Teruggaaf buitenlandse btw

01 september 2020 - Martin Kuijpers

VRAAG TIJDIG IN EEN ANDERE EU-LAND BETAALDE BTW TERUG

Heeft u in 2019 btw betaald in een ander EU-land? Zorg er dan voor dat u tijdig een verzoek om teruggaaf van btw indient bij de Nederlandse Belastingdienst. U moet deze btw vóór 1 oktober 2020 terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. De in het buitenland betaalde btw kunt u niet in uw reguliere btw-aangifte in aftrek brengen.

Voorwaarden

Om btw uit andere EU-landen terug te vragen gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • Uw onderneming heeft geen aangifteplicht in het betreffende EU-land. Indien uw onderneming wel btw-aangifte moet doen in het betreffende EU-land, moet de btw ldaar in de btw-aangifte als voorbelasting worden afgetrokken.
  • Uw onderneming gebruikt de goederen en diensten voor btw-belaste activiteiten.

Indien u cumulatief voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, heeft u de mogelijkheid om de in een ander EU-land betaalde btw terug te vragen.

Let op! Het minimale btw-bedrag voor de teruggaaf van btw per land is € 50.

Portal ‘Teruggaaf van btw uit andere EU-landen’

Het verzoek om teruggaaf van de btw kan via de online portal ‘Teruggaaf van btw uit andere EU-landen’ worden ingediend. Hiervoor zijn inloggegevens benodigd. Indien nog niet eerder via de portal btw is teruggevraagd, moeten hiervoor inloggegevens worden aangevraagd. U kunt hiervoor het formulier ‘Aanvraag inloggegevens teruggaaf btw uit andere EU-landen’ gebruiken. De Belastingdienst verstrekt binnen 4 weken inloggegevens.

Gezien de naderende deadline van 1 oktober 2020 is spoedige actie zodoende vereist.

Let op! Voor het terugvragen van in 2020 in het Verenigd Koninkrijk betaalde btw kan tot 31 maart 2021 gebruik worden gemaakt van het portal in verband met de Brexit.

Wat kunt u doen?

Wij raden u aan in kaart te brengen of en hoeveel btw u voor inkopen heeft betaald in een ander EU-land. Deze btw kunt u vervolgens vóór 1 oktober 2020 via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen.

 

Martin Kuijpers                          Thomas Neijzen                             Laura Schonenberg

040-2504 504                          040-2504 504                              040-2504 504

+316 (0) 8333 0415                   +316 (0) 1335 5669                       +316 (0) 15662479

kuijpers@govers.nl                    neijzen@govers.nl                         schonenberg@govers.nl  

 

< Terug naar overzichtMartin

Martin Kuijpers

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord