 

Van grote betekenis was het contact met zijn vriend en mentor mr. Dr. L.N. Deckers, een katholiek politicus en landbouwvoorman, uit de kring van de Boerenleenbank. Door toedoen van Deckers is Govers gaan werken in Den Haag, bij de accountantsdienst van het Ministerie van landbouw, Nijverheid en Handel. Daar rijpte de gedachte om de financiële controle op de coöperaties naar de plek van werkzaamheid te verplaatsen. Zo kon Govers, die inmiddels accountancy gestudeerd had, in Eindhoven zijn accountantspraktijk starten met een aantal coöperaties als klant. Dat gebeurde op 1 juni 1927 in de Jan van Lieshoutstraat in Eindhoven.

Bij de ontwikkeling van het kantoor bleken twee medewerkers van bijzonder belang. De eerste was Piet van de Vorst, die al op 1 september 1927 als zeventienjarige in dienst trad. Bijna tien jaar later, op 17 januari 1937 deed Willem van den Heuvel zijn intrede. Dit driemanschap heeft jarenlang de ontwikkeling van Accountantskantoor Govers bepaald.
 
Govers verloochende zijn oude stiel van onderwijzen niet. Dat openbaarde zich vooral bij lastige vraagstukken. Hij verzocht zijn collega's altijd andere mogelijke oplossingen voor het probleem op schrift te stellen. Daarna nam hij de “proefwerkjes” in, las ze en gaf ze weer terug met krabbeltjes als: niet goed doordacht, nogal stom, zeer goed. Het belang van Van de Vorst lag in zijn evenwichtige houding die zeer stabiliserend werkte in het driemanschap in de maatschap. Willem van den Heuvel maakte naam met zijn sterke creatieve vermogen. Zijn vindingen en ideeën leidden bijvoorbeeld tot andere samenwerkingsvormen voor ondernemingen, gewijzigde wetgeving en een sterk analysemodel.
 
Van den Heuvel heeft zich bij herhaling diepgaand bezonnen op de toekomst van het kantoor en vooral ook op de aard van de werkgemeenschap en haar manier van functioneren en samenwerken. Hij werd daarbij geïnspireerd door Piet Blijenburg, directeur van de coöperatieve weverij De Ploeg in Bergeijk. Organisatie en beleid van de coöperatie waren gebaseerd op de visie van Frederik van Eeden, die op zijn beurt weer beïnvloed was door de Amerikaanse politiek filosoof, rebel en non-conformist Henry David Thoreau. Van den Heuvel werd gegrepen door de idealen die in De Ploeg werden uitgedragen. Zijn stelling was: “De werkgemeenschap is er voor allen. Boven alles gaat het belang van het geheel, de continuïteit van de onderneming of organisatie. Binnen die organisatie moeten mensen carrière kunnen maken. Het is niet goed dat een bepaald groep zich verrijkt ten koste van anderen. Wél loon naar werken.”

 
De organisatie groeide beheerst maar gestaag. In 1976 werd Administratie- en Adviesburo Noord-Brabant BV (ANB) opgericht om in te spelen op klanten die geen behoefte hadden aan een registeraccountant, maar wel aan goede ondersteuning op het gebied van de financiële administratie. Het dienstenpakket van ANB is in de loop van de jaren uitgebreid, waarbij de ontwikkeling van de loon- en salarisadministratie het meest spectaculair is.
 
Om het kantoor internationaal sterker te oriënteren en te positioneren werd het kantoor in 1988 lid van het netwerk UHY International.
 
In 1990 werd een vestiging in Weert geopend, om de lokale markt daar beter te kunnen bedienen. Gesteund door de ontwikkelingen op communicatiegebied, en op grond van de opgedane ervaringen, werd in 2001 besloten om terug te keren naar het motto van één sterke vestiging waarin kennis en ervaring optimaal uitgewisseld en benut worden.

In 2013 werd na reeds ruim 20 jaar actief te zijn geweest als controlerend accountant in de onderwijssector besloten dat deze bijzondere tak van sport meer specialisatie behoefde. Daarom werd Govers Onderwijs Accountants opgericht. Een volledig op de onderwijsmarkt gespecialiseerd accountantskantoor binnen de Govers groep.

De meest recente uitbreiding van het dienstenpakket heeft per 1 januari 2015 plaatsgevonden. De Beemd Corporate Finance zal zich de komende jaren gaan ontwikkelen als dé specialist in de regio Eindhoven als het gaat over fusies, overnames, waarderingsvraagstukken en bedrijfsfinancieringen.  

De ideeën van Van den Heuvel zijn ook nu nog voelbaar in de organisatie. Samenwerking ten behoeve van klanten is belangrijker dan individuele dominantie. De kamerstructuur biedt medewerkers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot allround professional. Dat gebeurt in een informele sfeer, met weinig hiërarchie, en met een sterk ontwikkeld gevoel voor de menselijke maat. Dat vertaalt zich in een stabiele organisatie met een beperkt verloop van medewerkers.

Paul  Mencke

Paul Mencke

High-Tech, Familiebedrijven

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord