Correctie laatste btw-aangifte van 2019 – Herziening van btw

06 januari 2020 - Anton Peeters

Of u recht heeft op aftrek van voorbelasting wordt (onder meer) bepaald op het moment dat u goederen of diensten aanschaft. Indien de goederen of diensten volledig worden gebruikt voor btw-belaste doeleinden, dan mag u de volledige btw in aftrek brengen. Als de goederen of diensten enkel gebruikt worden voor vrijgestelde doeleinden, dan mag de btw uiteraard niet in aftrek worden gebracht. Wanneer de goederen of diensten voor zowel btw-belaste als vrijgestelde doeleinden gebruikt worden, dan moet de voorbelasting ‘pro rata’ in aftrek worden gebracht. Dit wordt als uitgangspunt bepaald door de verhouding tussen de belaste omzet en ten opzichte van de totale omzet (hierop zijn uitzonderingen mogelijk). In beginsel baseert u deze berekening op basis van uw omzetcijfers in het aangiftetijdvak waarin de btw aan u in rekening is gebracht. Aan het einde van het jaar dient u te kijken of deze verdeling klopt op basis van uw jaarcijfers. Indien dit niet klopt dient u een correctie te maken in uw laatste btw-aangifte. Dit wordt ook wel herziening van btw genoemd.

Voorbeeld

U hebt zowel belaste als vrijgestelde omzet en u ontvangt een nota van uw accountant voor het opstellen van de jaarrekening. U betaalt daarvoor € 4.200 btw. In het tijdvak van uw btw-aangifte (waarin de nota binnenkomt), is uw omzet € 80.000, exclusief btw. Hiervan is € 40.000 belast en
€ 40.000 vrijgesteld. De helft van uw omzet is dus belast. U mag dan 50% van de btw (€ 2.100) aftrekken als voorbelasting. Aan het einde van het boekjaar is de omzet over het hele jaar € 800.000, waarvan € 600.000 belast en € 200.000 vrijgesteld. U hebt dan recht op aftrek op 75% van de betaalde btw (€ 3.150). U hebt eerder al € 2.100 afgetrokken. U trekt dan in uw laatste btw-aangifte van het jaar € 1.050 extra af.

Overigens worden er vaak praktische afspraken gemaakt met de Belastingdienst over het toepassen van een vast aftrekpercentage gedurende het jaar, dat dan in de laatste aangifte eenmalig herzien kan worden (indien dat noodzakelijk blijkt).

< Terug naar overzichtAnton

Anton Peeters

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord