Mogelijkheden btw-teruggaaf bij aanschaf zonnepanelen

23 mei 2019 -

 

Steeds meer ondernemers en particulieren schaffen zonnepanelen aan. Met de zonnepanelen wordt stroom opgewekt die onder andere zal worden gebruikt voor de eigen stroomvoorziening. De overige stroom wordt teruggeleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Hierdoor bent u ondernemer voor de btw, met als gevolg dat u de btw over de aanschaf van de zonnepanelen kunt terugvragen.

 

Aanschaf zonnepanelen door ondernemers

Als u als ondernemer zonnepanelen aanschaft en de opgewekte stroom gebruikt voor uw onderneming, heeft u onder voorwaarden recht op btw-aftrek ten aanzien van de gemaakte kosten voor de zonnepanelen. Indien u 100% btw-belaste activiteiten verricht, heeft u volledig recht op btw-aftrek en mag u dus alle btw op de aanschafkosten van de zonnepanelen in aftrek brengen (mits niet-geïntegreerde zonnepanelen, voor geïntegreerde zonnepanelen geldt een afwijkende regeling). Indien u daarnaast ook btw-vrijgestelde activiteiten verricht, neemt de Belastingdienst het standpunt in dat u beperkt wordt in uw aftrekrecht. Slechts voor zover de opgewekte stroom wordt gebruikt voor btw-belaste activiteiten, kunt u de btw in aftrek brengen. Wij zien echter mogelijkheden om onder voorwaarden – ondanks het feit dat u btw-vrijgestelde activiteiten verricht – toch de volledige btw op de aanschaf van de zonnepanelen in aftrek te brengen. Wij adviseren dit standpunt echter wel af te stemmen met de Belastingdienst. Wij helpen u graag met het bepalen van uw recht op btw-aftrek in uw specifieke situatie en de eventuele afstemming met de Belastingdienst.

Naast het recht op btw-aftrek moet u btw voldoen over de ontvangen vergoeding voor de teruglevering van de stroom. Dit betekent dat u een factuur moet sturen aan de energieleverancier waarbij u 21% btw in rekening brengt. Deze btw moet u vervolgens voldoen aan de Belastingdienst.

 

Aanschaf zonnepanelen door particulieren

Indien u als particulier zonnepanelen op uw woning aanschaft, heeft u ook de mogelijkheid om de btw over de aanschaf van de zonnepanelen terug te vragen bij de Belastingdienst. Hiervoor moet u zich registeren als btw-ondernemer bij de Belastingdienst. Na de aanmelding als btw-ondernemer moet u eenmalig btw-aangifte doen, waarmee u de btw over de aanschaf van de zonnepanelen terugvraagt bij de Belastingdienst. Na uw eerste btw-aangifte stuurt de Belastingdienst u automatisch geen btw-aangiften meer. De gegevens die u moet invullen in de btw-aangifte zijn afhankelijk van uw specifieke situatie. Wij helpen u graag met de verplichtingen in het kader van de aanschaf van de zonnepanelen.

 

Btw aftrekken op bouwkosten

Onlangs zijn meerdere uitspraken verschenen waarbij is geoordeeld dat ook particulieren/ondernemers een gedeelte van de btw over hun bouwkosten in aftrek kunnen brengen bij het leggen van zonnepanelen op nieuwbouw. Doordat zonnepanelen op het dak van de nieuwbouw zijn geplaatst, heeft het dak namelijk een zakelijke functie gekregen. Om de hoogte van de btw-aftrek op de bouwkosten te berekenen, moet de oppervlakte van de zogenaamde ‘nuttige ruimte’ worden bepaald. De oppervlakte van het dak waarop de zonnepanelen zijn geplaatst kwalificeert als nuttige ruimte. Indien de totale oppervlakte van de nieuwbouw (inclusief dak) bijvoorbeeld 130 m2 bedraagt en op 20 m2 van het dak zijn zonnepanelen geplaatst, dan bedraagt de nuttige ruimte 20 m2. De nieuwbouw wordt derhalve voor ongeveer 15% (20/130 * 100%) voor zakelijke doeleinden gebruikt. Dit betekent dat u 15% van de btw op de bouwkosten kunt terugvragen bij de Belastingdienst als gevolg van de aanschaf van de zonnepanelen. Wij merken op dat een nadere beoordeling hierbij vereist is. Daarnaast adviseren wij om dit standpunt op voorhand af te stemmen met de Belastingdienst.

 

Meer informatie?

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheid tot btw-aftrek bij de aanschaf van zonnepanelen of bent u benieuwd of dit in uw specifieke situatie mogelijk is? Neem dan gerust contact met ons op.

 

< Terug naar overzichtStel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord