Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'

Compensatieregeling getroffen sectoren

27 maart 2020 - Ralph Rijnders

Naar aanleiding van de recente uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) heeft de regering een aantal zware maatregelen opgelegd, zoals de verplichte sluiting van bijvoorbeeld horeca en culturele instellingen. Als gevolg van deze maatregelen zijn ook andere sectoren zwaar getroffen. Om deze sectoren tegemoet te komen heeft de overheid een “compensatieregeling tegemoetkoming getroffen sectoren” in het leven geroepen.

Q&A Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

26 maart 2020 - Joyce Vogels

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.  Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) gaat voorzien in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die te maken hebben met omzetverlies, als gevolg van het Coronavirus. In deze Q&A gaan we in op de meestgestelde vragen met betrekking tot deze noodmaatregel.

Het Coronavirus: De liquiditeitsprognose

25 maart 2020 - Kachung Tau

De Coronacrisis veroorzaakt niet alleen aanzienlijke druk op de liquiditeiten van ondernemingen, maar ook op de cashflow van samenwerkende partners. Daarom is het voor iedere ondernemer van belang om nu de huidige en verwachte liquiditeitsbehoefte in kaart te brengen.    

btw-cashflow optimalisaties

25 maart 2020 - Martin Kuijpers

In deze crisistijd is het optimaliseren van de cashflow stromen van nog groter belang dan het normaal gesproken al is. Onder andere op het gebied van de btw zijn er enkele mogelijkheden om de financiële positie van uw bedrijf te optimaliseren.

Coronavirus: Ondernemen in zwaar weer

25 maart 2020 - Inge Tan-Beulen

Het Coronavirus heeft niet alleen verregaande gevolgen voor de volksgezondheid, ook onze economie wordt zwaar getroffen. Hoewel de overheid al verschillende noodmaatregelen heeft genomen, zullen veel ondernemers en ondernemingen het moeilijk krijgen de komende tijd. Een toename van het aantal faillissementen lijkt haast onvermijdelijk.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

24 maart 2020 - Joyce Vogels

Om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten te ondersteunen komt de overheid met een tijdelijke inkomensondersteuning. De regeling bedraagt maximaal € 1.500 netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (hierna: Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet terugbetaald te worden.

Coronavirus - Bijzonder uitstel van belastingbetaling

19 maart 2020 - Çigdem Alkiliç

Vanmiddag heeft de Belastingdienst bekend gemaakt de uitstelmogelijkheden voor ondernemers in verband met de Coronacrisis nog verder te versoepelen. Een ondernemer die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen, krijgt op verzoek uitstel van betaling voor de verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting.

Noodmaatregelen Coronavirus

18 maart 2020 - Ralph Rijnders

Het kabinet heeft gisteren besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.   

Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschikte werknemers

12 maart 2020 - Joyce Vogels

Per 1 april 2020 zal de zogenoemde Wet Compensatie Transitievergoeding en de bijbehorende Regeling Compensatie Transitievergoeding in werking treden. Als gevolg hiervan kunnen werkgevers aan het UWV een compensatie vragen voor een transitievergoeding, die is betaald aan een werknemer wiens dienstverband is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Het doel van de regeling is om “slapende dienstverbanden” tegen te gaan. In dit artikel gaan wij in op deze regeling.

Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM)

12 maart 2020 - Eric Berns

De overheid wil dat iedereen zich blijft ontwikkelen tijdens zijn of haar werkende leven. Echter in de praktijk blijkt dat kleinere bedrijven over het algemeen, de seizoensgebonden sectoren in het bijzonder, moeite hebben om daarmee aan de slag te gaan.

Het coronavirus: de impact op werkgever en

12 maart 2020 - Inge Tan-Beulen

Nederland is in de ban van het Coronavirus. Wellicht heeft u als werkgever al vragen van werknemers gekregen over thuiswerken of ziekmelden. Bent u benieuwd hoe u als werkgever met het coronavirus dient om te gaan? Wij zetten een aantal belangrijke aandachtspunten voor u op een rij, zowel juridisch als fiscaal.

Btw-ondernemerschap toezichthouders

09 maart 2020 - Thomas Neijzen

Op 13 juni 2019 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat commissarissen en soortgelijke toezichthouders onder voorwaarden niet worden aangemerkt als btw-ondernemer. In een recente uitspraak heeft het Hof ’s-Hertogenbosch deze uitspraak gevolgd. Graag attenderen wij u op de mogelijke gevolgen van deze uitspraak voor commissarissen of toezichthouders.

Brexit update

09 maart 2020 - Anton Peeters

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaten. Vanaf 1 februari 2020 is een overgangsperiode ingegaan die zal duren tot 31 december 2020. Gedurende deze periode blijven de EU-wetten en –regels van toepassing in het VK. Tot 31 december 2020 verandert er dus nog vrijwel niets. De gevolgen na afloop van de overgangsperiode zijn afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt tussen het VK en de EU.

Verkoop via Amazon Nederland

09 maart 2020 - Laura Schonenberg

Amazon heeft eerder dit jaar aangekondigd in 2020 de Nederlandse Amazon-website aanzienlijk uit te breiden. Binnenkort zal het mogelijk zijn voor Nederlandse ondernemers om via Amazon.nl hun producten aan te bieden. In dit artikel wordt kort toegelicht met welke mogelijke btw-gevolgen u rekening moet houden bij de verkoop via Amazon.

Machtiging Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting (VIA)

25 februari 2020 - Mark Meulenbroeks

De VIA is voor ons een belangrijk hulpmiddel om samen met de door u als klant aan te leveren aangiftegegevens uw aangifte inkomstenbelasting op te stellen. Aan de hand van de aangiftegegevens die we in de loop van het jaar van u ontvangen, controleren we de bij de Belastingdienst bekende gegevens en vullen op deze manier uw aangiftegegevens waar nodig aan.

Samenloop tussen de Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) en Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

14 februari 2020 - Joyce Vogels

Per 1 januari 2020 zijn zowel de Wnra als de WAB in werking getreden. Deze wetswijzigingen hebben de nodige veranderingen met zich meegebracht en de samenloop tussen beide wetten is zeer relevant voor overheidswerkgevers.

WW-premiedifferentiatie voor de verzekerde dga

14 februari 2020 - Çigdem Alkiliç

Per 1 januari 2020 is met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) de sectorpremie voor de WW afgeschaft en vervangen door een nieuw systeem van premiedifferentiatie.

WagwEU: verplichtingen bij internationale tewerkstellingen

14 februari 2020 - Mark Duijker

Reeds in juni 2016 trad de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking. De wet beoogt de sociale bescherming van gedetacheerde werknemers binnen de EU te verbeteren en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te bestrijden.

De verleggingsregeling in de btw

10 februari 2020 - Martin Kuijpers

Als ondernemer brengt u in beginsel btw in rekening aan uw afnemer wanneer u een prestatie tegen vergoeding voor uw afnemer verricht. Deze btw moet u vervolgens aangeven in uw btw-aangifte en voldoen aan de Belastingdienst. In sommige situaties bent u als ondernemer echter verplicht de btw te verleggen naar uw afnemer.

Correctie laatste btw-aangifte van 2019 – Privégebruik auto van de zaak

06 januari 2020 - Thomas Neijzen

De laatste btw-aangifte van 2019 komt er weer aan. In deze aangifte moet u mogelijk rekening houden met enkele correcties, zoals het privégebruik van de auto van de zaak. Deze correctie lichten wij hieronder kort toe.

Prinsjesdaglezing 26 september 2019

02 oktober 2019 - Bas Pijnaker

Presentatie Prinsjesdaglezing 2019

Download