Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'

Cultuurgrondvrijstelling geldt ook voor paarden(op)fokkerijen!

09 oktober 2015 -

In november 2014 heeft het hoogste gerechtshof van Nederland, De Hoge Raad, geoordeeld dat de cultuurgrondvrijstelling ook van toepassing kan zijn op weilanden behorende bij hippische fokkerijen. Hierdoor kunnen de gronden die bedrijfsmatig gebruikt worden in de (op)fokkerij vrijgesteld zijn van overdrachtsbelasting en de waardering van onroerende zaken voor de gemeentelijk heffingen.