Correctie laatste btw-aangifte van 2019 – Privégebruik auto van de zaak

06 januari 2020 - Thomas Neijzen

Bij aanschaf van de auto dient u te kiezen of u de auto tot uw privévermogen of bedrijfsvermogen wilt rekenen. Indien u de auto volledig tot uw bedrijfsvermogen rekent kunt u de btw over de aanschaf, het onderhoud en het gebruik als voorbelasting aftrekken, voor zover u de auto gebruikt voor btw-belaste prestaties. Indien u of een werknemer de auto van de zaak ook privé gebruikt, dient u over dit privégebruik btw te betalen. Voor de btw wordt woon-werkverkeer aangemerkt als privégebruik.

In beginsel wordt de correctie privégebruik bepaald aan de hand van de verhouding tussen het aantal werkelijk gereden privékilometers en het totale aantal gereden kilometers. Het werkelijke aantal kilometers kunt u bepalen door een sluitende kilometeradministratie bij te houden. Het is ook mogelijk om het privégebruik op een andere manier bij te houden, zolang u maar aannemelijk kunt maken wat de omvang van het privégebruik is. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de aard van uw onderneming, het doel van het gebruik van de auto en de functie en werkzaamheden van de gebruiker van de auto.

Indien u niet beschikt over een sluitende kilometeradministratie kunt u het privégebruik ook bepalen aan de hand van een goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën. Uit deze goedkeuring volgt dat u 2,7% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm) van de auto aangeeft als correctie op de eerder afgetrokken btw. Dit percentage mag worden verlaagd naar 1,5% vanaf het vijfde jaar volgend op het jaar van eerste ingebruikname. Dit lagere percentage mag ook worden gehanteerd indien u bij aanschaf van de auto geen btw in aftrek heeft gebracht.

Voorbeeld

U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 60.000, inclusief btw en bpm. U hebt de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar u houdt geen kilometeradministratie bij. Voor het privégebruik moet u dan 2,7% x
€ 60.000 = € 1.620 btw betalen. Als u de auto in de loop van het jaar koopt, kunt u het percentage van 2,7% naar evenredigheid verlagen.

 

< Terug naar overzichtThomas

Thomas Neijzen

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord