Vereenvoudigde bewijsvoering voor intracommunautaire leveringen

17 september 2019 -

Vereenvoudigde bewijsvoering voor intracommunautaire leveringen

Een van de voorwaarden voor de toepassing van het nultarief bij intracommunautaire leveringen is dat de goederen in het kader van de levering worden verzonden of vervoerd naar een andere lidstaat. Als ondernemer moet je dit vervoer kunnen aantonen. Door nieuwe Europese regels krijgt de leverancier meer zekerheid wanneer aan deze verplichting wordt voldaan.

U kunt het vervoer momenteel aannemelijk maken aan de hand van boeken en bescheiden. Hierbij kan worden gedacht aan correspondentie met de afnemer, waaruit blijkt dat de goederen in het buitenland worden afgeleverd of een ontvangstbevestiging van de afnemer in de andere EU-lidstaat. Ook kan worden gedacht aan bescheiden die rechtstreeks betrekking hebben op de verzending of het vervoer, zoals CMR-vrachtbrieven en een factuur of verklaring van de vervoerder.

Op dit moment worden door de EU-lidstaten verschillende regels gehanteerd voor het aantonen van het vervoer. Dit zorgt voor u als ondernemer voor veel onzekerheid, indien u grensoverschrijdend handelt. In het kader van harmonisering en vereenvoudiging van de Europese btw-wetgeving, geldt vanaf 1 januari 2020 een weerlegbaar bewijsvermoeden dat de goederen zijn vervoerd naar een andere lidstaat indien:

 • Leverancier regelt vervoer: leverancier beschikt over twee niet tegenstrijdige A-documenten of over een niet tegenstrijdig A-document en B-document:
   - A-documenten: Transportdocumenten (zoals CMR’s, facturen van de
      vervoerders etc.)
   - B-documenten: Verzekeringsovereenkomst voor verzending of vervoer, 
      bankdocumenten voor betaling van de verzending of vervoer, officiële documenten
      van een publieke autoriteit (bijv. notaris) of ontvangstbevestiging van de opslag etc.
 • Afnemer regelt vervoer: Zelfde bewijs als voor een leverancier, maar daarnaast moet de verkoper beschikken over een schriftelijke verklaring van de afnemer.

Let op! De documenten moeten zijn afgegeven door twee verschillende onafhankelijke partijen, die daarnaast ook onafhankelijk zijn van de leverancier en de afnemer.

Indien wordt voldaan aan de bovengenoemde voorwaarden, wordt voldaan aan de bewijsvoering dat de goederen zijn vervoerd naar een andere lidstaat. U kunt als ondernemer het nultarief toepassen. Het is vervolgens aan de Belastingdienst om dit vermoeden te weerleggen, indien de Belastingdienst van mening is dat ten onrechte het nultarief is toegepast.

Indien u niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, wordt teruggevallen op de hoofdregel en bent u als ondernemer zelf aan zet om aan te tonen dat de goederen zijn vervoerd naar een andere lidstaat, indien de Belastingdienst daarom verzoekt.

Tot slot

De implementatie van de 4 quick fixes zijn een eerste stap richting de hervorming van het Europese btw-stelsel. Indien u actief bent op het gebied van internationale handel, kunnen de vier quick fixes impact op uw onderneming hebben. Wilt u meer weten over deze wijzigingen, of bent u benieuwd of de quick fixes invloed op uw organisatie hebben? Neem dan gerust contact op met een van onze btw-specialisten. Onze btw-specialisten helpen u graag met het bepalen van de impact op uw onderneming en bij de eventuele implementatie van deze quick fixes in uw onderneming.

< Terug naar overzichtStel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord