Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'

Belastingplan 2017: wijzigingen belastingheffing vermogen

27 december 2016 -

Het belastingplan 2017 is aangenomen. Hierbij een kort overzicht van de wijzigingen voor de belastingheffing over uw vermogen per 1 januari 2017.

Belastingplan 2017: wijzigingen automobilist

27 december 2016 -

Het belastingplan 2017 is aangenomen. Hierbij een kort overzicht van de wijzigingen voor autorijders.

Belastingplan 2017: wijzigingen loonbelasting

27 december 2016 -

Het belastingplan 2017 is aangenomen. Hierbij een kort overzicht van een aantal wijzigingen voor de loonbelasting.  

Belastingplan 2017: wijzigingen BTW

27 december 2016 -

Het belastingplan 2017 is aangenomen. Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor de omzetbelasting (btw)

Voorstel Europese Commissie voor nieuwe btw-regels bij verkopen via webshops

16 december 2016 -

Op 1 december jl.  heeft de Europese Commissie enkele voorstellen ingediend om de btw-regels bij verkopen via webshops gemakkelijker te maken. Hierbij een korte toelichting.

Prijzengeld

01 december 2016 -

Gewonnen prijzengeld is niet altijd belast met btw. Op 10 november 2016 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat geen btw over het prijzengeld is verschuldigd bij deelname aan wedstrijden. Over eventueel ontvangen startgeld is nog steeds btw verschuldigd.  

Let op juiste sectorindeling

30 november 2016 -

De Belastingdienst controleert sinds kort actief of uw sectorindeling nog wel juist is.

Regeling aanwijzing DGA per 2016

30 november 2016 -

Met ingang van 2016 geldt een nieuwe regeling voor het aanwijzen van een DGA als verplicht verzekerde voor de werknemersverzekeringen.

Eindejaarstips voor de ondernemer / DGA 2016

30 november 2016 -

Tegen het einde van het jaar hebt u als ondernemer nog de kans om na te denken over het benutten van fiscale faciliteiten of om juist mogelijke nadelige fiscale gevolgen te voorkomen. In dit blog artikel gaan we in op een aantal aandachtspunten voor de ondernemer / DGA. 

Eindejaarstips algemeen 2016

30 november 2016 -

Het jaar is bijna voorbij. In dit artikel gaan we in op een aantal eindejaarstips die van toepassing (kunnen) zijn voor alle belastingplichtigen.

Eindejaarstips woningeigenaren 2016

30 november 2016 -

Woningeigenaren kunnen op diverse manieren inkomstenbelasting besparen. Zo kan het slim zijn om een kleine eigenwoning schuld vervroegd af te lossen of om juist hypotheekrente vooruit te betalen. Lees er alles over in ons eindejaars blog voor woningeigenaren.

Handhaving Wet DBA uitgesteld naar 1 januari 2018

22 november 2016 -

Staatssecretaris Wiebes heeft de implementatietermijn van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) verlengd tot 1 januari 2018. Daarnaast geeft hij toe dat de veranderingen die het kabinet op de arbeidsmarkt heeft ingezet, tot ongewenste en onbedoelde neveneffecten leiden. Wij lichten deze ontwikkeling graag nader toe.

Einde pensioen eigen beheer - Adviespraktijk krijgt 3 maanden extra tijd

11 november 2016 -

De termijn om de pensioenopbouw stop te zetten, en andere noodzakelijke maatregelen te treffen, is verlengd tot 1 april 2017. Daarbij dienen echter de nodige kanttekeningen te worden geplaatst.

Rechtspraak werkkostenregeling: (gunstige) uitleg gebruikelijkheidscriterium

31 oktober 2016 -

Wij merken dat in de praktijk vaak discussie ontstaat over een (juiste) toepassing van heygebruikelijkheidscriterium binnen de werkkostenregeling. Een recente uitspraak van de Rehtbank biedt meer duidelijkheid. Graag lichten wij dit aan u toe.

Europese ontwerprichtlijn: afdwingen harmonisatie belastingheffing

31 oktober 2016 -

Al bijna twintig jaar wordt erover gepraat en het is nog nooit gelukt. Toch deed de Europese Commissie vorige week dinsdag een nieuwe poging om schadelijke belastingconcurrentie tussen EU-lidstaten te beperken en van multinationals nette belastingbetalers te maken

Invoering lage-inkomensvoordeel per 1 januari 2017

31 oktober 2016 -

Vanaf 1 januari 2017 treedt het Lage-InkomensVoordeel (LIV) in werking. Doel is om werkgevers te stimuleren om werknemers aan te nemen uit de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt. Graag lichten wij deze regeling nader toe.

WBSO 2017: aanvragen vanaf 31 oktober 2016

31 oktober 2016 -

Vanaf maandag 31 oktober 2016 is het mogelijk om WBSO aan te vragen voor het jaar 2017. Hierbij een overzicht van de belangrijkste deadlines.

Correctie aftrek huurrecht voor ondernemers

30 oktober 2016 -

De Staatssecretaris heeft aangekondigd een einde te maken aan de recent geboden mogelijkheid tot aftrek van kosten van een werkkamer in een huurwoning.

Start-ups op zoek naar financiering: Wees op je hoede!

19 oktober 2016 -

In onze praktijk nemen de start-ups een bijzondere positie in. We zien veel enthousiaste jonge ondernemers die aangemoedigd worden om hun innovatieve ideeën te ontwikkelen tot volwaardige producten of diensten. Het innovatieve karakter brengt echter ook met zich mee dat de succesratio’s relatief laag zijn. De statistieken over mislukkingen onder start-ups variëren tussen de 75% en 90%, terwijl de echt succesvolle start-ups even zeldzaam zijn als de eenhoorns/unicorns waar ze spreekwoordelijk naar vernoemd worden.  

Philips en het MKB

12 oktober 2016 -

Het is een bijzonder jaar voor Philips: Het bedrijf viert haar 125-jarig jubileum, en heeft haar lichtdivisie succesvol naar de beurs gebracht. Het bedrijf staat er beter voor dan in 1991 toen het bedrijf honderd jaar bestond. Er was nauwelijks geld om het eeuwfeest te vieren. Het ging zo slecht dat reddingsoperatie Centurion onder leiding van Jan Timmer het tij moest keren.  

Prinsjesdag wijzigingen in de toeslagen en invordering

26 september 2016 -

Met Prinsjesdag zijn enkele wijzigingen in het invorderingsregime voor belastingen en toeslagen voorgesteld. Graag lichten wij deze nader toe.

UPDATE: herziening box 3

23 september 2016 -

In het Belastingplan 2016 is aangekondigd dat de belastingheffing over box 3 aangepast gaat worden met ingang van 1 januari 2017. In het Belastingplan 2017 zijn deze plannen niet meer gewijzigd. Graag informeren wij u nogmaals over deze herziening van box 3.

UPDATE: Btw-teruggaaf makkelijker bij oninbare vordering

23 september 2016 -

Op 21 juli jl . hebben wij u geïnformeerd over een wetsvoorstel waarbij het makkelijker wordt om de btw over een oninbare vordering terug te vragen. Op Prinsjesdag is dit wetsvoorstel concreet gepresenteerd in de Fiscale vereenvoudigingswet 2017.

UPDATE: geërfde woning: hypotheekrente aftrekbaar?

22 september 2016 -

Op Prinsjesdag heeft de Staatssecretaris aangekondigd de wetgeving voor vruchtgebruik en de geerfde eigen woning aan te passen. Hierbij de update.

UPDATE: in 2017 € 100.000 belastingvrij schenken, een optie voor u?

22 september 2016 -

Begin maart hebben we u op de hoogte gebracht van de geplande wetswijziging om met ingang van 1 januari 2017 de vrijstelling in verband met de eigen woning van circa € 50.000 structureel te verhogen naar €100.000. Graag geven wij u hierbij een korte update.

Escape rooms: verlaagd btw-tarief van toepassing?

20 september 2016 -

Het is een populair vermaak in Nederland: escape rooms. Wij merken in onze praktijk dat bij dergelijke nieuwe concepten regelmatig fiscale aandachtspunten kunnen ontstaan. Graag lichten wij deze toe.

Buitenlandse btw terugvragen kan tot 1 oktober

15 september 2016 -

Heeft u in 2015 btw betaald in een ander land dat tot de Europese Unie behoort? Dan kunt u de btw nog tot en met 30 september 2016 terugvragen middels een verzoek aan de Nederlandse Belastingdienst. Het verzoek wordt mogelijk niet meer in behandeling genomen door het andere EU-land indien het verzoek na 30 september 2016 wordt ontvangen door de Nederlandse Belastingdienst.      

Openbaar WOZ-register na vertraging waarschijnlijk ultimo 2016 in de lucht

05 september 2016 -

 Vanaf 1 oktober 2016 moeten de WOZ-waarden van de woningen openbaar worden gemaakt via een online register. Lancering is naar verwachting uitgesteld tot eind 2016.  

Huurrecht kan ondernemingsvermogen zijn !

31 augustus 2016 -

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad geoordeeld over de aftrekbaarheid binnen een onderneming van kosten van een werkkamer in een huurwoning.    

Geërfde woning: hypotheekrente aftrekbaar?

26 juli 2016 -

Regelmatig wordt de vraag gesteld of de hypotheekrente die erfgenamen betalen voor de geërfde woning aftrekbaar is. Graag lichten wij deze problematiek aan u toe aan de hand van een recent arrest.

Factuurvereisten voor de btw: een korte opfrissing

26 juli 2016 -

In de praktijk is gebleken dat de Belastingdienst steeds vaker boetes oplegt indien verkoopfacturen niet aan de factuurvereisten voldoen. De vereisten zijn al van kracht per 1-1-2013, maar nu blijkt dat de Belastingdienst tijdens boekencontroles is gestart met het opleggen van boetes.

Wetsvoorstel Autobrief II aangenomen

25 juli 2016 -

De Eerste Kamer heeft op wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II aangenomen. De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Het wetsvoorstel is de vertaling van de voorstellen uit de Autobrief II. Hierbij treft u een overzicht aan van de hoofdlijnen.

Btw-teruggaaf sneller bij oninbare vordering

21 juli 2016 -

Het komt regelmatig voor dat een afnemer een verkoopfactuur niet kan of wil betalen. De btw die op die verkoopfactuur staat is dan vaak al afgedragen aan de belastingdienst. Als de ondernemer deze afgedragen btw wil terugkrijgen van de belastingdienst, moet hij daarvoor een apart teruggaafverzoek indienen. Onlangs is een conceptwetsvoorstel ingediend om de procedure te vereenvoudigen.

Reparatie bedrijfsopvolgingsregeling in belastingplan 2017

08 juli 2016 -

Een recente uitspraak van de Hoge Raad bood kansen voor een verruiming van de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR). Het kabinet heeft echter aangekondigd dat zij op Prinsjesdag een wetsvoorstel zal indienen waarmee de verruiming wordt ‘gerepareerd’. 

Het UBO-register – schending van uw privacy?

07 juli 2016 -

Op Europees niveau is reeds akkoord bereikt over het instellen van het zogenaamde UBO-register. Graag lichten wij de inhoud van de regeling nader aan u toe.

Pensioen in eigen beheer: de kogel lijkt door de kerk te zijn

04 juli 2016 -

De kogel lijkt door de kerk te zijn voor pensioen in eigen beheer. Staatssecretaris Wiebes stuurde op 1 juli jl. eindelijk de brief naar de Tweede Kamer waarin hij de definitieve plannen ontvouwt die hij op Prinsjesdag zal indienen.

Vakantiekrachten: een korte update van de regelgeving

29 juni 2016 -

De vakantieperiode komt er aan: een periode waarin jongeren graag een centje bijverdienen als vakantiekracht. Hieronder treft u een overzicht aan van een aantal aandachtspunten op het gebied van (fiscale) regelgeving voor vakantiekrachten.

Zakelijke of onzakelijke lening?

29 juni 2016 -

Heeft u een lening verstrekt aan uw BV of bijvoorbeeld de BV van uw kinderen en kan deze niet worden terugbetaald? Graag lichten wij aan u toe onder welke voorwaarden het afwaarderingsverlies op deze lening aftrekbaar is. Daarbij wordt ingegaan op de 'onzakelijke lening problematiek'.

De klokkenluidersregeling

29 juni 2016 -

Per 1 juli 2016 treedt de Wet Huis voor klokkenluiders in werking. Graag lichten wij deze regeling toe.

Wist u dat een aantal regels wijzigen per 1 juli 2016?

29 juni 2016 -

Per 1 juli 2016 veranderen er een tweetal zaken op fiscaal en arbeidsrechtelijk gebied. Graag lichten wij deze nader toe.

Stille curator wettelijk verankerd

29 juni 2016 -

Afgelopen maanden zijn in de media diverse berichten verschenen waarin het faillissement werd aangekondigd van grote marktspelers. Op 21 juni jl. is in de wet de mogelijkheid opgenomen om een stille bewindvoerder aan te stellen in het zicht van een mogelijk faillissement.

Wetvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden aangenomen

10 juni 2016 -

In ons nieuwsbericht van 30 mei jl. hebben wij u geïnformeerd over het wetvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden. Inmiddels is dit voorstel aangenomen door de Eerste Kamer.

Historisch lage rente: reden voor u om uw hypotheek over te sluiten?

30 mei 2016 -

De hypotheekrente staat momenteel historisch laag. Wellicht een goed moment voor u om te bekijken of het gunstig is om uw hypotheek over te sluiten. Wij lichten graag een aantal punten toe die daarbij van belang zijn.

Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden erflater

30 mei 2016 -

Op 19 mei jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de bescherming van erfgenamen aangenomen. Het voorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Wij lichten het voorstel graag nader toe.    

Afschaffen blauwe enveloppe

30 mei 2016 -

Afschaffen blauwe envelop De overheid is begonnen aan deel twee van de campagne “einde van de blauwe envelop”. De campagne heeft primair tot doel om burgers hun persoonlijke domein op mijnoverheid.nl te laten activeren. De overheid wil alle correspondentie van overheidsinstellingen e.d. laten lopen via de persoonlijke mijnoverheid pagina’s. Belangrijk onderdeel daarin zijn de inkomstenbelasting en toeslagen.  

Inkomensverklaring essentieel voor buitenlandse belastingplichtigen

30 mei 2016 -

Mensen die buiten Nederland wonen, dienen in Nederland aangifte te doen wanneer zij inkomen uit Nederland ontvangen zoals salaris enwinst uit onderneming of vermogen in Nederland hebben zoals onroerend goed. Sinds 2015 geldt de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Omdat voor het aangiftejaar 2015 deze regeling actueel is, volgt onderstaand enige beknopte informatie, met als sluitstuk belangrijke informatie over het aanvragen van de verplichte inkomensverklaring.

Periodieke giften afhankelijk van twee levens

30 mei 2016 -

Periodieke giften afhankelijk van twee levens In de inkomstenbelasting zijn periodieke giften aan Algemeen Nut Beogende instellingen (ANBI’s) onder voorwaarden aftrekbaar. Een van deze voorwaarde is het onzekerheidsvereiste. Hierover heeft de staatssecretaris recent een standpunt ingenomen die het aftrekrecht beperkt. Hierover informeren wij u graag nader.

Afschaffing gebruikelijk loon vanaf 2017 voor startups

25 mei 2016 -

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat zij de komende tijd maatregelen gaat nemen waardoor zogenaamde startups en scaleups sneller en makkelijker kunnen groeien. Wij zetten deze maatregelen kort voor u op een rijtje.  

Contouren herziene innovatiebox regeling

24 mei 2016 -

Op 19 mei 2016 is een internetconsultatie geopend in verband met de voorgenomen wijziging van de huidige innovatiebox regeling.  

Kinderalimentatie niet aftrekbaar, wel verlaging box 3 in 2015 (en 2016)

29 april 2016 -

 Met ingang van 1 januari 2015 is de aftrekpost voor levensonderhoud kinderen komen te vervallen. Bij het vervallen van het wetsartikel is echter een 'lek' ontstaan in de wetgeving.

Bedrijfsopvolgingsregeling ook mogelijk voor vastgoed vennootschap?

29 april 2016 -

Voor de overdracht of vererving van een actieve onderneming kan de belastingheffing worden verminderd via de bedrijfsopvolgingsregeling. In de praktijk wordt de discussie gevoerd of de exploitatie van vastgoed een actieve onderneming vormt.

Verrekening BTW Q1

21 april 2016 -

Afzonderlijke btw-suppletie of correctie in de eerstvolgende btw-aangifte?

Verhuurde woning: hoe waarderen voor de aangifte?

21 april 2016 -

Afwijken van leegwaarderatio bij waardering van verhuurde woningen in box 3 .

Verruiming btw-vrijstelling voor (para)medische diensten per 1 april 2016

12 april 2016 -

Het besluit inzake de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten uit 2013 is per 1 april 2016 verruimd. Lees hier meer over de verruimde vrijstelling.

Geen btw-aftrek sportaccommodaties gratis ter beschikking gesteld aan scholen

01 april 2016 -

De Hoge Raad oordeelt dat de gemeente geen recht op btw-aftrek heeft voor het gratis ter beschikking stellen van de sportaccommodaties aan basisscholen.

Ondernemerscheck belastingdienst

31 maart 2016 -

De belastingdienst heeft een OndernemersCheck gepubliceerd om meer duidelijkheid te scheppen ten aanzien van de vraag of iemand ondernemer is voor de inkomstenbelasting.

Aanpassing netto salaris in april

31 maart 2016 -

Per 1 januari 2016 zijn de belastingtarieven gewijzigd. De juiste tarieven zijn echter te laat bekend gemaakt waardoor in januari tot en met maart niet het juiste bedrag aan loonheffing is ingehouden. 

Afschaffing fictieve dienstbetrekking commissarissen vanaf 1 mei 2016

31 maart 2016 -

Op 23 maart 2016 heeft staatssecretaris Wiebes een beleidsbesluit gepubliceerd met zijn goedkeuring op het achterwege laten van de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris met ingang van 1 mei 2016.

Verkoop van uw woning en kwijtschelding koopsom: schenking?

29 maart 2016 -

De verkoop van een woning, bijvoorbeeld aan uw kinderen, en een kwijtschelding van (een deel van) de koopsom kan mogelijk leiden tot een aanslag schenkbelasting.

ANBI-status kan met terugwerkende kracht worden ingetrokken

15 maart 2016 -

De Hoge Raad heeft in een recent arrest geoordeeld dat een ANBI-status met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken, ook indien geen sprake is van kwade trouw.

In 2017 € 100.000 belastingvrij schenken: een optie voor u?

08 maart 2016 -

Per 1 januari 2017 zal naar verwachting de vrijstelling in verband met de eigen woning wederom worden verhoogd naar € 100.000. Lees hier welke situaties mogelijk zijn.

Btw-problemen samenwerkingsverbanden in de publieke sector opgelost?

02 maart 2016 -

Btw-problemen samenwerkingsverbanden in de publieke sector opgelost?  

Box 3-heffing in strijd met eigendomsrecht?

29 februari 2016 -

Zoals al eerder vermeld in onze nieuwsbrieven ligt de box 3-heffing onder vuur. De Advocaat Generaal heeft onlangs geconcludeerd dat sprake is van strijd met het EVRM. Het is echter de vraag of de Hoge Raad deze conclusie zal volgen.

Wijziging Nederlands huwelijksvermogensrecht: einde gemeenschap van goederen?

29 februari 2016 -

Sinds jaar en dag geldt binnen Nederland als basisstelsel dat wanneer men trouwt, men in algehele gemeenschap van goederen huwt. Momenteel ligt er echter een wetsvoorstel om dit regime aan te passen.

Invoering UBO-register: een kwestie van tijd

29 februari 2016 -

Medio 2015 heeft de minister van Financiën de invoering van het Nederlands UBO-register aangekondigd. Onlangs heeft de minister de contouren van deze voorgenomen regeling geschetst. 

Meld uiterlijk 31 maart 2016 de WBSO-realisatie over 2015

29 februari 2016 -

Heeft u in 2015 gebruik gemaakt van de WBSO (en RDA)? Dan dient u uiterlijk 31 maart 2016 uw gerealiseerde S&O-uren (en gemaakte kosten en uitgaven) door te geven aan de RVO.

A-G: Uitlenen van artsen valt niet onder medische btw-vrijstelling

29 februari 2016 -

Conclusie Advocaat-Generaal: De btw-vrijstelling voor verzorging van de gezondheid van de mens geldt niet voor dienstverlening die bestaat uit het ter beschikking stellen van personeel.

Einde VAR-verklaring definitief

05 februari 2016 -

We hebben u reeds geïnformeerd over de aanstaande verdwijning van de VAR-verklaring. De wet DBA treedt per 1 mei 2016 in werking met als gevolg dat de mogelijkheid tot het aanvragen van een VAR-verklaring vanaf die datum vervalt. Govers zet de relevante data voor u op een rij.

Kinderopvangtoeslag mogelijk toch duurder

25 januari 2016 -

Hoewel de kinderopvangtoeslag is gestegen, gaan mensen met een laag inkomen mogelijk toch meer betalen, met name in grote steden.

Berekening kinderopvangtoeslag 2014 mogelijk onjuist

25 januari 2016 -

De belastingdienst heeft aangegeven dat de definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2014 mogelijk onjuist zijn.

Schenkbelasting bij overdracht woning aan kinderen?

24 januari 2016 -

Wenst u uw woning over te dragen aan een van uw kinderen? Houd rekening met de WOZ-waarde en risico op een mogelijke schenking!

Verschuldigdheid btw: hoe omgaan met vooruitbetalingen bij een ‘no show’?

21 januari 2016 -

Onlangs is een belangrijk arrest gewezen waaruit blijkt dat wel degelijk btw moet worden afgedragen over vooruitbetalingen bij een 'no show'. Hoewel de uitspraak betrekking heeft op een specifieke sector, kan het arrest btw-gevolgen voor hotels ,restaurants, vervoersdiensten, musea en andere sectoren hebben.

Indienen btw-aangifte onmogelijk voor eigenaren zonnepanelen

20 januari 2016 -

Door een fout bij de Belastingdienst is het voor bezitters van zonnepanelen niet mogelijk om de btw-aangifte over het 4e kwartaal in te dienen

Sportclubs en subsidie energie besparing

15 januari 2016 -

Vanaf maandag 4 januari 2016 kunnen sportstichtingen en –verenigingen een subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna RVO) voor maatregelen ten behoeve van energiebesparing of het toepassen van duurzame energie.    

Toekomst eigen beheer pensioen (Deel II)

08 januari 2016 -

Staatssecretaris Wiebes is heeft de Tweede Kamer net voor het kerstreces geïnformeerd over zijn plannen met het eigen beheer pensioen. Meest opvallende uit zijn laatste brief is de uitgebreide beschouwing over het (op termijn) volledig afschaffen van het pensioen in eigen beheer. Belangrijkste voordeel zo stelt Wiebes is de vereenvoudiging die uiteindelijk optreed.