Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'

Btw-teruggaaf bij oninbare debiteuren

23 mei 2019 - Thomas Neijzen

Bij de verkoop van goederen en/of diensten aan uw klanten dient veelal Nederlandse btw in rekening gebracht te worden. De verschuldigde btw dient doorgaans in het tijdvak waarin de factuur is uitgereikt (factuurstelsel) in de btw-aangifte te worden opgenomen en voldaan aan de Belastingdienst. Indien de afnemer de volledige factuur tijdig betaalt, leidt dit niet tot problemen. Echter, op het moment dat de afnemer niet tijdig betaalt, moet u de verschuldigde btw wel aan de Belastingdienst voldoen. Dit leidt dus tot een (potentieel) financieel nadeel.

Wijziging kleine ondernemersregeling: meld u tijdig aan!

23 mei 2019 - Anton Peeters

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de kleine ondernemersregeling (KOR) gewijzigd in een nieuwe regeling: de zogenaamde omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB).

Let op: verplichte btw-registraties bij afstandsverkopen!

23 mei 2019 - Laura Schonenberg

Steeds meer ondernemers verkopen goederen via hun webshop. Indien u goederen levert aan particulieren die woonachtig zijn in een andere EU-lidstaat, moet u normaliter Nederlandse btw in rekening brengen. Deze btw moet u vervolgens middels de Nederlandse btw-aangifte voldoen aan de Belastingdienst. In bepaalde gevallen blijft de Nederlandse btw-heffing echter achterwege.

Mogelijkheden btw-teruggaaf bij aanschaf zonnepanelen

23 mei 2019 - Laura Schonenberg

Steeds meer ondernemers en particulieren schaffen zonnepanelen aan. Met de zonnepanelen wordt stroom opgewekt die onder andere zal worden gebruikt voor de eigen stroomvoorziening. De overige stroom wordt teruggeleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Hierdoor bent u ondernemer voor de btw, met als gevolg dat u de btw over de aanschaf van de zonnepanelen kunt terugvragen.

BOX 3 HEFFING IN UW AANGIFTE 2017? MAAK TIJDIG BEZWAAR!

20 juni 2018 -

Box 3 heffing in uw aangifte 2017? Maak tijdig bezwaar ! Govers Accountants/Adviseurs Door de huidige lage rente op bank- en spaartegoeden kan de box 3 heffing resulteren in een onrechtvaardige heffing. Tot 1 januari 2017 had een bezwaar tegen de box 3 heffing over een forfaitair rendement van 4% een minieme kans van slagen. Onlangs oordeelde een rechter dat gezien de huidige rentestanden er sprake kan zijn van een buitenproportionele heffing, maar heeft hij de wetgever enige tijd gegeven om het belastingsysteem aan te passen.  

IMPLEMENTATION OF THE UBO-REGISTER IN THE NETHERLANDS

04 mei 2017 -

On March 31, 2017 the Dutch draft legislative proposal on the implementation of the ‘UBO-register’ has been presented for consultation. The UBO-register will include information on the ultimate beneficial owners (“UBOs”) of – both small and big – companies and legal entities and is intended to prevent financial and economic crime and promote legal certainty.

Wet Uitfasering Pensioen Eigen Beheer eindelijk in werking getreden

05 april 2017 -

De uitfasering van pensioen in eigen beheer (PEB) is op 1 april 2017 definitief van kracht geworden. Pensioenopbouw in de eigen B.V. wordt daarmee definitief afgeschaf. Dit biedt kansen op fiscale voordelen en een meer flexibele aanwending van (voormalig) pensioenkapitaal.

Wetsvoorstel afschaffing landbouwregeling ingepland

23 maart 2017 -

Wetsvoorstel afschaffing landbouwregeling ingepland De landbouwregeling zorgt ervoor dat landbouwers (op hippisch gebied onder andere fokkerijen en opfokbedrijven) gebruik maken van een vereenvoudigde regeling voor de BTW. In de Miljoenennota 2017 is het beleidsvoornemen gepresenteerd om de landbouwregeling per 1 januari 2018 af te schaffen. Het wetsvoorstel ‘afschaffing landbouwforfait in de wet op de omzetbelasting’ wordt in juni 2017 behandeld.   

Pensioenopbouw eigen beheer definitief afgeschaft!

08 maart 2017 -

Gisteren, 7 maart 2017, is het wetsvoorstel Uitfaseren Pensioen in Eigen Beheer aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat deze wet per 1 april 2017 in werking zal treden. Pensioenopbouw in eigen beheer behoort hiermee definitief tot het verleden.

Verhuur van garageboxen is (toch) een btw-belaste verhuur

16 februari 2017 -

De verhuur van garageboxen, die naar aard en inrichting zijn bestemd voor het parkeren van voortuigen is een btw-belaste prestatie. De Hoge Raad komt hiermee tot een ander oordeel dan de eerdere uitspraak van het Hof.

Geen btw-aftrek op advieskosten ter zake van aandelenverkoop

04 februari 2017 -

Bij een aandelenverkoop maken veel ondernemers gebruik van externe adviesdiensten. Onlangs heeft het Hof geoordeeld dat ondernemers de btw ter zake van dergelijke adviesdiensten niet altijd in aftrek kunnen brengen. Wij lichten deze uitspraak graag nader toe.

Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer - Staatssecretaris Wiebes publiceert aanpassing wetsvoorstel

25 januari 2017 -

Vlak voor het kerstreces werd de stemming in de eerste Kamer op het allerlaatste moment uitgesteld. Inmiddels is Wiebes tot de conclusie gekomen dat dit eigenlijk niet nodig was. Het wetsvoorstel is uiteindelijk met een paar kleine aanpassingen doorgezet.

Wetswijzigingen Pensioen eigen beheer uitgesteld!

03 januari 2017 -

De stemming over de wetswijzigingen op pensioenvlak is op het allerlaatste moment – op verzoek van staatssecretaris Wiebes zelf ! – uitgesteld tot nader te bepalen datum.

Belastingplan 2017: wijzigingen automobilist

27 december 2016 -

Het belastingplan 2017 is aangenomen. Hierbij een kort overzicht van de wijzigingen voor autorijders.

Belastingplan 2017: wijzigingen BTW

27 december 2016 -

Het belastingplan 2017 is aangenomen. Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor de omzetbelasting (btw)

Belastingplan 2017: wijzigingen belastingheffing vermogen

27 december 2016 -

Het belastingplan 2017 is aangenomen. Hierbij een kort overzicht van de wijzigingen voor de belastingheffing over uw vermogen per 1 januari 2017.

Voorstel Europese Commissie voor nieuwe btw-regels bij verkopen via webshops

16 december 2016 -

Op 1 december jl.  heeft de Europese Commissie enkele voorstellen ingediend om de btw-regels bij verkopen via webshops gemakkelijker te maken. Hierbij een korte toelichting.

Prijzengeld

01 december 2016 -

Gewonnen prijzengeld is niet altijd belast met btw. Op 10 november 2016 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat geen btw over het prijzengeld is verschuldigd bij deelname aan wedstrijden. Over eventueel ontvangen startgeld is nog steeds btw verschuldigd.  

Regeling aanwijzing DGA per 2016

30 november 2016 -

Met ingang van 2016 geldt een nieuwe regeling voor het aanwijzen van een DGA als verplicht verzekerde voor de werknemersverzekeringen.

Let op juiste sectorindeling

30 november 2016 -

De Belastingdienst controleert sinds kort actief of uw sectorindeling nog wel juist is.

Eindejaarstips voor de ondernemer / DGA 2016

30 november 2016 -

Tegen het einde van het jaar hebt u als ondernemer nog de kans om na te denken over het benutten van fiscale faciliteiten of om juist mogelijke nadelige fiscale gevolgen te voorkomen. In dit blog artikel gaan we in op een aantal aandachtspunten voor de ondernemer / DGA. 

Eindejaarstips woningeigenaren 2016

30 november 2016 -

Woningeigenaren kunnen op diverse manieren inkomstenbelasting besparen. Zo kan het slim zijn om een kleine eigenwoning schuld vervroegd af te lossen of om juist hypotheekrente vooruit te betalen. Lees er alles over in ons eindejaars blog voor woningeigenaren.

Eindejaarstips algemeen 2016

30 november 2016 -

Het jaar is bijna voorbij. In dit artikel gaan we in op een aantal eindejaarstips die van toepassing (kunnen) zijn voor alle belastingplichtigen.

Handhaving Wet DBA uitgesteld naar 1 januari 2018

22 november 2016 -

Staatssecretaris Wiebes heeft de implementatietermijn van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) verlengd tot 1 januari 2018. Daarnaast geeft hij toe dat de veranderingen die het kabinet op de arbeidsmarkt heeft ingezet, tot ongewenste en onbedoelde neveneffecten leiden. Wij lichten deze ontwikkeling graag nader toe.

Einde pensioen eigen beheer - Adviespraktijk krijgt 3 maanden extra tijd

11 november 2016 -

De termijn om de pensioenopbouw stop te zetten, en andere noodzakelijke maatregelen te treffen, is verlengd tot 1 april 2017. Daarbij dienen echter de nodige kanttekeningen te worden geplaatst.

Rechtspraak werkkostenregeling: (gunstige) uitleg gebruikelijkheidscriterium

31 oktober 2016 -

Wij merken dat in de praktijk vaak discussie ontstaat over een (juiste) toepassing van heygebruikelijkheidscriterium binnen de werkkostenregeling. Een recente uitspraak van de Rehtbank biedt meer duidelijkheid. Graag lichten wij dit aan u toe.

Invoering lage-inkomensvoordeel per 1 januari 2017

31 oktober 2016 -

Vanaf 1 januari 2017 treedt het Lage-InkomensVoordeel (LIV) in werking. Doel is om werkgevers te stimuleren om werknemers aan te nemen uit de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt. Graag lichten wij deze regeling nader toe.

Europese ontwerprichtlijn: afdwingen harmonisatie belastingheffing

31 oktober 2016 -

Al bijna twintig jaar wordt erover gepraat en het is nog nooit gelukt. Toch deed de Europese Commissie vorige week dinsdag een nieuwe poging om schadelijke belastingconcurrentie tussen EU-lidstaten te beperken en van multinationals nette belastingbetalers te maken

WBSO 2017: aanvragen vanaf 31 oktober 2016

31 oktober 2016 -

Vanaf maandag 31 oktober 2016 is het mogelijk om WBSO aan te vragen voor het jaar 2017. Hierbij een overzicht van de belangrijkste deadlines.

Correctie aftrek huurrecht voor ondernemers

30 oktober 2016 -

De Staatssecretaris heeft aangekondigd een einde te maken aan de recent geboden mogelijkheid tot aftrek van kosten van een werkkamer in een huurwoning.

Prinsjesdag wijzigingen in de toeslagen en invordering

26 september 2016 -

Met Prinsjesdag zijn enkele wijzigingen in het invorderingsregime voor belastingen en toeslagen voorgesteld. Graag lichten wij deze nader toe.

UPDATE: Btw-teruggaaf makkelijker bij oninbare vordering

23 september 2016 -

Op 21 juli jl . hebben wij u geïnformeerd over een wetsvoorstel waarbij het makkelijker wordt om de btw over een oninbare vordering terug te vragen. Op Prinsjesdag is dit wetsvoorstel concreet gepresenteerd in de Fiscale vereenvoudigingswet 2017.

UPDATE: herziening box 3

23 september 2016 -

In het Belastingplan 2016 is aangekondigd dat de belastingheffing over box 3 aangepast gaat worden met ingang van 1 januari 2017. In het Belastingplan 2017 zijn deze plannen niet meer gewijzigd. Graag informeren wij u nogmaals over deze herziening van box 3.

UPDATE: in 2017 € 100.000 belastingvrij schenken, een optie voor u?

22 september 2016 -

Begin maart hebben we u op de hoogte gebracht van de geplande wetswijziging om met ingang van 1 januari 2017 de vrijstelling in verband met de eigen woning van circa € 50.000 structureel te verhogen naar €100.000. Graag geven wij u hierbij een korte update.

UPDATE: geërfde woning: hypotheekrente aftrekbaar?

22 september 2016 -

Op Prinsjesdag heeft de Staatssecretaris aangekondigd de wetgeving voor vruchtgebruik en de geerfde eigen woning aan te passen. Hierbij de update.

Escape rooms: verlaagd btw-tarief van toepassing?

20 september 2016 -

Het is een populair vermaak in Nederland: escape rooms. Wij merken in onze praktijk dat bij dergelijke nieuwe concepten regelmatig fiscale aandachtspunten kunnen ontstaan. Graag lichten wij deze toe.

Buitenlandse btw terugvragen kan tot 1 oktober

15 september 2016 -

Heeft u in 2015 btw betaald in een ander land dat tot de Europese Unie behoort? Dan kunt u de btw nog tot en met 30 september 2016 terugvragen middels een verzoek aan de Nederlandse Belastingdienst. Het verzoek wordt mogelijk niet meer in behandeling genomen door het andere EU-land indien het verzoek na 30 september 2016 wordt ontvangen door de Nederlandse Belastingdienst.      

Openbaar WOZ-register na vertraging waarschijnlijk ultimo 2016 in de lucht

05 september 2016 -

 Vanaf 1 oktober 2016 moeten de WOZ-waarden van de woningen openbaar worden gemaakt via een online register. Lancering is naar verwachting uitgesteld tot eind 2016.  

Huurrecht kan ondernemingsvermogen zijn !

31 augustus 2016 -

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad geoordeeld over de aftrekbaarheid binnen een onderneming van kosten van een werkkamer in een huurwoning.    

Geërfde woning: hypotheekrente aftrekbaar?

26 juli 2016 -

Regelmatig wordt de vraag gesteld of de hypotheekrente die erfgenamen betalen voor de geërfde woning aftrekbaar is. Graag lichten wij deze problematiek aan u toe aan de hand van een recent arrest.

Factuurvereisten voor de btw: een korte opfrissing

26 juli 2016 -

In de praktijk is gebleken dat de Belastingdienst steeds vaker boetes oplegt indien verkoopfacturen niet aan de factuurvereisten voldoen. De vereisten zijn al van kracht per 1-1-2013, maar nu blijkt dat de Belastingdienst tijdens boekencontroles is gestart met het opleggen van boetes.

Btw-teruggaaf sneller bij oninbare vordering

21 juli 2016 -

Het komt regelmatig voor dat een afnemer een verkoopfactuur niet kan of wil betalen. De btw die op die verkoopfactuur staat is dan vaak al afgedragen aan de belastingdienst. Als de ondernemer deze afgedragen btw wil terugkrijgen van de belastingdienst, moet hij daarvoor een apart teruggaafverzoek indienen. Onlangs is een conceptwetsvoorstel ingediend om de procedure te vereenvoudigen.

Reparatie bedrijfsopvolgingsregeling in belastingplan 2017

08 juli 2016 -

Een recente uitspraak van de Hoge Raad bood kansen voor een verruiming van de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR). Het kabinet heeft echter aangekondigd dat zij op Prinsjesdag een wetsvoorstel zal indienen waarmee de verruiming wordt ‘gerepareerd’. 

Het UBO-register – schending van uw privacy?

07 juli 2016 -

Op Europees niveau is reeds akkoord bereikt over het instellen van het zogenaamde UBO-register. Graag lichten wij de inhoud van de regeling nader aan u toe.

Pensioen in eigen beheer: de kogel lijkt door de kerk te zijn

04 juli 2016 -

De kogel lijkt door de kerk te zijn voor pensioen in eigen beheer. Staatssecretaris Wiebes stuurde op 1 juli jl. eindelijk de brief naar de Tweede Kamer waarin hij de definitieve plannen ontvouwt die hij op Prinsjesdag zal indienen.

Wist u dat een aantal regels wijzigen per 1 juli 2016?

29 juni 2016 -

Per 1 juli 2016 veranderen er een tweetal zaken op fiscaal en arbeidsrechtelijk gebied. Graag lichten wij deze nader toe.

Stille curator wettelijk verankerd

29 juni 2016 -

Afgelopen maanden zijn in de media diverse berichten verschenen waarin het faillissement werd aangekondigd van grote marktspelers. Op 21 juni jl. is in de wet de mogelijkheid opgenomen om een stille bewindvoerder aan te stellen in het zicht van een mogelijk faillissement.

Zakelijke of onzakelijke lening?

29 juni 2016 -

Heeft u een lening verstrekt aan uw BV of bijvoorbeeld de BV van uw kinderen en kan deze niet worden terugbetaald? Graag lichten wij aan u toe onder welke voorwaarden het afwaarderingsverlies op deze lening aftrekbaar is. Daarbij wordt ingegaan op de 'onzakelijke lening problematiek'.

De klokkenluidersregeling

29 juni 2016 -

Per 1 juli 2016 treedt de Wet Huis voor klokkenluiders in werking. Graag lichten wij deze regeling toe.

Vakantiekrachten: een korte update van de regelgeving

29 juni 2016 -

De vakantieperiode komt er aan: een periode waarin jongeren graag een centje bijverdienen als vakantiekracht. Hieronder treft u een overzicht aan van een aantal aandachtspunten op het gebied van (fiscale) regelgeving voor vakantiekrachten.

Wetvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden aangenomen

10 juni 2016 -

In ons nieuwsbericht van 30 mei jl. hebben wij u geïnformeerd over het wetvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden. Inmiddels is dit voorstel aangenomen door de Eerste Kamer.

Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden erflater

30 mei 2016 -

Op 19 mei jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de bescherming van erfgenamen aangenomen. Het voorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Wij lichten het voorstel graag nader toe.    

Periodieke giften afhankelijk van twee levens

30 mei 2016 -

Periodieke giften afhankelijk van twee levens In de inkomstenbelasting zijn periodieke giften aan Algemeen Nut Beogende instellingen (ANBI’s) onder voorwaarden aftrekbaar. Een van deze voorwaarde is het onzekerheidsvereiste. Hierover heeft de staatssecretaris recent een standpunt ingenomen die het aftrekrecht beperkt. Hierover informeren wij u graag nader.

Historisch lage rente: reden voor u om uw hypotheek over te sluiten?

30 mei 2016 -

De hypotheekrente staat momenteel historisch laag. Wellicht een goed moment voor u om te bekijken of het gunstig is om uw hypotheek over te sluiten. Wij lichten graag een aantal punten toe die daarbij van belang zijn.

Inkomensverklaring essentieel voor buitenlandse belastingplichtigen

30 mei 2016 -

Mensen die buiten Nederland wonen, dienen in Nederland aangifte te doen wanneer zij inkomen uit Nederland ontvangen zoals salaris enwinst uit onderneming of vermogen in Nederland hebben zoals onroerend goed. Sinds 2015 geldt de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Omdat voor het aangiftejaar 2015 deze regeling actueel is, volgt onderstaand enige beknopte informatie, met als sluitstuk belangrijke informatie over het aanvragen van de verplichte inkomensverklaring.

Afschaffen blauwe enveloppe

30 mei 2016 -

Afschaffen blauwe envelop De overheid is begonnen aan deel twee van de campagne “einde van de blauwe envelop”. De campagne heeft primair tot doel om burgers hun persoonlijke domein op mijnoverheid.nl te laten activeren. De overheid wil alle correspondentie van overheidsinstellingen e.d. laten lopen via de persoonlijke mijnoverheid pagina’s. Belangrijk onderdeel daarin zijn de inkomstenbelasting en toeslagen.  

Afschaffing gebruikelijk loon vanaf 2017 voor startups

25 mei 2016 -

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat zij de komende tijd maatregelen gaat nemen waardoor zogenaamde startups en scaleups sneller en makkelijker kunnen groeien. Wij zetten deze maatregelen kort voor u op een rijtje.  

Contouren herziene innovatiebox regeling

24 mei 2016 -

Op 19 mei 2016 is een internetconsultatie geopend in verband met de voorgenomen wijziging van de huidige innovatiebox regeling.  

Kinderalimentatie niet aftrekbaar, wel verlaging box 3 in 2015 (en 2016)

29 april 2016 -

 Met ingang van 1 januari 2015 is de aftrekpost voor levensonderhoud kinderen komen te vervallen. Bij het vervallen van het wetsartikel is echter een 'lek' ontstaan in de wetgeving.

Bedrijfsopvolgingsregeling ook mogelijk voor vastgoed vennootschap?

29 april 2016 -

Voor de overdracht of vererving van een actieve onderneming kan de belastingheffing worden verminderd via de bedrijfsopvolgingsregeling. In de praktijk wordt de discussie gevoerd of de exploitatie van vastgoed een actieve onderneming vormt.

Verrekening BTW Q1

21 april 2016 -

Afzonderlijke btw-suppletie of correctie in de eerstvolgende btw-aangifte?

Verhuurde woning: hoe waarderen voor de aangifte?

21 april 2016 -

Afwijken van leegwaarderatio bij waardering van verhuurde woningen in box 3 .

Verruiming btw-vrijstelling voor (para)medische diensten per 1 april 2016

12 april 2016 -

Het besluit inzake de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten uit 2013 is per 1 april 2016 verruimd. Lees hier meer over de verruimde vrijstelling.

Geen btw-aftrek sportaccommodaties gratis ter beschikking gesteld aan scholen

01 april 2016 -

De Hoge Raad oordeelt dat de gemeente geen recht op btw-aftrek heeft voor het gratis ter beschikking stellen van de sportaccommodaties aan basisscholen.

Ondernemerscheck belastingdienst

31 maart 2016 -

De belastingdienst heeft een OndernemersCheck gepubliceerd om meer duidelijkheid te scheppen ten aanzien van de vraag of iemand ondernemer is voor de inkomstenbelasting.

Aanpassing netto salaris in april

31 maart 2016 -

Per 1 januari 2016 zijn de belastingtarieven gewijzigd. De juiste tarieven zijn echter te laat bekend gemaakt waardoor in januari tot en met maart niet het juiste bedrag aan loonheffing is ingehouden. 

Afschaffing fictieve dienstbetrekking commissarissen vanaf 1 mei 2016

31 maart 2016 -

Op 23 maart 2016 heeft staatssecretaris Wiebes een beleidsbesluit gepubliceerd met zijn goedkeuring op het achterwege laten van de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris met ingang van 1 mei 2016.

Verkoop van uw woning en kwijtschelding koopsom: schenking?

29 maart 2016 -

De verkoop van een woning, bijvoorbeeld aan uw kinderen, en een kwijtschelding van (een deel van) de koopsom kan mogelijk leiden tot een aanslag schenkbelasting.

ANBI-status kan met terugwerkende kracht worden ingetrokken

15 maart 2016 -

De Hoge Raad heeft in een recent arrest geoordeeld dat een ANBI-status met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken, ook indien geen sprake is van kwade trouw.

In 2017 € 100.000 belastingvrij schenken: een optie voor u?

08 maart 2016 -

Per 1 januari 2017 zal naar verwachting de vrijstelling in verband met de eigen woning wederom worden verhoogd naar € 100.000. Lees hier welke situaties mogelijk zijn.

Btw-problemen samenwerkingsverbanden in de publieke sector opgelost?

02 maart 2016 -

Btw-problemen samenwerkingsverbanden in de publieke sector opgelost?  

Wijziging Nederlands huwelijksvermogensrecht: einde gemeenschap van goederen?

29 februari 2016 -

Sinds jaar en dag geldt binnen Nederland als basisstelsel dat wanneer men trouwt, men in algehele gemeenschap van goederen huwt. Momenteel ligt er echter een wetsvoorstel om dit regime aan te passen.

Box 3-heffing in strijd met eigendomsrecht?

29 februari 2016 -

Zoals al eerder vermeld in onze nieuwsbrieven ligt de box 3-heffing onder vuur. De Advocaat Generaal heeft onlangs geconcludeerd dat sprake is van strijd met het EVRM. Het is echter de vraag of de Hoge Raad deze conclusie zal volgen.

Invoering UBO-register: een kwestie van tijd

29 februari 2016 -

Medio 2015 heeft de minister van Financiën de invoering van het Nederlands UBO-register aangekondigd. Onlangs heeft de minister de contouren van deze voorgenomen regeling geschetst. 

Meld uiterlijk 31 maart 2016 de WBSO-realisatie over 2015

29 februari 2016 -

Heeft u in 2015 gebruik gemaakt van de WBSO (en RDA)? Dan dient u uiterlijk 31 maart 2016 uw gerealiseerde S&O-uren (en gemaakte kosten en uitgaven) door te geven aan de RVO.

A-G: Uitlenen van artsen valt niet onder medische btw-vrijstelling

29 februari 2016 -

Conclusie Advocaat-Generaal: De btw-vrijstelling voor verzorging van de gezondheid van de mens geldt niet voor dienstverlening die bestaat uit het ter beschikking stellen van personeel.

Einde VAR-verklaring definitief

05 februari 2016 -

We hebben u reeds geïnformeerd over de aanstaande verdwijning van de VAR-verklaring. De wet DBA treedt per 1 mei 2016 in werking met als gevolg dat de mogelijkheid tot het aanvragen van een VAR-verklaring vanaf die datum vervalt. Govers zet de relevante data voor u op een rij.

Kinderopvangtoeslag mogelijk toch duurder

25 januari 2016 -

Hoewel de kinderopvangtoeslag is gestegen, gaan mensen met een laag inkomen mogelijk toch meer betalen, met name in grote steden.

Schenkbelasting bij overdracht woning aan kinderen?

24 januari 2016 -

Wenst u uw woning over te dragen aan een van uw kinderen? Houd rekening met de WOZ-waarde en risico op een mogelijke schenking!

Verschuldigdheid btw: hoe omgaan met vooruitbetalingen bij een ‘no show’?

21 januari 2016 -

Onlangs is een belangrijk arrest gewezen waaruit blijkt dat wel degelijk btw moet worden afgedragen over vooruitbetalingen bij een 'no show'. Hoewel de uitspraak betrekking heeft op een specifieke sector, kan het arrest btw-gevolgen voor hotels ,restaurants, vervoersdiensten, musea en andere sectoren hebben.

Indienen btw-aangifte onmogelijk voor eigenaren zonnepanelen

20 januari 2016 -

Door een fout bij de Belastingdienst is het voor bezitters van zonnepanelen niet mogelijk om de btw-aangifte over het 4e kwartaal in te dienen

Sportclubs en subsidie energie besparing

15 januari 2016 -

Vanaf maandag 4 januari 2016 kunnen sportstichtingen en –verenigingen een subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna RVO) voor maatregelen ten behoeve van energiebesparing of het toepassen van duurzame energie.    

Toekomst eigen beheer pensioen (Deel II)

08 januari 2016 -

Staatssecretaris Wiebes is heeft de Tweede Kamer net voor het kerstreces geïnformeerd over zijn plannen met het eigen beheer pensioen. Meest opvallende uit zijn laatste brief is de uitgebreide beschouwing over het (op termijn) volledig afschaffen van het pensioen in eigen beheer. Belangrijkste voordeel zo stelt Wiebes is de vereenvoudiging die uiteindelijk optreed.

Wijzigingen per 1 januari 2016: werk en inkomen

29 december 2015 -

Per 1 januari 2016 gaan een aantal zaken veranderen. Wij hebben een selectie voor u gemaakt van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van werk en inkomen.

Ander ontvangsttijdstip aangiftebrief omzetbelasting 2016

17 december 2015 -

Indien u aangiften omzetbelasting moet indienen, ontvangt u jaarlijks een aangiftebrief van de Belastingdienst. In de aangiftebrief staan belangrijke gegevens en deadlines vermeld. Voor het jaar 2016 zal u deze aangiftebrief later ontvangen dan voorgaande jaren.

Bespaar belasting en realiseer dubbel voordeel

11 december 2015 -

Smart Industry en de Innovatiebox hebben veel met elkaar gemeen. Het zijn hot items voor industriële bedrijven en technische toeleveranciers. Een bedrijf kan veel voordeel behalen door smart te zijn. Door een slimme inzet van ict kunnen machines binnen een fabriek, of zelfs binnen de keten, met elkaar worden verbonden. Dit kan de flexibiliteit (in productvraag, volume en timing), de productiviteit en daarmee de winstgevendheid van bedrijven vergroten. 

Renteloze personeelslening eigen woning vanaf 1 januari 2016 belast

04 december 2015 -

Heeft uw onderneming (renteloze of laagrentende) personeelsleningen verstrekt voor de aankoop of verbouwing van hun (eigen) woning? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2016 te maken met veranderde fiscale wet- en regelgeving. Vanaf 1 januari 2016 bent u namelijk verplicht om het rentevoordeel voor de betreffende (oud-)werknemer te berekenen en te belasten als loon (in natura). Wij informeren u graag over deze aangekondigde wijziging.

Eindejaarstips woningeigenaren

01 december 2015 -

Woningeigenaren kunnen op diverse manieren inkomstenbelasting besparen. Zo kan het slim zijn om een kleine eigenwoning schuld vervroegd af te lossen of om juist hypotheekrente vooruit te betalen. Lees er alles over in ons eindejaars blog voor woningeigenaren.

Eindejaarstips voor de ondernemer / DGA

01 december 2015 -

Tegen het einde van het jaar hebt u als ondernemer nog de kans om na te denken over het benutten van fiscale faciliteiten of om juist mogelijke nadelige fiscale gevolgen te voorkomen. In dit blog artikel gaan we in op een aantal aandachtspunten voor de ondernemer / DGA. 

Eindejaarstips (algemeen)

01 december 2015 -

Het jaar is bijna voorbij. In dit blog artikel gaan we in op een aantal eindejaarstips die van toepassing (kunnen) zijn voor alle belastingplichtigen.

Periodieke giften afhankelijk van twee levens

30 november 2015 -

Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Naast “gewone” giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kent de wet ook  periodieke giften. Daar waar het aftrekrecht voor gewone giften gemaximaliseerd is, geldt dit niet voor periodieke giften. Rechtbank Zeeland - West Brabant heeft in een recente uitspraak een opmerkelijk oordeel gegeven over één van de voorwaarden van de periodieke giften. 

Prijsgeven van oud regime stamrechten bij de eigen B.V.

27 november 2015 -

Wanneer u uw onderneming inbrengt in een BV, geniet u niet langer winst uit die onderneming en dat is een stakingsmoment. Indien dat stakingswinst oplevert en mogelijkerwijs ook de opgebouwde oudedagsreserve aan de winst moet worden toegevoegd, bent u daar in principe inkomstenbelasting over verschuldigd. Om deze heffing uit te stellen bestaat de mogelijkheid om bij de nieuwe BV een stakingslijfrente te bedingen, welke op een latere ingangsdatum (bijvoorbeeld 65 jaar) tot uitkering komt. Pas op dat moment wordt dan inkomstenbelasting betaald. Het kan echter voordelig zijn om te besluiten af te zien van het recht op deze uitkeringen.

Aansprakelijkheid voor de vof en cv: arresten 2015

26 november 2015 -

In het jaar 2015 zijn een drietal opmerkelijke arresten gewezen over de aansprakelijkheid voor schulden van een vennootschap onder firma (vof) en een commanditaire vennootschap (cv). Graag zetten wij deze arresten kort voor u op een rijtje.

Wijze lessen van rechtbank Gelderland ten aanzien van vrijwilligersvergoedingen

30 oktober 2015 -

Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland blijkt een vrijwilligersregeling niet van toepassing te zijn als er naast de vrijwilligersvergoeding ook nog reiskosten werden vergoed.

De Belastingdienst gaat meer ANBI’s controleren

29 oktober 2015 -

De Belastingdienst gaat in dit najaar tweehonderd extra (boeken)onderzoeken uitvoeren bij organisaties met een actuele of recent vervallen ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Wijziging drempelbedrag Opgaaf intracommunautaire leveringen

29 oktober 2015 -

Met ingang van 1 januari 2016 zullen er nieuwe btw-regels gelden voor de tijdvakken waarover ondernemers die vanuit Nederland goederen leveren naar andere EU-landen, de verplichte Opgaaf intracommunautaire leveringen (hierna: Opgaaf ICL) moeten indienen. Als gevolg van deze wijzigingen zullen meer ondernemers maandelijks een Opgaaf ICL moeten indienen.

Belastingteruggave bij bezit Franse (vakantie)woning

26 oktober 2015 -

Heeft u sinds 2012 uw tweede woning in Frankrijk verkocht of verhuurd? Dan heeft u te veel belasting betaald. Onlangs is bekend gemaakt dat u de te veel betaalde belasting in Frankrijk kunt terugvragen.

Aanscherping gebruikelijkheidscriterium van de werkkostenregeling

21 oktober 2015 -

De staatssecretaris heeft een wijziging in de Wet op de loonbelasting 1964 aangekondigd. Mede om te voorkomen dat werkgevers bonussen kunnen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de werkkostenregeling (hierna: WKR) wordt vanaf 1 januari 2016 het gebruikelijkheidscriterium aangescherpt. Govers Accountants/Adviseurs licht de wijzigingen graag nader toe.

VAR-verklaring verdwijnt (nog) niet per 1 januari 2016

20 oktober 2015 -

De VAR-verklaring voor zzp'ers blijft nog even bestaan. Staatssecretaris Wiebes van Financiën maakte gisteren bekend dat de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA) niet per 1 januari 2016 in werking treedt, maar pas op 1 april 2016 ingaat. Daarna komt er tot 1 januari 2017 een overgangsperiode om de huidige onduidelijkheid weg te nemen. Govers Accountants/Adviseurs licht een en ander graag nader toe.  

Giftenaftrek in de vennootschapsbelasting

14 oktober 2015 -

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 28 september 2015 een besluit gepubliceerd waarin wordt goedgekeurd dat een gift die door een vennootschap (mede) is ingegeven door de persoonlijke charitatieve behoefte van de aandeelhouder toch voor aftrek in de vennootschapsbelasting (hierna: VPB) in aanmerking kan komen.

Cultuurgrondvrijstelling geldt ook voor paarden(op)fokkerijen!

09 oktober 2015 -

In november 2014 heeft het hoogste gerechtshof van Nederland, De Hoge Raad, geoordeeld dat de cultuurgrondvrijstelling ook van toepassing kan zijn op weilanden behorende bij hippische fokkerijen. Hierdoor kunnen de gronden die bedrijfsmatig gebruikt worden in de (op)fokkerij vrijgesteld zijn van overdrachtsbelasting en de waardering van onroerende zaken voor de gemeentelijk heffingen.  

Belasting op prijzengeld in het buitenland

09 oktober 2015 -

Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd in het buitenland, en u wint prijzengeld, dan kan het voorkomen dat de buitenlandse organisatie belasting inhoudt. Deze belasting wordt bronheffing genoemd en de percentages van deze bronheffing liggen gewoonlijk tussen de vijftien en dertig procent. 

Uw hippisch bedrijf onderneming of hobby?

09 oktober 2015 -

De kosten bij hippische ondernemingen zijn veelal hoog. De winstgevendheid beperkt. Doordat hippische ondernemers veelal ook veel passie hebben voor de paardensport en zelf de sport beoefenen, kan de link met een hobby eenvoudig gelegd worden. Als we aan kunnen tonen dat uw bedrijf wel degelijk kwalificeert als onderneming kunt u gebruik maken van verschillende fiscale faciliteiten. Aan de andere kant kan het soms ook juist gunstig zijn als uw bedrijf door de Belastingdienst niet als onderneming wordt gekwalificeerd. Een goede advisering is dus erg belangrijk. 

Wat betekent het verdwijnen van de VAR voor beroepsruiters?

09 oktober 2015 -

Per 1 januari 2016 zal de VAR-verklaring verdwijnen. Momenteel is het zo dat een VAR-verklaring nodig is bij de inhuur van zzp’ers. Voorbeelden hiervan zijn instructrices die zich laten inhuren om les te geven. Of beroepsruiters die paarden berijden en hiervoor vanuit hun eenmanszaak een factuur sturen. Als de opdrachtgever een VAR-verklaring heeft, is hij gevrijwaard van het inhouden van loonheffing. Dit is belangrijk in gevallen waarbij de grens tussen ondernemerschap en werknemerschap dun is. 

Landbouw- en veehandelsregeling voor (op)fokbedrijven en veehandelaren

09 oktober 2015 -

Door de btw-verhoging per 1 januari 2014 van 6% naar 21% voor jonge paarden in de opfokfase werden jonge paarden uit de landbouwsfeer gehaald. Voor (op)fokbedrijven zou dit betekenen dat ze vanaf 1 januari 2014 niet meer onder de landbouwregeling kunnen vallen en voor veehandelaren zou hierdoor de veehandelsregeling buiten spel gezet worden voor de levering van jonge paarden. Dit zou grote gevolgen hebben, zowel op administratief als financieel gebied. De overheid heeft dit signaal opgepikt en lijkt ook ingezien te hebben dat dit een ongewenst gevolg van de btw-verhoging is. Zeker in het kader van de concurrentieverhoudingen met het buitenland. Op 30 december 2013 is hierop een besluit gepubliceerd waarin vooralsnog wordt goedgekeurd dat (op)fokbedrijven de landbouwregeling en veehandelaren de veehandelsregeling mogen blijven toepassen bij alle paarden. 

BTW-tarief op de levering van paarden

09 oktober 2015 -

Een belastingregel die continu in beweging is, is het btw-tarief op de levering van paarden. Even terug in de tijd: onder druk van Europa is het btw-tarief op de levering van paarden in 2012 verhoogd van 6% naar 19% (later: 21%). Dit gold echter niet voor álle paarden. Paarden die “kennelijk zijn bestemd voor het gebruik in de landbouw” en “kennelijk bestemd zijn voor menselijke “consumptie”” blijven onder het 6%-tarief vallen. Denk hierbij aan slachtpaarden, fokmerries en dekhengsten. Ook gold tot 1 januari 2014 een goedkeuring van de Staatssecretaris welke inhield dat paarden in de leeftijd tot en met 4 jaar (opfokfase) tegen 6% btw geleverd mogen worden. Deze goedkeuring is per 1 januari 2014 vervallen.

Rekentool Box 3 vermogen

30 september 2015 -

In onze blog van 21 september jl. hebben wij u bericht over de tijdens Prinsjesdag aangekondigde herziening van box 3. In het nieuwe systeem zal de belastingdruk toenemen naarmate u over meer vermogen beschikt. Reden te meer om eens stil te staan bij de manier waarop u uw vermogen aanhoudt en eens de vraag te stellen of de B.V. of VBI een goed alternatief is voor uw box 3-vermogen. Om u te helpen bij deze overweging hebben wij een handige rekentool ontwikkeld. Door de hoogte van uw vermogen en het verwachte rendement in te vullen, berekent de tool op hoofdlijnen het nettorendement van elke vorm. Wilt u meer in detail weten hoe de verschillende vormen uitpakken in uw specifieke situatie? Neem dan contact ons op.

Belastingplan 2016: werken loont

28 september 2015 -

Bent u jonger dan  de AOW-leeftijd én heeft u inkomen uit arbeid, dan gaat u er met het nieuwe belastingplan op vooruit.  Doordat het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting wordt verlaagd van een inkomen van 50.000 naar een inkomen van 34.000, én door de snellere afbouw van de algemene heffingskorting tot nihil, lijkt het erop dat de Nederlandse belastingbetaler in 2016 meer belasting moet betalen. Dit is echter schijn. Deze veranderingen wegen namelijk niet op tegen de positieve veranderingen van het belastingplan.

Ruimere toepassing vrijstelling btw voor medische diensten

21 september 2015 -

Met ingang van 1 januari 2013 is de btw-vrijstelling voor medische diensten gewijzigd. De wetswijziging heeft tot gevolg dat de btw-vrijstelling slechts kan worden toegepast door zorgverleners die BIG-geregistreerd (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) zijn. Op grond van recente rechtspraak kunnen niet-BIG-geregistreerde zorgverleners echter mogelijk toch een beroep doen op toepassing van deze btw-vrijstelling. Govers licht graag een en ander nader aan u toe.

BV of VBI een alternatief voor Box 3 vermogen?

21 september 2015 -

Als u in privé vermogen heeft, moet u hierover belasting betalen in box 3: de vermogensrendementsheffing. Momenteel betaalt u 30% inkomstenbelasting over een forfaitair (fictief) rendement van 4%. Per saldo bedraagt de heffing 1,2% van de hoogte van uw vermogen per 1 januari van het desbetreffende belastingjaar, voor zover uw vermogen meer bedraagt dan € 21.330 voor alleenstaanden en € 42.660 bij fiscaal partners (heffingsvrij vermogen).

Kamervragen ondernemerschap medisch specialist

14 september 2015 -

Op 9 september jongstleden heeft de Staatssecretaris antwoord gegeven op Kamervragen in het licht van het ondernemerschap van medisch specialisten.

Commerciële activiteiten ANBI’S

10 september 2015 -

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) mag met haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben. Een ANBI mag wel winst maken met commerciële activiteiten, maar de winst uit de commerciële activiteiten moet binnen een redelijke termijn ten goede komen aan het algemeen nut. Uit recente rechtspraak is gebleken dat deze commerciële activiteiten streng worden beoordeeld en een belemmering kunnen vormen voor het verkrijgen of het behouden van de ANBI-status.

Bijtelling auto 2016: plug-in hybrides duurder, maximum bijtelling omlaag

07 september 2015 -

In ons vorige blog over de Autobrief hebben wij de hoofdlijnen van het fiscaal autobeleid voor de jaren 2017-2020 nader toegelicht. Naar aanleiding van de antwoorden van Staatssecretaris Wiebes  op gestelde Kamervragen over de Autobrief II zijn er nieuwe aandachtspunten aan het licht gekomen. Govers zet deze aandachtspunten graag voor u op een rij. 

Nieuwe regels voor verzekeringsplicht DGA

31 augustus 2015 -

Werknemers die in dienstbetrekking zijn bij een inhoudingsplichtige, zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Kenmerk daarbij is een gezagsverhouding. Bij een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is een gezagsverhouding meestal niet aanwezig, omdat zij zelf veelal kunnen bepalen wat zij wel of niet doen. Daarom is een DGA doorgaans niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. 

Ouderentoeslag in box III van inkomstenbelasting vervalt

30 augustus 2015 -

Als u vermogen heeft, betaalt u inkomstenbelasting in box 3. Deze belasting betaalt u niet over uw gehele vermogen, maar over het deel van uw vermogen dat boven een bepaald bedrag (het heffingvrij vermogen) uitkomt. Het heffingvrij vermogen bedraagt € 21.330 (2015) per persoon. AOW-gerechtigden hadden tot 1 januari 2016 onder bepaalde voorwaarden recht op de ouderentoeslag. Deze toeslag vervalt echter per 1 januari 2016. 

Afkoop levensloopregeling in 2015?

30 augustus 2015 -

In 2015 heeft u wederom de mogelijkheid het tegoed in één keer gefaciliteerd op te nemen. 

Maak nultarief aannemelijk bij afhaaltransactie

30 augustus 2015 -

Indien u als BTW-ondernemer goederen verkoopt aan een andere BTW-ondernemer binnen de EU, en de goederen gaan fysiek de grens over, is er sprake van een intracommunautaire levering. Als verkoper mag u het nultarief toepassen. U moet dan wel bewijzen dat de goederen fysiek Nederland hebben verlaten. Blijkt dit niet uit uw administratie, dan loopt u het risico dat u bij een controle alsnog btw moet betalen

Reistijd woon-werkverkeer telt mee voor grotendeelscriterium

30 augustus 2015 -

De inkomstenbelasting kent tal van aftrekposten voor ondernemers. Voor het merendeel van deze ondernemersaftrekken geldt dat de ondernemer moet voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat de ondernemer op jaarbasis meer dan 1.225 uur, en meer dan 50% van zijn werkzame tijd, aan zijn onderneming moet besteden. De uren die worden besteed aan de website, (zakelijke) studie, reistijd, administratie etc. tellen hiervoor mee. Voor startende ondernemers (eerste vijf jaar) geldt de >50%-eis niet, maar de eis van 1.225 uur wel.

Samenwerken via een Praktijk Kosten Combinatie

26 augustus 2015 -

In de praktijk zien wij steeds vaker dat huisarts- en tandartspraktijken een samenwerkingsverband overwegen waarbij diverse soorten gezamenlijke kosten worden verdeeld. Een dergelijke samenwerking kan op meerdere manieren worden vormgegeven. In het verleden werd vaak gekozen voor een kostenmaatschap waarbij het personeel wat in beide praktijken zou gaan werken in dienst trad. Volgens de fiscus is over de loonkosten van het personeel wat wordt uitgeleend echter 21 % btw verschuldigd. Hiermee stijgen de loonkosten voor deze medische dienstverleners. Zij hebben immers geen recht op vooraftrek van deze btw vanwege de btw-vrijstelling.

Machtigingsaanvragen serviceberichten inkomsten- en vennootschapsbelasting 2016

20 augustus 2015 -

De belastingdienst heeft afgelopen week brieven verstuurd voor machtigingsaanvragen serviceberichten inkomsten- en vennootschapsbelasting 2016 (SBA’s). De aanschrijving heeft plaatsgevonden op initiatief van de belastingdienst op basis van een verouderd cliëntenbestand. Mogelijk heeft u daardoor ten onrechte een brief ontvangen hetgeen wij ten zeerste betreuren.

Recht op btw-aftrek bij holdings

07 augustus 2015 -

De Belastingdienst stelt het recht op aftrek van btw bij holdings de laatste tijd steeds vaker ter discussie. De btw die drukt op de kosten van een dergelijke holding kan hierdoor mogelijk niet in aftrek worden gebracht. Wanneer heeft een holding nu recht op btw-aftrek? In dit kader heeft het Hof van Justitie recentelijk een relevante uitspraak gedaan. Graag lichten wij deze ontwikkelingen nader aan u toe.

Buitenlandse btw 2014 terugvorderen vóór 1 oktober 2015

07 augustus 2015 -

Indien u als ondernemer goederen of diensten in een ander EU-land inkoopt, brengt de leverancier meestal 0% buitenlandse btw in rekening. In sommige gevallen dient toch buitenlandse btw te worden betaald. Deze buitenlandse btw kan in de Nederlandse btw-aangifte niet als voorbelasting in aftrek worden gebracht. Met behulp van een teruggaafverzoek kunt u deze btw echter alsnog terugvragen uit het betreffende EU-land. Voor btw gefactureerd in 2014 kan dit nog tot uiterlijk 30 september 2015.  

Te veel betaalde lijfrentepremie terugstorten?

31 juli 2015 -

Indien u onvoldoende pensioen opbouwt, kunt u dit tekort aanvullen door het afsluiten van een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. U stort dan jaarlijks premies in dit lijfrenteproduct. Deze premies zijn aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting voor zover u voldoende aftrekruimte (jaarruimte en/of reserveringsruimte) heeft. Betaalt u meer premie dan uw aftrekruimte? Mogelijk biedt de recente goedkeuring van de staatssecretaris mogelijkheden voor u.

BTW op verkoop van grond door gemeenten

20 juli 2015 -

Wanneer u als particulier van de gemeente een stuk bouwrijpe gemaakte grond koopt om daar een woning op te bouwen, dan bestaat de kans dat slechts een relatief klein gedeelte van de prijs betrekking heeft op de grond zelf. Het merendeel heeft dan betrekking op zogenaamde exploitatiekosten die de gemeente maakt. Dat zijn kosten voor de aanleg van bestrating, riolering,  groenvoorzieningen en verder alle andere kosten die gemoeid zijn met het bouw- en woonrijp maken van grond.

De opvolging van de VAR: wetsvoorstel WDBA

14 juli 2015 -

De ontwikkelingen in verband met de opvolging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) volgen zich in hoog tempo op. Eind december 2014 hebben wij u medegedeeld dat het wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL) de beoogde opvolger van de VAR zou worden. In april 2015 berichtten wij reeds over een alternatief voor de VAR en BGL van staatssecretaris Wiebes. Inmiddels is de BGL van tafel en heeft de staatssecretaris van Financiën het wetsvoorstel ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ (WDBA) door de Tweede Kamer gekregen. Wij lichten de recente ontwikkelingen graag nader aan u toe.

Aandachtspunten aangaan fiscale eenheid gedurende boekjaar

13 juli 2015 -

Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat het aangaan of voegen van een dochtermaatschappij gedurende het boekjaar in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting tot een verkorting van de verliesverrekeningstermijn van de reguliere 1 jaar terug en 9 jaar voorwaarts leidt. Naast voordelen, kent voeging in fiscale eenheid vennootschapsbelasting gedurende het boekjaar dus ook (eventuele) nadelen.  Wat zijn in zijn algemeenheid de voor - en nadelen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting? .

Plan om WBSO en RDA samen te voegen tot een vernieuwde vorm van “WBSO”

09 juli 2015 -

Afgelopen dinsdag heeft minister Kamp mede namens de staatssecretaris van Financiën een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de samenvoeging van de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA). Deze twee regelingen beogen technische onderzoeken en ontwikkelingen in Nederland te stimuleren.      

Toekomst eigen beheer pensioen

05 juli 2015 -

Voormalig Staatssecretaris Weekers was er in 2013 al mee gestart. Er moest hoe dan ook een oplossing komen voor het ingewikkelde eigen beheer pensioen en de ‘ongemakken’ die bij deze pensioenen de laatste jaren steeds meer aan het licht zijn gekomen. Weekers kwam echter niet veel verder dan het signaleren van het probleem. Zijn opvolger Wiebes heeft er vorig jaar juni een vervolg aan gegeven met een lang verhaal waaruit eindelijk bleek dat ook hij het (nog) niet wist. Maar hij deed daarbij wel de belofte om uiterlijk vóór het mei-reces van de Kamer (2015) met een concreet vervolg te komen. 

Sportaccommodaties en BTW

02 juli 2015 -

Veel sportverenigingen betalen thans 6% BTW over de huurprijs van hun accommodatie. Nu de onderhandelingen over de belastingherziening vooralsnog zijn mislukt en zelfs de coalitiepartijen af willen zien van BTW verhoging, lijkt het er niet op dat dit tarief – althans niet op korte termijn - zal worden verhoogd naar 21%. Dat wil echter niet zeggen dat er op het gebied van de BTW en sportaccommodaties niets gaat veranderen. 

Hypotheekrente betalen via de en/of rekening? Update

29 juni 2015 -

In april hebben wij u geïnformeerd over het betalen van de hypotheekrente van een en/of rekening. Het betalen van de hypotheekrente van een en/of rekening zou mogelijk kunnen leiden tot verlies van een deel van uw recht op hypotheekrenteaftrek. Inmiddels is duidelijk geworden dat de uitspraak van het Hof onjuist is. Ook indien de hypotheekrente wordt betaald via de en/of rekening, geldt dat deze volledig in aftrek kan worden gebracht. 

Terugwerkende kracht crisisheffing mogelijk wettelijk niet toegestaan

29 juni 2015 -

In 2012 is de zogenoemde ‘crisisheffing hoge lonen’ ingevoerd. Verdiende een werknemer in 2012 meer dan € 150.000, dan moest de werkgever 16% extra belasting betalen over het loon boven deze € 150.000.  De maatregel werd ingevoerd medio 2012 en gold met terugwerkende kracht voor het gehele loon verdiend in 2012, dus ook voor zover verdiend vóór invoering van de maatregel.

Wetsvoorstel 'Bescherming erfgenamen tegen schulden' ingediend

29 juni 2015 -

Onlangs is een wetsvoorstel ingediend om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater.  Indien u als erfgenaam de nalatenschap van de erflater zuiver aanvaardt, erft u zowel de bezittingen als de schulden van de erflater. Het is mogelijk dat u wordt geconfronteerd met een schuld van de erflater waarvan u niet op de hoogte was. Indien de erflater onvoldoende bezittingen nalaat om deze schuld te kunnen voldoen, bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schuld.

Autobrief II, fiscaal autobeleid 2017-2020

23 juni 2015 -

Staatssecretaris Wiebes heeft de Autobrief II naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief schetst de staatssecretaris van Financiën de hoofdlijnen van het fiscaal autobeleid voor de jaren 2017-2020. Govers zet de hoofdlijnen graag voor u op een rij.

Emigrerende DGA's

22 juni 2015 -

Uit de brief van de Staatssecretaris van Financiën van afgelopen vrijdag 19 juni (keuzes voor startpunt belastingherziening) blijkt dat het kabinet werkt aan maatregelen om onbedoelde belastingontwijking door DGA’s tegen te gaan. De motie van Bashir en Groot van afgelopen najaar lijkt dus concrete opvolging te krijgen. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Kabinetsmaatregelen belastingherziening 2016

19 juni 2015 -

De eerste plannen van de VVD en PvdA over de belastinghervorming zijn gedeeltelijk uitgelekt. De maatregelen zijn ondergebracht in een drietal pakketten. Wij informeren u graag omtrent de belangrijkste hoofdlijnen van recente berichtgeving.

Renteloos of tegen een lage rente lenen van je werkgever voor de eigen woning of een fiets?

11 juni 2015 -

De staatssecretaris heeft deze week het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2015 ingediend bij de Tweede Kamer. Eén van de voorgestelde wijzigingen uit deze verzamelwet richt zich tegen renteloze of laagrentende personeelsleningen voor de eigen woning. 

Duidelijkheid gebruikelijk loonregeling medisch Specialisten

04 juni 2015 -

De Belastingdienst biedt medisch specialist de mogelijkheid het loon voor 2015 vast te stellen op € 120.000. Als gevolg van de nieuwe integrale bekostigingssystematiek hebben veel medisch specialisten hun IB-onderneming ingebracht in een nieuw opgerichte B.V. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2015 de medisch specialist een gebruikelijk loon moet vaststellen met zijn of haar B.V. Over de hoogte van het vast te stellen gebruikelijk loon blijkt in de praktijk veelal een punt van discussie. De website www.integralebekostiging2015.nl meldt nu dat de Belastingdienst een standaard vaststellingsovereenkomst gebruikelijk loon heeft opgesteld voor medisch specialisten met een BV. 

Uitspraak proefprocedures BTW over de auto van de zaak

03 juni 2015 -

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in vier proefprocedures over de per 1 juli 2011 ingevoerde wetgeving voor de btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak. Tot 1 juli 2011 was de btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak gekoppeld aan de bijtelling privé gebruik in de loonbelasting . Daarmee werden volgens de rechter auto’s met 25% bijtelling gediscrimineerd tegenover auto’s met een lagere bijtelling.  Het privé gebruik was toch op geen enkele manier te relateren aan de uitstoot van de auto. Vanaf 1 juli 2011 geldt daarom in principe een btw-heffing over het privégebruik op basis van het werkelijke aantal privékilometers. De staatssecretaris was nog op tijd met zijn wijzigingen in het systeem van de heffing en is toen voor de vroegere discriminerende heffing dan ook niet door de rechter op de vingers getikt.   

Aandachtspunten bij in dienst nemen seizoensarbeiders

03 juni 2015 -

Het wordt weer zomer en daarmee breekt ook de vakantietijd aan. In deze periode maken veel werkgevers gebruik van vakantiewerkers of seizoenwerkers. Het aannemen van dergelijke tijdelijke krachten brengt verschillende (fiscale) verantwoordelijkheden en mogelijkheden met zich mee. Wij wijzen u graag op enkele aandachtspunten waarmee u rekening dient te houden bij het aannemen van seizoenwerkers. 

Belastingherziening 2016 - 2017: “Fact or fiction”?

30 mei 2015 -

Het huidige belastingstelsel is nog geen 15 jaar oud. Het werd in 2001 geïntroduceerd als het ‘ei van Columbus’. Politiek Den Haag is er echter nu al van overtuigd geraakt dat het niet in staat is om de huidige politieke doelstellingen in voldoende mate te realiseren. 

Rittenregistratie kan op verschillende manieren aangetoond worden

29 mei 2015 -

Rijdt u een auto van de zaak? Indien u de auto op jaarbasis voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden gebruikt, krijgt u geen bijtelling. U moet dan wel kunnen aantonen dat u de auto voor minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. 

Studenten met studiefinanciering m.i.v. 1 juli 2015 geen aftrek meer voor studiekosten

29 mei 2015 -

Per 1 juli 2015 is het voor studenten die studiefinanciering ontvangen niet langer mogelijk om studiekosten in aftrek te brengen in de aangifte inkomstenbelasting. 

Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen

27 mei 2015 -

De Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen is op 26 mei 2015 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.

Wijziging BTW-regels digitale diensten

19 mei 2015 -

Per 1 januari 2015 zijn de btw-regels voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten (digitale diensten) gewijzigd. Deze wijzigingen zijn van belang voor ondernemers die digitale diensten verlenen aan particulieren binnen de EU.

Bezwaar indienen tegen Box III belasting?

12 mei 2015 - Anton Peeters

Als u een vermogen heeft van meer dan circa € 20.000 (€ 40.000 voor fiscale partners) betaalt u belasting in box 3. Het gaat hier onder andere om spaargeld, beleggingen, vorderingen of onroerend goed (niet zijnde de eigen woning). Deze belasting bedraagt 30% over een fictief rendement van 4%. Per saldo bedraagt de belasting 1,2% (30% x 4%) van de waarde van uw vermogen op 1 januari.

Ondernemerschap medisch specialist

07 mei 2015 -

Medisch specialisten kunnen als zelfstandig ondernemer blijven opereren. Dit blijkt uit een beslissing die de inspecteur van de Belastingdienst in Hoorn recentelijk heeft genomen.  

Kapitaalverzekering: afkopen of juist niet?

30 april 2015 - Laura Schonenberg

Kapitaalverzekeringen zijn van oudsher een veelgebruikt instrument  om belastingvrij te sparen voor de oude dag en/of voor het aflossen van de hypotheek van een eigen woning. Door de jaren heen zijn met name de voorwaarden voor het onbelast laten van hoofdsom en de rente aangescherpt. Maar is het nu verstandig uw kapitaalverzekering vroegtijdig af te kopen of niet?

Hypotheekrente betalen via de en/of rekening? Pas op!

24 april 2015 -

Het betalen van de hypotheekrente van  een en/of rekening kan mogelijk leiden tot verlies van een deel van uw recht op hypotheekrenteaftrek. Zo heeft Hof Den Bosch onlangs in de volgende casus bepaald dat maar de helft van de betaalde hypotheekrente aftrekbaar was.

Sparen in uw IB-onderneming?

24 april 2015 - Laura Schonenberg

Om te kunnen ondernemen heeft u onder andere liquiditeiten en bedrijfsmiddelen nodig. Voor de liquide middelen geldt dat moet worden vastgesteld of de gelden binnen afzienbare tijd nodig zijn voor uw onderneming, bijvoorbeeld om  investeringen in bedrijfsmiddelen te kunnen financieren. Indien dit niet het geval is, worden de liquide middelen als ‘overtollig’ beschouwd. U dient de liquide middelen dan over te hevelen naar uw box 3 vermogen.

De toekomst van de VAR?

24 april 2015 - Inge Beulen

In onze nieuwsbrief van december hebben wij u medegedeeld dat het wetsvoorstel BGL (ter vervanging van de VAR) werd uitgesteld door de Tweede Kamer. De huidige VAR zou tot nader bericht blijven gelden. Inmiddels heeft staatssecretaris Wiebes een alternatief voor de VAR en BGL voorgelegd aan de Kamer.

Kabinet pakt vermogensrendementsheffing aan

24 april 2015 -

Uw vermogen, zijnde uw bezittingen minus schulden, wordt effectief tegen 1,2%  belast in box 3. Deze 1,2% is een zogenoemde ‘fictieve heffing’ die ervan uit gaat dat u  4% rendement maakt  op uw vermogen. De afgelopen jaren bedroegen de rendementen op spaartegoeden echter minder dan 4%. Beleggers hebben daarentegen betere rendementen behaald.

Met schenking betaalde rente familielening aftrekbaar

24 april 2015 - Bas Pijnaker

Heeft u geld aan uw kind geleend voor de aankoop van een eigen woning? Uw kind kan de hypotheekrente die hij/zij aan u betaalt in aftrek brengen als de lening voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden.

Hypotheekrente verlagen?

27 februari 2015 - Bas Pijnaker

Het is mogelijk dat de hoogte van uw hypotheekrente gekoppeld is aan de waarde van uw woning. Een verlaging van de WOZ-waarde kan dan tot gevolg hebben dat uw rentetarief stijgt.  Gedeeltelijke aflossing kan juist ervoor zorgen dat u mogelijk in een lagere tariefklasse terecht komt. 

Herziening aftrek BTW in jaar van ingebruikneming

05 januari 2015 - Bas Pijnaker

Wanneer u goederen of diensten aankoopt die u gebruikt voor zowel btw vrijgestelde als belaste prestaties, kunt u slechts een deel van de btw in aftrek brengen.

Schuldigerkenning schenking

05 januari 2015 - Ralph Rijnders

Heeft u bedragen geschonken aan uw kinderen, maar bent u de betaling van deze bedragen schuldig gebleven (de zogenoemde ‘papieren schenking’)? Vergeet dan niet om jaarlijks 6% rente over het geschonken bedrag aan uw kinderen te betalen.

Goedkeurend besluit woning in aanbouw

05 januari 2015 - Harm Kolen

Eerder hebben wij u medegedeeld dat de staatssecretaris een besluit zal uitbrengen waarin het begrip “eigen woning in aanbouw” nader wordt toegelicht. Dit naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad waarin is geoordeeld dat pas sprake is van een woning in aanbouw zodra gestart wordt met heien of het aanleggen van een fundering.