Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'

Einde ‘fiscale kaasroute’: als Belg niet langer belastingvrij schenken

08 oktober 2020 - Bas Pijnaker

Voor inwoners van België is het per 1 december 2020 niet meer mogelijk om via een Nederlandse notaris belastingvrij roerende goederen te schenken (de zogenoemde ‘kaasroute’ genoemd). De Belgische Kamercommissie Financiën heeft een wetsvoorstel aangenomen waarmee deze route per 1 december 2020 wordt afgesloten.

Regeling Baangerelateerde investeringskorting (BIK) bekend

06 oktober 2020 - Bas Pijnaker

Het kabinet heeft gisteren de ‘Baangerelateerde investeringskorting’ (BIK) opgenomen in het Belastingplan 2021. Doelstelling is dat deze regeling een bijdrage levert aan bedrijven om tijdens de huidige economische crisis te blijven kunnen investeren. De regeling is zo vormgegeven dat het merendeel van het geld bij het MKB terecht komt.

Contouren NOW 3.0 bekend

05 oktober 2020 - Çigdem Alkiliç

Eerder informeerde we u reeds over steunpakket 3.0. Onderdeel van dit derde steunpakket, is de NOW 3-regeling. Afgelopen week heeft het kabinet de contouren van deze regeling bekend gemaakt.

Tozo 3.0 - Vermogenstoets uitgesteld

04 oktober 2020 - Çigdem Alkiliç

Vanwege de landelijke coronamaatregelen die afgelopen maandag door het kabinet zijn aangekondigd, is besloten de beperkte vermogenstoets in de Tozo uit te stellen. Onlangs werd bekend dat uitstel is gegeven tot 1 april 2021.

Aanpassingen aan regeling bijzonder uitstel van betaling

01 oktober 2020 - Maurits Jansen

Als gevolg van de economische depressie, veroorzaakt door de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19), was het niet voor iedere belastingplichtige mogelijk om al zijn/haar financiële verplichtingen na te komen. Om deze belastingplichtigen tegemoet te komen, introduceerde de Belastingdienst afgelopen maart het ‘Bijzonder uitstel van betaling wegens het Coronavirus’. Recentelijk is bekend gemaakt dat het beleid rondom deze maatregel is verruimd.

UBO-register

21 september 2020 - Inge Tan-Beulen

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu wordt het concreet: vanaf 27 september 2020 treedt de wetgeving rond het UBO-register in werking. Vrijwel iedere juridische entiteit die in Nederland gevestigd is, zal moeten registeren wie er binnen de onderneming ‘aan de touwtjes trekt’. In onze speciale flyer gaan wij in op het UBO-register en de registratieplicht.

Prinsjesdag 2020

21 september 2020 - Bas Pijnaker

Op Prinsjesdag, 15 september 2020, heeft het kabinet het Belastingplan 2021 en overige fiscale maatregelen gepresenteerd. Op basis van deze plannen en reeds eerder aangekondigde wetswijzigingen, hebben wij een brochure samengesteld.

Teruggaaf buitenlandse btw

01 september 2020 - Martin Kuijpers

Deadline terugvordering buitenlandse btw nadert.

Steunpakket 3.0 aangekondigd

31 augustus 2020 - Ralph Rijnders

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Om de gevolgen van de economische recessie zoveel mogelijk te beperken, heeft het kabinet opnieuw besloten om het steunpakket te verlengen.

De diensttijdvrijstelling: de onbelaste uitkering of verstrekking bij een diensttijdjubileum

13 augustus 2020 - Mark Duijker

Veel werkgevers hebben in hun arbeidsvoorwaarden opgenomen dat werknemers die een diensttijdjubileum (meestal 25 of 40 jaar) bereiken, recht hebben op een bepaalde uitkering of verstrekking. Het vaststellen van de waarde van deze uitkering of verstrekking is aan de werkgever, maar vaak gaat het om één onbelast maandloon. Zonder een speciale fiscale regeling zou deze uitkering kwalificeren als (belast) loon, te verantwoorden op de loonstrook van de werknemer. De wetgever voorziet echter in een specifieke vrijstelling, die ook wel bekend staat als de ‘diensttijdvrijstelling’.

Personeelsfonds

13 augustus 2020 - Maurits Jansen

Een personeelsfonds of personeelsvereniging kan een interessante optie zijn om uw werknemers eens iets extra’s te geven, zonder dat u daarmee uw vrije ruimte van de werkkostenregeling hoeft aan te wenden. Middels een dergelijk fonds is het mogelijk om op een fiscaal aantrekkelijke manier uw werknemers diverse uitkeringen of verstrekkingen te geven. Ook kunt u het initiëren en organiseren van een personeelsuitje aan het personeelsfonds overlaten. Uitkeringen en verstrekkingen uit een personeelsfonds kunnen namelijk onder voorwaarden onbelast plaatsvinden, terwijl u als werkgever toch ook deels hieraan heeft bijgedragen.

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

13 augustus 2020 - Joyce Vogels

Per 1 juli 2020 is de wettelijke regeling aanvullend geboorteverlof in werking getreden. Op basis van deze regeling kunnen partners van vrouwen die pas bevallen zijn aanspraak maken op 5 weken extra geboorteverlof. Tijdens dit aanvullend geboorteverlof krijgt de partner zijn loon voor 70% doorbetaald. In dit artikel gaan wij nader in op het aanvullend geboorteverlof.

Taxes on buying a home now averaging nearly 5% worldwide – with some economies charging over 10%

03 augustus 2020 -

Spain, Belgium and Japan all tax more than 10% on house purchases Pressure to increase property taxes to address costs of coronavirus Homebuyers in the US pay virtually zero tax  

Regeling ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB’ (TVL) is bekend

29 juni 2020 - Ralph Rijnders

Op 29 juni 2020 is de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB gepubliceerd in de Staatscourant. De TVL helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal € 1.000 euro en maximaal € 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben zien verdwijnen als gevolg van de coronacrisis.

NOW 2.0 regeling aangeboden aan de tweede kamer

23 juni 2020 - Ralph Rijnders

In zijn brief van 22 juni 2020 heeft Minister Koolmees de NOW 2.0 regeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoewel de regeling pas donderdag 25 juni zal worden gepubliceerd in de Staatscourant, is de tekst en de toelichting op de regeling reeds bekend. Het UWV streeft ernaar de regeling per 6 juli 2020 open te stellen voor aanvragen.

Wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap ingediend bij Tweede Kamer

19 juni 2020 - Manon Verboeket

Het wetsvoorstel waarmee het zogenoemde excessief lenen uit de eigen vennootschap wordt ontmoedigd, is woensdag ingediend bij de Tweede Kamer. Met ingang van 2023 worden de mogelijkheden beperkt voor aanmerkelijkbelanghouders (aandeelhouders met tenminste 5% aandeel) om onbelast geld te lenen van hun eigen onderneming.

Verlaging Duitse btw-tarieven

17 juni 2020 - Martin Kuijpers

De Duitse regering gaat de inzakkende economie stimuleren met verschillende maatregelen. Een van deze maatregelen betreft de tijdelijke verlaging van de Duitse btw-tarieven. Deze verlaging heeft mogelijk ook gevolgen voor u als Nederlandse ondernemer.

Verlaging Duitse btw-tarieven

17 juni 2020 - Martin Kuijpers

De Duitse regering gaat de inzakkende economie stimuleren met verschillende maatregelen. Een van deze maatregelen betreft de tijdelijke verlaging van de Duitse btw-tarieven. Deze verlaging heeft mogelijk ook gevolgen voor u als Nederlandse ondernemer.

Download

TOGS: Laatste update sectoren en deadline voor de aanvraag in zicht

16 juni 2020 - Ralph Rijnders

Naar aanleiding van de recente uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) heeft de regering een aantal zware maatregelen opgelegd, zoals de verplichte sluiting van bijvoorbeeld horeca en culturele instellingen. Als gevolg van deze maatregelen zijn ook andere sectoren zwaar getroffen. Om deze sectoren tegemoet te komen heeft de overheid een “compensatieregeling tegemoetkoming getroffen sectoren” in het leven geroepen.

Dochteronderneming is mogelijk vaste inrichting voor de BTW

16 juni 2020 - Laura Schonenberg

Op 7 mei 2020 heeft het Hof van Justitie in de zaak Dong Yang geoordeeld dat een dochter-maatschappij kan kwalificeren als vaste inrichting voor de btw van de moedermaatschappij. Om te bepalen of een dienst wordt verricht aan de moedermaatschappij of mogelijk aan een vaste inrichting is een dienstverrichter echter niet verplicht om de contractuele verhoudingen tussen de moedermaatschappij en dochtermaatschappij te onderzoeken.

De werkkostenregeling: Aanwijsverplichtingen anno 2020

12 juni 2020 - Mark Duijker

De verplichte toepassing van de werkkostenregeling (WKR) vierde begin dit jaar haar vijfde verjaardag. Reden genoeg voor ons om de actuele stand van zaken voor jullie samen te vatten.

Prinsjesdaglezing 26 september 2019

02 oktober 2019 - Bas Pijnaker

Presentatie Prinsjesdaglezing 2019

Download