Aanvullingen en uitbreidingen Corona-steunpakket

21 december 2020 - Çigdem Alkiliç

De aanhoudende Coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen hebben een onverminderd negatief effect op de economie. Als gevolg hiervan heeft het kabinet besloten om de financiële en fiscale steunmaatregelen nog niet af te bouwen, dan wel te verlengen naar medio 2021. 

Now 3.0 en TVL 2.0

In tegenstelling tot de eerdere berichtgeving van het kabinet is recentelijk besloten om de NOW  en de TVL  in het eerste kwartaal van 2021 niet af te bouwen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Dat betekent dat de omzetdrempels en vergoedingspercentages van de NOW 3.0 en TVL 2.0 in de eerste (kwartaal 4, 2020) en tweede tranche (kwartaal 1, 2021) gelijk blijven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze flyers.


Uitstel van betaling

Het kabinet verlengt het bijzonder uitstel van betaling tot 1 april 2021. Dit uitstelbeleid zou oorspronkelijk namelijk per 1 januari 2021 aflopen. Als gevolg van deze verlenging kunnen ondernemers (die door de coronacrisis getroffen zijn) tot uiterlijk 1 april 2021 uitstel van betaling, of een verlenging van reeds verleend uitstel aanvragen. Ondernemers waarvan het verzoek om verlenging reeds is gehonoreerd, krijgen automatisch uitstel van betaling tot 1 april 2021. De belastingschulden die zijn opgebouwd gedurende het belastinguitstel hoeven niet direct na afloop van het uitstel te worden voldaan. Ondernemers krijgen namelijk vanaf 1 juli 2021 een betalingsregeling van 36 maanden.  Indien u gebruik wenst te maken van een verzoek tot uitstel van betaling, kijken wij graag met u mee naar de mogelijkheden en de voorwaarden die hierop van toepassing zijn.


TOZO

Het kabinet heeft bovendien besloten om de beperkte vermogenstoets in de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) uit te stellen tot 1 april 2021, waardoor de regeling identiek blijft. Daarnaast kondigde het kabinet aan dat zelfstandig ondernemers ondersteuning kunnen verwachten ter voorbereiding op een nieuwe toekomst. Gedacht kan worden aan coaching, advies en bij- of omscholing.


Voorraadvergoeding non-food winkeliers

Winkels van ondernemers die geen eerste levensbehoeften verkopen, krijgen vanwege de verplichte sluiting een speciale voorraadvergoeding, bovenop de bestaande steunmaatregelen. Deze opslag ademt mee met het omzetverlies van de winkelier en is minimaal 2,8% van het omzetverlies (bij een omzetverlies van 30%). Het maximumbedrag aan subsidie is 20.160 euro en de opslag komt bovenop de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en is voor ondernemers die daar aanspraak op kunnen maken. Na goedkeuring van de Europese Commissie wordt de voorraadvergoeding vanaf de tweede helft van januari uitbetaald. De voorraadvergoeding is vrijgesteld van vennootschaps- en inkomstenbelasting.


Overige Fiscale Maatregelen

De meest overige fiscale maatregelen lopen af per 31 december 2020. Het kabinet verlengt echter een vijftal maatregelen  tot en met 1 april 2021. Daarnaast is ook een nieuwe regeling aangekondigd (TONK):

  • Verlenging goedkeuring onbelaste vaste reiskostenvergoeding tot 1 februari 2021
  • Het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffing.
  • Het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers.
  • De vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen.
  • Het btw-nultarief op mondkapjes.
  • Het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen.
  • TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) – Bijzondere bijstand voor huishoudens die vanwege de Coronacrisis niet meer in staat zijn hun vaste lasten te betalen.


Startende Ondernemers

De NOW en de TVL bieden voor startende ondernemers niet altijd een oplossing omdat doorgaans een referentieomzet ontbreekt. Ondanks de eerdere aankondigingen is het Kabinet  er uiteindelijk niet in geslaagd om binnen de NOW-regeling en de TVL-regeling een passende oplossing te vinden voor startende ondernemers. Desondanks kunnen startende ondernemingen wel gebruik maken van andere steunmaatregelen zoals uitstel van betaling,  Corona Overbruggingslening en de Borgstelling MKB-kredieten.

< Terug naar overzichtÇigdem

Çigdem Alkiliç

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord