Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

28 maart 2020 - Joyce Vogels

Om zelfstandige ondernemers, die vanwege het Coronavirus tijdelijk in de knel zitten te ondersteunen, komt de overheid met een tijdelijke inkomensondersteuning (hierna: TOZO). De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (hierna: Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. De regeling bestaat uit inkomensondersteuning tot het sociaal minimum en een mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen.

Voor wie?

De TOZO is in het leven geroepen voor zelfstandige ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is.. Zo wordt onbedoeld gebruik van publieke middelen voorkomen en wordt de druk op de uitvoering verlicht.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

  • De regeling geldt voor zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • De zelfstandige is woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • De zelfstandige is Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • De onderneming is in Nederland gevestigd en de werkzaamheden vinden hoofdzakelijk in Nederland plaats;
  • De aanvrager voldoet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt.
  • De zelfstandige moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.
  • De zelfstandige is woonachtig in de gemeente, waar de TOZO wordt aangevraagd.

Ook voor DGA’s

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen

Wat houdt de regeling in?

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u als zelfstandige ondernemer voor maximaal drie maanden  inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen, maar bedraagt maximaal EUR 1.500. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen 4 weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Waar en wanneer kan ik de regeling aanvragen?

De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Wanneer u als zelfstandige per 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen, ook indien uw bedrijf staat ingeschreven in een andere gemeente. De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden (maart, april en mei 2020). Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend, eventueel met terugwerkende kracht.

De gemeente moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar uw inschrijving bij de KvK en naar uw ID-bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden en kan u dus vragen of u een partner heeft en/of inwonende kinderen. Waarschijnlijk zal er ook informatie worden gevraagd over uw onderneming, bijvoorbeeld in welke sector u werkt en of u personeelsleden heeft.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een online beslisboom ontwikkeld. Middels het invullen van de vragen in deze online beslisboom komt de zelfstandig ondernemer erachter of dat hij/zij aanspraak kan maken op de TOZO. Deze beslisboom vindt u HIER.

Gemeenten proberen de aanvragen zoveel mogelijk digitaal te regelen. Volg voor uw aanvraag de instructies op de website van uw gemeente. Het streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd.  Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Tot slot

Indien u meer informatie wenst over deze regeling, de overige noodmaatregelen of overige aandachtspunten met betrekking tot de Coronacrisis, neem dan contact met ons op via uw contactpersoon binnen Govers, de contactknop of telefonisch via 040 – 2 504 504.

 

Let op: Bovenstaand nieuwsbericht bevat de op het moment van publiceren meest recente informatie. Wij doen ons best de informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kunnen er aan bovenstaand nieuwsbericht geen rechten worden ontleend. Wenst u hulp of advies op basis van de meest actuele informatie, neem dan contact met ons op.

 

< Terug naar overzichtJoyce

Joyce Vogels

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord