Wijziging kleine ondernemersregeling: meld u tijdig aan!

23 mei 2019 -

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de kleine ondernemersregeling (KOR) gewijzigd in een nieuwe regeling: de zogenaamde omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB).

 

Tot 1 januari 2020 is de KOR van toepassing op ondernemers-natuurlijke personen die per jaar na aftrek van voorbelasting niet meer dan € 1.883 aan btw zijn verschuldigd. Op het moment dat u de KOR kunt toepassen, heeft u recht op een vermindering van de verschuldigde btw. Indien u minder dan € 1.345 aan btw bent verschuldigd, kunt u ontheffing krijgen van administratieve en factureringsverplichtingen.

 

Vanaf 1 januari 2020 is de KOR niet langer van toepassing. Met ingang van deze datum geldt de OVOB. Ondernemers die minder dan € 20.000 omzet per jaar behalen, hebben de mogelijkheid om te kiezen voor de OVOB. Indien u als ondernemer ervoor kiest om de OVOB toe te passen, heeft u geen administratieve en factureringsverplichtingen meer (zoals btw-aangiften, in rekening brengen van btw, etc.) Daartegenover heeft u echter geen recht op btw-aftrek.

 

Voor wie?

In tegenstelling tot de KOR, is de OVOB van toepassing op zowel natuurlijke personen, als niet-natuurlijke personen. Voorwaarde hierbij is dat het gaat om een ondernemer die in Nederland is gevestigd of in Nederland een vaste inrichting heeft waarmee omzet wordt behaald.

 

Aanmelden voor de OVOB

Om de OVOB per 1 januari 2020 te kunnen toepassen, moet u zich vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst melden. Vanaf 1 juni 2019 heeft u al de mogelijkheid om zich aan te melden bij de Belastingdienst. Indien u op 31 december 2019 al bent ontheven van uw administratieve verplichtingen, wordt u automatisch aangemeld voor de OVOB. U hoeft hiervoor dus niets te doen. Wij merken op dat de keuze voor de OVOB in beginsel voor onbepaalde tijd geldt.

Let op: Indien u wenst om de OVOB niet langer toe te passen, kunt u de OVOB pas vrijwillig opzeggen nadat u minimaal drie jaar de OVOB heeft toegepast. Deze beperking geldt niet voor ondernemers die automatisch zijn aangemeld voor de OVOB.

 

Meer informatie?

Mocht u benieuwd zijn of u de nieuwe kleine ondernemersregeling – de OVOB – kunt toepassen of wenst u meer informatie te verkrijgen, neem dan gerust contact met ons op.

< Terug naar overzichtStel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord