Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'

Reparatie bedrijfsopvolgingsregeling in belastingplan 2017

08 juli 2016 -

Een recente uitspraak van de Hoge Raad bood kansen voor een verruiming van de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR). Het kabinet heeft echter aangekondigd dat zij op Prinsjesdag een wetsvoorstel zal indienen waarmee de verruiming wordt ‘gerepareerd’. 

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook van toepassing bij Vastgoed BV?

29 mei 2015 -

Indien u de aandelen in uw BV schenkt of indien de aandelen bij overlijden overgaan op uw erfgenamen is in beginsel inkomstenbelasting en erfbelasting verschuldigd. Op 12 mei jl. heeft Hof Arnhem tegen de algemene gedragslijn van de Belastingdienst in geoordeeld dat voor een vastgoed BV sprake was van ondernemingsvermogen en dus de BOR van toepassing was.