Verplichte vermelding btw-identificatienummer afnemer voor toepassing nultarief

17 september 2019 -

Verplichte vermelding btw-identificatienummer afnemer voor toepassing nultarief

Wanneer u als Nederlandse ondernemer goederen verkoopt aan een in een ander EU-land gevestigde ondernemer en deze goederen vervolgens ook in een andere EU-lidstaat levert aan deze afnemer, mag u in beginsel het nultarief toepassen. Vanaf 1 januari 2020 is er echter sprake van een belangrijke wijziging rondom de vermelding van het btw-identificatienummer.

De vermelding van een geldig btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur, is op basis van de huidige Nederlandse btw-wetgeving slechts een formeel vereiste voor de toepassing van het nultarief. Op basis van vaste rechtspraak moet aan de materiële voorwaarden voor toepassing van het nultarief worden voldaan om het nultarief terecht te kunnen toepassen. De toepassing van het nultarief kan momenteel op basis van deze jurisprudentie derhalve niet worden geweigerd indien het btw-identificatienummer van de afnemer niet is vermeld op de factuur, terwijl wel aan de materiële voorwaarden voor toepassing van het nultarief wordt voldaan.

Met ingang van 1 januari 2020 is het echter niet meer mogelijk om zonder vermelding van het geldige en juiste btw-identificatienummer van de afnemer het nultarief toe te passen. De vermelding van het btw-identificatienummer wordt namelijk een materieel vereiste. Dit heeft voor u onder andere tot gevolg, dat u in het VIES-systeem moet controleren of u over het geldige en juiste btw-identificatienummer van de afnemer beschikt. Wij adviseren om van deze controle een printscreen in uw administratie te bewaren om een eventuele discussie met de Belastingdienst te voorkomen.

Naast de verplichting tot het vermelden van het btw-identificatienummer van de afnemer, moet u als leverancier van de goederen ook verplicht een correcte Opgaaf ICP indienen om het nultarief te kunnen toepassen.

Indien u derhalve niet over het btw-identificatienummer van de afnemer beschikt en/of u vult de opgaaf ICP niet correct/volledig in, kan het nultarief worden geweigerd en kunt u geconfronteerd worden met naheffingen (eventueel met boetes en rente). Op deze manier wordt heffing van btw over de goederenlevering gegarandeerd.

Tot slot

De implementatie van de 4 quick fixes zijn een eerste stap richting de hervorming van het Europese btw-stelsel. Indien u actief bent op het gebied van internationale handel, kunnen de vier quick fixes impact op uw onderneming hebben. Wilt u meer weten over deze wijzigingen, of bent u benieuwd of de quick fixes invloed op uw organisatie hebben? Neem dan gerust contact op met een van onze btw-specialisten. Onze btw-specialisten helpen u graag met het bepalen van de impact op uw onderneming en bij de eventuele implementatie van deze quick fixes in uw onderneming.

< Terug naar overzichtStel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord