Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

24 maart 2020 - Joyce Vogels

Om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten te ondersteunen komt de overheid met een tijdelijke inkomensondersteuning. De regeling bedraagt maximaal € 1.500 netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (hierna: Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet terugbetaald te worden.

Met de regeling kunnen ZZP’ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Net als de Bbz wordt deze regeling uitgevoerd door gemeenten. Daar kunt u dus terecht voor uw aanvraag. Hierbij heeft u in ieder geval uw KvK-inschrijving en ID-bewijs nodig.

Verschillen met de reeds bestaande Bbz

Op basis van de eerste berichtgeving vanuit de overheid vertoont de nieuwe regeling enkele verschillen met de hiervoor genoemde Bbz;

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is;
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt;
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets;
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen;
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt bovendien een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Voor wie?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Wanneer aanvragen?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt nu aan de regeling en verwacht op korte termijn meer details te kunnen bieden. SZW zal in de regeling waar mogelijk aansluiten op en verwijzen naar het Bbz zodat in ieder geval in eerste instantie zoveel mogelijk hetzelfde proces gevolgd kan worden.

Gemeenten kunnen aanvragen al in behandeling nemen

De regeling is nog niet van kracht. Gemeenten kunnen aanvragen wel in behandeling nemen, maar nog niet beschikken. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot. Door de terugwerkende kracht van de tijdelijke regeling ontstaat dan later de grondslag voor het voorschot. Hiervoor kunnen gemeenten gebruikmaken van het bestaande aanvraagformulier, inschrijving KvK, ID bewijs en bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven.

Met terugwerkende kracht tot 1 maart

De regeling is vooralsnog voor 3 maanden en kent een looptijd tot 1 juni 2020. De regeling werkt terug tot 1 maart. Beoogd is daarmee de binnenkomst van de aanvragen te spreiden. Als aanvragen gespreid binnenkomen, ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen.

 

Let op: Bovenstaand nieuwsbericht bevat de op het moment van publiceren meest recente informatie. Wij doen ons best de informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kunnen er aan bovenstaand nieuwsbericht geen rechten worden ontleend. Wenst u hulp of advies op basis van de meest actuele informatie, neem dan contact met ons op.

 

< Terug naar overzichtJoyce

Joyce Vogels

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord