Regeling Baangerelateerde investeringskorting (BIK) bekend

06 oktober 2020 - Bas Pijnaker

Het kabinet heeft gisteren de ‘Baangerelateerde investeringskorting’ (BIK) opgenomen in het Belastingplan 2021. Doelstelling is dat deze regeling een bijdrage levert aan bedrijven om tijdens de huidige economische crisis te blijven kunnen investeren. De regeling is zo vormgegeven dat het merendeel van het geld bij het MKB terecht komt.

Met de BIK kunnen bedrijven 3% van hun investeringen tot € 5 miljoen per kalenderjaar en 2,44% van hun investeringen voor het meerdere in mindering brengen op hun afdracht loonheffing. Voor alle aanvragen geldt daarnaast een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. De regeling is tijdelijk en geldt daarom niet voor investeringen die na 31 december 2022 worden gedaan.

De BIK vormt een aanvulling op bestaande stimuleringsmaatregelen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). De BIK kan daardoor samengaan met deze regelingen.

De regeling wordt grotendeels uitgevoerd door RVO (aanvragen, beoordeling en toekenning). Indien u de komende periode investeringsplannen heeft, kunt u de BIK mogelijk onderdeel laten uitmaken van uw investeringsplan. Wij kijken daarbij graag mee met uw investeringsplan en/of de mogelijkheden omtrent de BIK.

De investeringskorting geldt alleen voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020 én de laatste betaling van het bedrijfsmiddel in 2021 of 2022 wordt verricht. Het bedrijfsmiddel dient vervolgens binnen zes maanden na die laatste/volledige betaling in gebruik te worden genomen. Om uitvoeringstechnische redenen kan de aanvraag van de BIK pas voor het eerst plaatsvinden vanaf 1 september 2021. Onze subsidiespecialisten (https://www.subsidiespecialist.nl/) helpen u te zijner tijd graag bij uw aanvraag.

Tot slot

Heeft u vragen over deze aankondiging of heeft u andere vragen met betrekking tot de fiscale mogelijkheden bij investeringen, neem dan contact met ons op via uw relatiebeheerder, de contactknop of telefonisch via 040 – 2 504 504

< Terug naar overzichtBas

Bas Pijnaker

Familiebedrijven, Maak-industrie

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord