Let op: verplichte btw-registraties bij afstandsverkopen!

23 mei 2019 -

Steeds meer ondernemers verkopen goederen via hun webshop. Indien u goederen levert aan particulieren die woonachtig zijn in een andere EU-lidstaat, moet u normaliter Nederlandse btw in rekening brengen. Deze btw moet u vervolgens middels de Nederlandse btw-aangifte voldoen aan de Belastingdienst. In bepaalde gevallen blijft de Nederlandse btw-heffing echter achterwege.

 

Voor zogenaamde afstandsverkopen geldt namelijk een uitzondering. Bij afstandsverkopen is de btw verschuldigd in het land van aankomst van de goederen, in plaats van in het land van vertrek (in dit geval doorgaans Nederland). De regeling van de afstandsverkopen is onder de volgende voorwaarden van toepassing:

  • u levert goederen aan particulieren (of ondernemers die enkel btw-vrijgestelde prestaties verrichten of rechtspersonen zonder btw-nummer);
  • de goederen worden door u, dan wel voor uw rekening, vervoerd naar de EU-lidstaat van de afnemer van de goederen;
  • u heeft in het vorige kalenderjaar het drempelbedrag van de desbetreffende EU-lidstaat overschreden of u overschrijdt het drempelbedrag in het lopende kalenderjaar.

 

Drempelbedragen

De drempelbedragen verschillen per EU-lidstaat. Het drempelbedrag voor België is bijvoorbeeld € 35.000, terwijl het drempelbedrag voor Duitsland € 100.000 is. Indien u een vorig jaar het drempelbedrag heeft overschreden, geldt in de volgende kalenderjaren geen drempelbedrag meer. Het is dus belangrijk om de drempelbedragen van alle lidstaten in het oog te houden.

 

Overigens bestaat voor ondernemers op grond van de Europese regelgeving de mogelijkheid om ervoor te kiezen dat de drempelbedragen niet van toepassing zijn. De afstandsverkopenregeling (met als gevolg btw-heffing in het land van aankomst) is dan dus van toepassing zonder rekening te houden met de drempelbedragen. De invulling hiervan kan per lidstaat verschillen, maar de keuze is als uitgangspunt ten minste voor twee kalenderjaren.

 

Wat zijn de gevolgen voor u bij overschrijding van het drempelbedrag?

Indien u het drempelbedrag in een jaar overschrijdt, heeft dit tot gevolg dat u de btw van de desbetreffende lidstaat in rekening moet brengen. Hiervoor moet u zich voor btw-doeleinden registeren bij de Belastingdienst van de desbetreffende EU-lidstaat. Vervolgens heeft u een periodieke aangifteplicht in de desbetreffende EU-lidstaat. Dit betekent dat indien u in meerdere landen de drempelbedragen overschrijdt (en voldoet aan de overige voorwaarden voor de toepassing van de regeling afstandsverkopen) u zich in meerdere landen moet registeren bij de desbetreffende Belastingdienst voor btw-doeleinden en daar periodiek btw-aangifte moet doen. Dit brengt voor u een flinke administratieve lastenverzwaring met zich mee.

 

Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan serieuze financiële consequenties hebben (naheffingen met rente en boetes). Zo heeft de Belgische Belastingdienst het afgelopen jaar actief gecontroleerd op afstandsverkopen via Bol.com. Dit heeft voor veel Nederlandse ondernemers geleid tot flinke boetes vanuit de Belgische Belastingdienst, als gevolg van de te late registratie voor btw-doeleinden, het te laat indienen van btw-aangiften, het te laat betalen van aangiften en het niet voldoen aan overige formele verplichtingen. Om deze boetes te voorkomen adviseren wij u om in uw administratie actief te controleren op een eventuele overschrijding van een drempelbedrag in een EU-lidstaat.

 

Onterecht geen btw voldaan in een EU-land als gevolg van afstandsverkopen?

Op het moment dat u onterecht geen btw heeft voldaan in een EU-land als gevolg van afstandsverkopen, adviseren wij u om u zo snel mogelijk te registeren bij de desbetreffende Belastingdienst voor btw-doeleinden en de verschuldigde btw alsnog te voldoen. Indien u Nederlandse btw heeft voldaan, moet u daarvoor een verzoek om teruggaaf bij de Nederlandse Belastingdienst indienen. In de praktijk merken wij dat de Nederlandse Belastingdienst een dergelijk verzoek doorgaans pas inwilligt op het moment dat de btw-aangiften in de desbetreffende EU-lidstaat zijn ingediend. Uiteraard kunnen wij u desgewenst ondersteunen bij de registraties in het buitenland en communicatie met de buitenlandse en Nederlandse Belastingdienst.

 

Mogelijke wijziging per 1 januari 2021

Waarschijnlijk wordt de afstandsverkopenregeling per 1 januari 2021 aangepast. Zoals het er nu naar uitziet gaan de drempelbedragen verdwijnen, met als consequentie dat in beginsel vanaf de eerste euro omzet (mits aan overige voorwaarden voldaan) btw is verschuldigd in het land van aankomst van de goederen. Dit is slechts anders voor kleine ondernemers, die in één lidstaat zijn gevestigd en niet meer dan EUR 10.000 omzet behalen uit afstandsverkopen en digitale diensten (telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten) aan particulieren. Hiervoor blijft een vereenvoudiging gelden (btw verschuldigd in land vertrek van goederen) en een keuzemogelijkheid om de afstandsverkopenregeling toch toe te passen.

 

Voor ondernemers die met deze nieuwe regeling worden geconfronteerd, geldt dat de procedures rondom de aangifteplicht waarschijnlijk worden vereenvoudigd. Een Nederlandse ondernemer kan desgewenst namelijk aangifte gaan doen bij de Nederlandse Belastingdienst ten aanzien van alle verplichtingen in het buitenland. De Nederlandse Belastingdienst zorgt er dan voor dat deze samen met de betalingen van de verschuldigde btw worden doorgestuurd (de zogenoemde ‘One Stop Shop (OSS)’). Tot slot wordt de regeling verruimd, waardoor hij ook bij ‘indirecte tussenkomst’ van toepassing is (dus als een particulier zelf het transport regelt van de gekochte producten, maar met hulp van de leverancier).

< Terug naar overzichtStel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord