EU verordening sociale zekerheid: einde overgangsrecht

26 november 2019 -

Heeft u werknemers in dienst die binnen Europa in de ene lidstaat werken, terwijl zij in de andere lidstaat wonen? Of heeft u werknemers in dienst die in meerdere lidstaten werkzaamheden verrichten? Dan wijst de EU verordening 883/04 aan in welke lidstaat deze werknemers sociaal verzekerd zijn.

Zo bepaalt de verordening dat een werknemer die een substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden in zijn woonland verricht, sociaal verzekerd is in dit woonland, ook indien zijn werkgever in een andere lidstaat is gevestigd.

De verordening 883/04 is op 1 mei 2010 in werking getreden en is de opvolger van de verordening 1408/71. Bij de invoering van de verordening 883/04 is overgangsrecht in het leven geroepen. Dit overgangsrecht kwam er kortweg op neer dat indien iemand onder de nieuwe verordening in een andere lidstaat sociaal verzekerd zou zijn dan onder de oude verordening, hij ervoor kon kiezen om gedurende een periode van maximaal 10 jaar onder de oude toewijzingsregels te blijven vallen. Uiteraard onder de voorwaarde dat sprake was van gelijkblijvende omstandigheden.

Het overgangsrecht loopt op 1 mei 2020 af, wat ertoe kan leiden dat personen die van het overgangsrecht gebruik maken vanaf die datum onderworpen zijn aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat, met alle gevolgen van dien voor zowel de persoon in kwestie (veelal een werknemer) alsook diens werkgever. Denk hierbij aan de afdracht van sociale zekerheidspremies in een andere lidstaat, het afsluiten van een ziektekostenverzekering in die lidstaat en de gevolgen voor het recht op zorg.

Voorbeeld:

Stan is woonachtig in België en werkt sinds 2008 voor een Nederlandse werkgever. Stan werkt sinds 2008 structureel één dag per week in zijn woonland België. De overige vier dagen per week is hij werkzaam in Nederland. Onder de verordening 1408/71 is Stan sociaal verzekerd in zijn woonland België, omdat hij daar een deel van zijn werkzaamheden verricht. Onder de verordening 883/04 is Stan echter onderworpen aan Nederlandse sociale zekerheid, omdat hij geen substantieel deel (25%), van zijn werkzaamheden in zijn woonland België verricht. Nu Stan echter gebruik heeft gemaakt van het overgangsrecht blijft hij tot 1 mei 2020 onderworpen aan Belgische sociale zekerheid. Het einde van het overgangsrecht brengt met zich mee dat Stan en Stans werkgever moeten beoordelen in welk land Stan per 1 mei 2020 sociaal verzekerd is en in welk land er registratie- en afdrachtverplichtingen bestaan.

Alle reden dus om voor iedereen die binnen Europa grensoverschrijdend werkzaam is in kaart te brengen in welk land zij sociaal verzekerd zijn per 1 mei 2020.

Brexit

Ook de Brexit kan van invloed zijn op de sociale zekerheidspositie van personen die grensoverschrijdend werkzaam zijn binnen Europa. Afhankelijk van de vraag of de Brexit tot stand komt via een deal of no-deal scenario zal de verordening 883/04 al dan niet van toepassing blijven op situaties waarbij het Verenigd Koninkrijk betrokken is als woonstaat of werkstaat. Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten.

 

< Terug naar overzichtStel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord