TOGS: Laatste update sectoren en deadline voor de aanvraag in zicht

16 juni 2020 - Ralph Rijnders

Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) heeft de regering een aantal zware maatregelen opgelegd, zoals de verplichte sluiting van horeca en culturele instellingen. Als gevolg daarvan zijn ook andere sectoren zwaar getroffen door de gevolgen van de Coronacrisis.

In deze bijdrage gaan we nader in op de speciale tegemoetkoming, genaamd “Compensatieregeling getroffen sectoren”. Deze regeling is door de regering in het leven geroepen voor de sectoren die door de Coronacrisis het zwaarst zijn getroffen, om zodoende deze ondernemers en instellingen door huidige periode heen te helpen.

De regeling

De compensatieregeling is een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van EUR 4.000 om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Deze sectoren zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl de vaste lasten intussen gewoon doorlopen en de betreffende uitgaven in veel gevallen al zijn gedaan. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is.

Laatste uitbreiding

Op 12 juni 2020 heeft het kabinet nog een verdere (en laatste) uitbreiding van de doelgroep aangekondigd. Hierdoor kunnen onder andere audiciens, warme bakkers, handelaren en reparateurs van caravans en supermarkten gevestigd op campings, stations, transportterminals, studentencampussen en recreatieterreinen alsnog aanspraak maken op de TOGS.

Deadline aanvraag tegemoetkoming

Aanvragen kunnen tot en met 26 juni 2020 worden ingediend bij de RVO via de website: www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Voor het indienen van een aanvraag is eHerkenningsmiddel (niveau 1 of hoger) of DigiD benodigd.

Flyer

U leest alles over de TOGS-regeling in onze speciale Flyer TOGS: https://govers.nl/upload/file/Flyer-TOGS.pdf

TVL

De TOGS zal per eind juni worden opgevolgd door de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Een getroffen bedrijf dat tot de doelgroep behoort krijgt afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een belastingvrije tegemoetkoming voor vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor de periode 1 juni tot 1 oktober 2020. Voorwaarde is dat het bedrijf een omzetverlies heeft van meer dan 30%. Zodra meer over deze TVL-regeling bekend is zullen we u daarover informeren via onze website.

Tot slot

Indien u meer informatie wenst over deze regeling, de overige noodmaatregelen of overige aandachtspunten met betrekking tot de Coronacrisis, neem dan contact met ons op via uw contactpersoon binnen Govers, de contactknop of telefonisch via 040 – 2 504 504.

 

Let op: Bovenstaand nieuwsbericht bevat de op het moment van publiceren meest recente informatie. Wij doen ons best de informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kunnen er aan bovenstaand nieuwsbericht geen rechten worden ontleend. Wenst u hulp of advies op basis van de meest actuele informatie, neem dan contact met ons op.

< Terug naar overzichtRalph

Ralph Rijnders

Non-profit, Familiebedrijven, Onderwijs

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord