Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'

BOX 3 HEFFING IN UW AANGIFTE 2017? MAAK TIJDIG BEZWAAR!

20 juni 2018 -

Box 3 heffing in uw aangifte 2017? Maak tijdig bezwaar ! Govers Accountants/Adviseurs Door de huidige lage rente op bank- en spaartegoeden kan de box 3 heffing resulteren in een onrechtvaardige heffing. Tot 1 januari 2017 had een bezwaar tegen de box 3 heffing over een forfaitair rendement van 4% een minieme kans van slagen. Onlangs oordeelde een rechter dat gezien de huidige rentestanden er sprake kan zijn van een buitenproportionele heffing, maar heeft hij de wetgever enige tijd gegeven om het belastingsysteem aan te passen.