Aanpassingen aan regeling bijzonder uitstel van betaling

01 oktober 2020 - Maurits Jansen

Als gevolg van de economische depressie, veroorzaakt door de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19), was het niet voor iedere belastingplichtige mogelijk om al zijn/haar financiële verplichtingen na te komen. Om deze belastingplichtigen tegemoet te komen, introduceerde de Belastingdienst afgelopen maart het ‘Bijzonder uitstel van betaling wegens het Coronavirus’. Recentelijk is bekend gemaakt dat het beleid rondom deze maatregel is verruimd.

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen namelijk langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Zij krijgen nu 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen. Daarnaast kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd, nog verlenging aanvragen tot uiterlijk 31 december 2020.

Voor de laatste stand van zaken, verwijzen we jullie graag naar onze Flyer Uitstel van betaling (https://govers.nl/upload/file/Flyer-update-uitstel-van-betaling.pdf)

Tot slot

Heeft u vragen over de aankondiging of heeft u andere vragen met betrekking tot de gevolgen van het Coronavirus, neem dan contact met ons op via uw relatiebeheerder, de contactknop of telefonisch via 040 – 2 504 504

< Terug naar overzichtMaurits

Maurits Jansen

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord