Btw-teruggaaf bij oninbare debiteuren

23 mei 2019 -

Btw-teruggaaf bij oninbare debiteuren

Bij de verkoop van goederen en/of diensten aan uw klanten dient veelal Nederlandse btw in rekening gebracht te worden. De verschuldigde btw dient doorgaans in het tijdvak waarin de factuur is uitgereikt (factuurstelsel) in de btw-aangifte te worden opgenomen en voldaan aan de Belastingdienst. Indien de afnemer de volledige factuur tijdig betaalt, leidt dit niet tot problemen. Echter, op het moment dat de afnemer niet tijdig betaalt, moet u de verschuldigde btw wel aan de Belastingdienst voldoen. Dit leidt dus tot een (potentieel) financieel nadeel.

 

Op het moment dat de afnemer van uw goederen of diensten zijn rekening definitief niet betaalt en dus oninbaar is geworden, kunt u als ondernemer de aan de Belastingdienst betaalde btw terugvorderen. U heeft hierbij een redelijke beoordelingsvrijheid om te bepalen wanneer (het resterende deel van) de rekening kwalificeert als ‘oninbaar’. Met ingang van 1 januari 2017 ontstaat er in ieder geval uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum een recht op teruggaaf van de aan de Belastingdienst betaalde btw (mits deze uiteraard niet van de afnemer is ontvangen). Mocht de afnemer de factuur op een later moment alsnog geheel of gedeeltelijk betalen, dan dient u op dat moment alsnog de corresponderende btw te voldoen.

 

Wij adviseren u om de btw op oninbare vorderingen tijdig terug te vragen. Dit is dus in ieder geval na de bovengenoemde termijn van 1 jaar, maar kan in de praktijk ook eerder zijn. Uit diverse omstandigheden (bijvoorbeeld een faillissement bij de afnemer) kan natuurlijk al eerder blijken dat de factuur (en de inbegrepen btw) niet betaald gaat worden. U hoeft dus niet te wachten tot het einde van de bovengenoemde termijn. Sterker nog, uit de jurisprudentie blijkt dat u weliswaar een bepaalde mate van beoordelingsvrijheid heeft bij het bepalen van het moment waarop een vergoeding oninbaar is, maar dat een teruggaafverzoek uiterlijk gedaan moet worden in de aangifte over het tijdvak waarin de vergoeding in rechte niet meer gevorderd kan worden. Als dit moment is gepasseerd, is het teruggaafverzoek te laat ingediend en kan de teruggaaf worden geweigerd. Houd hier dus rekening mee om geen rechten te verspelen!

 

Wij adviseren u derhalve om goed in de gaten te houden in welke situaties sprake is van oninbare debiteuren. Indien hiervan sprake is, dan is een spoedige afwikkeling van de terugvordering van btw vereist. Wij ondersteunen u hierbij graag.

< Terug naar overzichtStel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord