btw-cashflow optimalisaties

25 maart 2020 - Martin Kuijpers

In deze crisistijd is het optimaliseren van de cashflow stromen van nog groter belang dan het normaal gesproken al is. Op het gebied van de btw zijn er enkele mogelijkheden om de financiële positie van uw bedrijf te optimaliseren. Hierbij valt te denken aan onder meer:

  1. Het optimaliseren van het gebruik van verleggingsregelingen;

  2. Het tijdig terugvragen van btw op oninbare vorderingen;

  3. De verrekening van terug te ontvangen btw met te betalen loonheffingen;

  4. Het optimaliseren van de aangiftetijdvakken;

  5. Het aanvragen van een zogenoemde invoervergunning.

Wij hebben enkele flyers over deze onderwerpen opgesteld, waarin u meer kunt lezen over de mogelijkheden op dit gebied. Uiteraard is het van belang om in uw specifieke situatie te beoordelen of één (of meer) van de geschetste mogelijkheden passend is (/zijn) en zo ja, onder welke voorwaarden. Heeft u interesse in onze flyers of heeft u concrete vragen over uw situatie? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder of met Martin Kuijpers (Kuijpers@govers.nl). Wij denken graag met u mee!

< Terug naar overzichtMartin

Martin Kuijpers

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord