Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'

De thuiswerkplek fiscaal

04 juni 2020 - Mark Duijker

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is thuiswerken voor veel werknemers de nieuwe standaard geworden. Werkgevers proberen thuiswerkers hierin te faciliteren, door bijvoorbeeld beeldschermen of bureaustoelen te vergoeden, te verstrekken of ter beschikking te stellen. Ondanks de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden, blijven de fiscale spelregels omtrent voorzieningen op de thuiswerkplek (vooralsnog) onverkort van toepassing. Wat mag u wel en wat mag u niet onbelast aan uw thuiswerkende werknemers toekennen?

Aanpassingen aan Noodpakket 2.0

28 mei 2020 - Ralph Rijnders

Afgelopen week heeft het kabinet het Noodpakket 2.0 gepresenteerd. Naar aanleiding daarvan heeft het kabinet nader overlegd met de sociale partners over het opvangen van de economische gevolgen van de coronacrisis. Gezamenlijk zijn ze tot een aantal wijzigingen van het Noodpakket 2.0 gekomen, voor het zo veel mogelijk behouden van de werkgelegenheid en beperken van de schade voor werkenden en het bedrijfsleven.

Steunmaatregelen Cultuursector bekend!

27 mei 2020 - Laura Schonenberg

Naar aanleiding van de recente uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) heeft de regering een aantal zware maatregelen opgelegd, zoals de verplichte sluiting van culturele instellingen. Als gevolg van de verplichte sluiting worden de culturele instellingen zwaar getroffen. Naast het pakket noodmaatregelen van de overheid, welke voor alle ondernemers geldt, heeft de overheid een aantal aanvullende steunmaatregelen voor de culturele  sector aangekondigd. Op 27 mei is het steunpakket voor culturele instellingen door Minister Van Engelshoven bekend gemaakt.

De NOW Regeling is verlengd!

25 mei 2020 - Ralph Rijnders

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een beroep doen op de tweede versie van de NOW regeling die ziet op de loonkosten van de maanden juni, juli en augustus. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

Tax Flash: De fiscale positie van de DGA

21 mei 2020 - Harm Kolen

Op 18 mei 2020 is een onderzoek over de belastingheffing van dga’s gepubliceerd. Dit onderzoek is geïnitieerd door de Staatssecretaris van financiën en vormt onderdeel van een zestal onderzoeken die samen de bouwstenen vormen om te komen tot een beter belastingstelsel. Blijkens het gepubliceerde onderzoek, lijkt de dga niet in rustiger fiscaal vaarwater te komen.

Coronavirus: Steunpakket 2.0

20 mei 2020 - Ralph Rijnders

Vandaag heeft het kabinet aangekondigd dat ondernemers en werkenden ook de komende periode financiële ondersteuning krijgen vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. De maatregelen binnen het tweede steunpakket zijn gerichter en hebben in veel gevallen gewijzigde voorwaarden. Het doel van de maatregelen  is zoveel mogelijk behoud van banen en ondernemingen.

Geen btw op mondkapjes

13 mei 2020 - Laura Schonenberg

Per 1 juni wordt het voor eenieder verplicht een (niet-medisch) mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. In dit kader heeft de staatssecretaris van Financiën besloten dat over de aanschaf van mondkapjes binnenkort geen btw meer hoeft te worden betaald.

Fiscale Coronareserve: Verliesverrekening vooraf

11 mei 2020 - Ralph Rijnders

De Coronacrisis heeft mogelijk grote gevolgen voor de liquiditeitspositie van bedrijven. Om bedrijven sneller een liquiditeitsvoordeel te verlenen, kan een ondernemer die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting gebruik maken van een zogenoemde fiscale coronareserve.

Vrije ruimte WKR verruimd in verband met de Coronacrisis

11 mei 2020 - Çigdem Alkiliç

Om werkgevers in deze crisisperiode tegemoet te komen is onder meer de vrije ruimte van de werkkostenregeling verruimd. Werkgevers die daar financiële ruimte voor hebben, kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra ondersteunen door bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon te verstrekken.

Verlaging gebruikelijk loon 2020 in verband met Coronacrisis

11 mei 2020 - Çigdem Alkiliç

De besloten vennootschap (Hierna: BV) en de houder van het aanmerkelijk belang in die BV (hierna: ab-houder) mogen gedurende 2020 tijdelijk een lager gebruikelijk loon afspreken, indien de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van de BV. Aangezien de impact van de coronacrisis op de BV pas aan het einde van 2020 duidelijker wordt, mag het gebruikelijk loon over geheel 2020 dus achteraf bepaald worden.

Coronacrisis – maatregelen in de loonheffingen

07 mei 2020 - Mark Duijker

Vanwege de coronacrisis heeft de regering veel verschillende belastingmaatregelen aangekondigd. Een aantal van deze fiscale maatregelen heeft betrekking op werkgevers en werknemers. In deze bijdrage geven wij u een overzicht van deze specifieke maatregelen die door de regering zijn getroffen in de loonheffingssfeer.

Cafetariaregeling: uitruilen van loonbestanddelen

07 mei 2020 - Çigdem Alkiliç

Met behulp van een cafetariaregeling kunnen werknemers onder voorwaarden zelf kiezen in welke vorm zij hun loon genieten. Werknemers kunnen hierbij belast loon uitruilen voor een onbelaste vergoeding of verstrekking. In deze bijdrage gaan wij nader in op de ins en outs van de cafetariaregeling.

Vergoedingsregels Reisbesluiten in CAO Rijk

07 mei 2020 - Maarten van der Steen

Met het inwerkingtreden van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA), zijn de reisregelingen binnenland en buitenland voor rijksambtenaren vanaf 1 januari 2020 komen te vervallen. Deze reisregelingen bevatten normbedragen voor de onbelaste vergoeding van zakelijke verblijfskosten voor ambtenaren op dienstreis.

NOW regeling: Bepaling omzetverlies toch mogelijk op niveau werkmaatschappij

05 mei 2020 - Ralph Rijnders

Om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de concernbepaling in de NOW-maatregel. Werkmaatschappijen die door de Coronacrisis kampen met meer dan twintig procent omzetverlies maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen.

Overbruggingskrediet start- en scale-ups

28 april 2020 - Çigdem Alkiliç

Eerder kondigde het Kabinet aan 100 miljoen euro uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Vanaf morgen (29 april 2020) kunnen deze ondernemingen daadwerkelijk een beroep doen op dit krediet, genaamd Corona-Overbruggingslening (COL).

Nieuwe belastingmaatregelen coronacrisis

24 april 2020 - Çigdem Alkiliç

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die eerder al zijn genomen.

Nieuwe fiscale maatregelen coronacrisis

15 april 2020 - Ralph Rijnders

Het kabinet blijft voortdurend in gesprek met belangenorganisaties, ondernemers en burgers uit de samenleving om in kaart te brengen tegen welke problemen zij aanlopen door het coronavirus en welke oplossingen hen daarbij kunnen helpen. Deze dialoog heeft tot een aantal aanvullende maatregelen geleid.

Aanbieden online diensten als gevolg van de coronacrisis

09 april 2020 - Laura Schonenberg

Als gevolg van de coronacrisis gaan veel ondernemers op zoek naar alternatieven om alsnog hun diensten te kunnen blijven aanbieden aan hun klanten. Voorbeelden hiervan zijn digitale sportlessen, digitale cursussen of onderwijs op afstand. Het aanbieden van dergelijke online diensten brengt echter mogelijk afwijkende btw-gevolgen met zich mee, dan u normaliter bent gewend bij het aanbieden van uw diensten. In deze bijdrage gaan wij in op de btw-gevolgen van het aanbieden van online diensten.

Coronavirus - Bijzonder uitstel van belastingbetaling

08 april 2020 - Çigdem Alkiliç

Als gevolg van de recente uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) en de daarop door de regering genomen maatregelen lukt het u wellicht niet om al uw financiële verplichtingen na te komen, zoals het tijdig betalen van belastingen. In deze bijdrage gaan we in op de aandachtspunten en de te nemen stappen in geval u door het Coronavirus niet in staat bent om uw belastingverplichtingen na te komen.

Compensatieregeling getroffen sectoren

08 april 2020 - Ralph Rijnders

Naar aanleiding van de recente uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) heeft de regering een aantal zware maatregelen opgelegd, zoals de verplichte sluiting van bijvoorbeeld horeca en culturele instellingen. Als gevolg van deze maatregelen zijn ook andere sectoren zwaar getroffen. Om deze sectoren tegemoet te komen heeft de overheid een “compensatieregeling tegemoetkoming getroffen sectoren” in het leven geroepen.

Prinsjesdaglezing 26 september 2019

02 oktober 2019 - Bas Pijnaker

Presentatie Prinsjesdaglezing 2019

Download