Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'

IMPLEMENTATION OF THE UBO-REGISTER IN THE NETHERLANDS

04 mei 2017 -

On March 31, 2017 the Dutch draft legislative proposal on the implementation of the ‘UBO-register’ has been presented for consultation. The UBO-register will include information on the ultimate beneficial owners (“UBOs”) of – both small and big – companies and legal entities and is intended to prevent financial and economic crime and promote legal certainty.

Factuurvereisten voor de btw: een korte opfrissing

26 juli 2016 -

In de praktijk is gebleken dat de Belastingdienst steeds vaker boetes oplegt indien verkoopfacturen niet aan de factuurvereisten voldoen. De vereisten zijn al van kracht per 1-1-2013, maar nu blijkt dat de Belastingdienst tijdens boekencontroles is gestart met het opleggen van boetes.

Toekomst eigen beheer pensioen (Deel II)

08 januari 2016 -

Staatssecretaris Wiebes is heeft de Tweede Kamer net voor het kerstreces geïnformeerd over zijn plannen met het eigen beheer pensioen. Meest opvallende uit zijn laatste brief is de uitgebreide beschouwing over het (op termijn) volledig afschaffen van het pensioen in eigen beheer. Belangrijkste voordeel zo stelt Wiebes is de vereenvoudiging die uiteindelijk optreed.

Bespaar belasting en realiseer dubbel voordeel

11 december 2015 -

Smart Industry en de Innovatiebox hebben veel met elkaar gemeen. Het zijn hot items voor industriële bedrijven en technische toeleveranciers. Een bedrijf kan veel voordeel behalen door smart te zijn. Door een slimme inzet van ict kunnen machines binnen een fabriek, of zelfs binnen de keten, met elkaar worden verbonden. Dit kan de flexibiliteit (in productvraag, volume en timing), de productiviteit en daarmee de winstgevendheid van bedrijven vergroten. 

Publicatietermijn jaarrekening met ingang van 2016 verkort

26 oktober 2015 -

Op 1 november 2015 gaat de nieuwe uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in. Zoals wij u eerder hebben gemeld is een belangrijke wijziging in deze wet dat de grootte criteria worden aangepast. Een andere belangrijke wijziging is dat de deponeringstermijn voor de publicatie van de jaarrekening worden verkort.

Uitwerking wetsvoorstel verhoging grensbedragen wettelijke controleplicht BW2

30 september 2015 -

In het voorjaar van 2015 heeft de regering een wetsvoorstel ingediend waarbij de grenzen voor de wettelijke controleplicht worden verruimd (groottecriteria). De grensbedragen voor de controleplicht zijn geregeld in Artikel 396 lid 1 BW2. Het wetsvoorstel is op dinsdag 29 september 2015 aagenomen in de Eerste Kamer. Deze wet treedt in werking op jaarrekeningen over boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2016.

Nieuwe verplichtingen vastlegging Transfer Pricing

28 september 2015 -

Op Prinsjesdag zijn het Belastingplan én de overige fiscale maatregelen 2016 gepubliceerd door de staatssecretaris van Financiën. Een belangrijke maatregel betreft aanvullende gestandaardiseerde documentatieverplichtingen voor onderlinge (interne) verrekenprijzen die worden gehanteerd bij transacties tussen gelieerde Nederlandse en buitenlandse groepsvennootschappen (“transfer pricing”).  

Voor- en nadelen van het activeren van ontwikkelingskosten

20 september 2015 -

Innovatieve bedrijven steken veel geld in het ontwikkelen van een nieuw product (of dienst), ook wel immaterieel vast actief genoemd (hierna ‘product’). In het ontwikkelen van een nieuw product gaat veel tijd zitten. Daarnaast worden er vaak kosten gemaakt voor de aanschaf van materialen voor prototypes en dergelijke. Het nieuwe product vertegenwoordigt voor het bedrijf vaak een grote waarde. Maar wat zijn de voor- en nadelen van het activeren van deze ontwikkelingskosten?

Wetsvoorstel verhoging grenzen wettelijke controleplicht aangenomen

17 september 2015 -

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen het wetsvoorstel voor de verhoging van de grensbedagen voor de wettelijke controleplicht aangenomen. Behoort uw onderneming tot de groep wettelijk controleplichtige ondernemingen? Mogelijk vervalt door de nieuwe grenzen voor u de verplichting om uw jaarrekening te laten controleren. 

Nieuwe regels voor verzekeringsplicht DGA

31 augustus 2015 -

Werknemers die in dienstbetrekking zijn bij een inhoudingsplichtige, zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Kenmerk daarbij is een gezagsverhouding. Bij een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is een gezagsverhouding meestal niet aanwezig, omdat zij zelf veelal kunnen bepalen wat zij wel of niet doen. Daarom is een DGA doorgaans niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. 

Toekomst eigen beheer pensioen

05 juli 2015 -

Voormalig Staatssecretaris Weekers was er in 2013 al mee gestart. Er moest hoe dan ook een oplossing komen voor het ingewikkelde eigen beheer pensioen en de ‘ongemakken’ die bij deze pensioenen de laatste jaren steeds meer aan het licht zijn gekomen. Weekers kwam echter niet veel verder dan het signaleren van het probleem. Zijn opvolger Wiebes heeft er vorig jaar juni een vervolg aan gegeven met een lang verhaal waaruit eindelijk bleek dat ook hij het (nog) niet wist. Maar hij deed daarbij wel de belofte om uiterlijk vóór het mei-reces van de Kamer (2015) met een concreet vervolg te komen. 

Kabinetsmaatregelen belastingherziening 2016

19 juni 2015 -

De eerste plannen van de VVD en PvdA over de belastinghervorming zijn gedeeltelijk uitgelekt. De maatregelen zijn ondergebracht in een drietal pakketten. Wij informeren u graag omtrent de belangrijkste hoofdlijnen van recente berichtgeving.

Ondernemerschap medisch specialist

07 mei 2015 -

Medisch specialisten kunnen als zelfstandig ondernemer blijven opereren. Dit blijkt uit een beslissing die de inspecteur van de Belastingdienst in Hoorn recentelijk heeft genomen.