Verlaging gebruikelijk loon 2020 in verband met Coronacrisis

11 mei 2020 - Çigdem Alkiliç

De besloten vennootschap (Hierna: BV) en de houder van het aanmerkelijk belang in die BV (hierna: ab-houder) mogen gedurende 2020 tijdelijk een lager gebruikelijk loon afspreken, indien de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van de BV. Aangezien de impact van de coronacrisis op de BV pas aan het einde van 2020 duidelijker wordt, mag het gebruikelijk loon over geheel 2020 dus achteraf bepaald worden.

Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

Ab-houders mogen in 2020 tijdelijk van een lager gebruikelijk loon uitgaan. Deze loonverlaging dient evenredig aan de omzetdaling van de onderneming te zijn.

Formule: Gebruikelijk loon 2020 = Gebruikelijk loon 2019 x (Omzet eerste vier maanden 2020 / Omzet eerste vier maanden 2019)

Aan deze verlaging met toepassing van de formule zijn voorwaarden verbonden:

  • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • Als de ab-houder feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit de formule, geldt dat hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een BV voor de ab-houder gebruik maakt van de NOW.
  • Van de verlaging van het gebruikelijk loon via deze formule kan geen gebruik worden gemaakt voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Toepassing van de formule kan er toe leiden dat het loon van de ab-houder lager is dan de wettelijke grenzen. Toepassing van de formule kan niet leiden tot een hoger gebruikelijk loon. Het blijft daarnaast mogelijk op grond van de bestaande wettelijke mogelijkheden een lager gebruikelijk loon aannemelijk te maken.

Geen terugwerkende kracht

Reeds in 2020 uitbetaald loon aan de ab-houder kan niet met terugwerkende kracht worden verlaagd. De BV mag het loon van de ab-houder dus alleen voor de toekomstige maanden in 2020 verlagen.

Aangifte loonheffingen

Bij verlaging van het maandloon vermeldt de BV in de aangiften loonheffingen het loon dat de ab-houder heeft genoten. Uiterlijk aan het einde van 2020, bepaalt de BV wat het gebruikelijk loon voor het jaar is. Heeft de ab-houder te weinig loon van de BV genoten, dan moet het verschil nog als loon worden aangeven.

Overleg Belastingdienst

De BV en de ab-houder mogen het lagere gebruikelijk loon met toepassing van de formule zonder toestemming vooraf van de Belastingdienst afspreken. Indien gewenst blijft het mogelijk om vooraf in overleg te treden in specifieke situaties, bijvoorbeeld als toepassing van de formule geen of onvoldoende oplossing biedt.

Tot slot

Heeft u vragen over deze tegemoetkoming of heeft u andere vragen met betrekking tot de gevolgen van het Coronavirus, neem dan contact met ons op via uw relatiebeheerder, de contactknop of telefonisch via 040 – 2 504 504

< Terug naar overzichtÇigdem

Çigdem Alkiliç

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord