Factuurvereisten

11 november 2019 -

Indien u als ondernemer tegen vergoeding goederen levert of diensten verricht aan een andere ondernemer, dan bent u in beginsel verplicht een factuur uit te reiken. Deze factuur moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Op een juiste factuur staan in ieder geval de volgende gegevens:

 • datum uitreiking factuur;
 • opeenvolgend factuurnummer;
 • btw-identificatienummer van de leverancier of dienstverlener;
 • btw-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingsregeling van toepassing is of een intracommunautaire levering wordt verricht;
 • NAW-gegevens van de ondernemer en zijn afnemer;
 • hoeveelheid en aard van de geleverde goederen of diensten;
 • datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden;
 • maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief BTW, evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen en andere kortingen, indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen;
 • toegepaste btw-tarief;
 • te betalen btw-bedrag;
 • indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of diensterrichter de vermelding “factuur uitgereikt door afnemer”;
 • indien van toepassing een verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering;
 • indien een verleggingsregeling van toepassing is de vermelding “btw verlegd”;
 • indien van toepassing gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt);
 • indien van toepassing de vermelding “bijzondere regeling reisbureau”;
 • indien van toepassing de vermelding:
     “Bijzondere regeling- gebruikte goederen” of
     “Bijzondere regeling- kunstvoorwerpen” of
     “Bijzondere regeling- voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten”;
 • indien van toepassing de NAW-gegevens en het btw-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger.

Vereenvoudigde factuur

In bepaalde gevallen kan echter worden volstaan met een vereenvoudigde factuur. Dit is het geval indien het bedrag van de factuur niet hoger is dan € 100.

In dat geval hoeft u enkel de datum van uitreiking van de factuur, de identiteit van de ondernemer die de levering of dienst verricht, de aard van de goederen een of dienst en het te betalen btw-bedrag te vermelden. Ook kan worden gekozen voor een vereenvoudigde factuur indien deze is aan te merken als document of bericht dat wijzigingen aanbrengt in een oorspronkelijke factuur. U dient dan op de factuur te vermelden naar welke oorspronkelijk factuur dit verwijst.

Gevolgen foutieve factuur

Indien uw factuur niet aan deze voorwaarden voldoet, kan het recht op aftrek van voorbelasting worden geweigerd bij uw klanten. Daarnaast kunt u een boete krijgen voor het verstrekken van een onjuiste factuur van maximaal € 5.278 per factuur. Zorg ervoor dat uw facturen dus aan bovenstaande eisen voldoen. Zo voorkomt u discussie met de klant en/of de Belastingdienst over een factuur.

Daarnaast is het tevens belangrijk om de door u ontvangen facturen te controleren op juistheid en volledigheid. Indien u van uw afnemer een onjuiste factuur uitgereikt krijgt, kunt u namelijk beperkt worden in uw recht op aftrek van voorbelasting. Heeft u een onjuiste factuur ontvangen? Neem dan contact op met uw leverancier en zorg ervoor dat u een juiste factuur krijgt. Op deze wijze worden discussies met de Belastingdienst voorkomen.

Afsluiting

Als btw-ondernemer heeft u diverse formele verplichtingen, zoals het opstellen van een juiste factuur, het controleren van inkomende facturen op juistheid, het verzorgen van een correcte btw-aangifte en een juiste periodieke opgaaf ICP. Wordt dit niet juist gemonitord, dan riskeert u verzuimboetes die kunnen oplopen tot € 5.278 per gemaakte fout. Daarnaast loopt u het risico dat u of uw klanten worden beperkt in het recht op aftrek van voorbelasting.

Heeft u vragen over uw btw-verplichtingen of twijfelt u over de juistheid van uw facturen? Neem dan gerust contact op met één van onze btw-specialisten!

 

< Terug naar overzichtStel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord