Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'

Vereenvoudiging regelgeving omtrent call-off voorraad

17 september 2019 - Martin Kuijpers

De Europese Commissie heeft op 2 oktober 2018 ingestemd met een viertal ‘btw quick fixes’. Deze ‘quick fixes’ moeten bijdragen aan een vereenvoudiging van de btw-wetgeving rondom internationale handel. Deze vereenvoudigingen treden per 1 januari 2020 in werking. In deze btw-special informeren wij jullie nader over deze quick fixes en welke impact deze wijzigingen op uw onderneming kunnen hebben.

Vereenvoudigde bewijsvoering voor intracommunautaire leveringen

17 september 2019 - Laura Schonenberg

De Europese Commissie heeft op 2 oktober 2018 ingestemd met een viertal ‘btw quick fixes’. Deze ‘quick fixes’ moeten bijdragen aan een vereenvoudiging van de btw-wetgeving rondom internationale handel. Deze vereenvoudigingen treden per 1 januari 2020 in werking. In deze btw-special informeren wij jullie nader over deze quick fixes en welke impact deze wijzigingen op uw onderneming kunnen hebben.

Verplichte vermelding btw-identificatienummer afnemer voor toepassing nultarief

17 september 2019 - Thomas Neijzen

De Europese Commissie heeft op 2 oktober 2018 ingestemd met een viertal ‘btw quick fixes’. Deze ‘quick fixes’ moeten bijdragen aan een vereenvoudiging van de btw-wetgeving rondom internationale handel. Deze vereenvoudigingen treden per 1 januari 2020 in werking. In deze btw-special informeren wij jullie nader over deze quick fixes en welke impact deze wijzigingen op uw onderneming kunnen hebben.

Vereenvoudiging regelgeving omtrent ketentransacties

17 september 2019 - Anton Peeters

De Europese Commissie heeft op 2 oktober 2018 ingestemd met een viertal ‘btw quick fixes’. Deze ‘quick fixes’ moeten bijdragen aan een vereenvoudiging van de btw-wetgeving rondom internationale handel. Deze vereenvoudigingen treden per 1 januari 2020 in werking. In deze btw-special informeren wij jullie nader over deze quick fixes en welke impact deze wijzigingen op uw onderneming kunnen hebben.

Wijziging kleine ondernemersregeling: meld u tijdig aan!

23 mei 2019 - Laura Schonenberg

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de kleine ondernemersregeling (KOR) gewijzigd in een nieuwe regeling: de zogenaamde omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB).

Mogelijkheden btw-teruggaaf bij aanschaf zonnepanelen

23 mei 2019 - Laura Schonenberg

Steeds meer ondernemers en particulieren schaffen zonnepanelen aan. Met de zonnepanelen wordt stroom opgewekt die onder andere zal worden gebruikt voor de eigen stroomvoorziening. De overige stroom wordt teruggeleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Hierdoor bent u ondernemer voor de btw, met als gevolg dat u de btw over de aanschaf van de zonnepanelen kunt terugvragen.

Let op: verplichte btw-registraties bij afstandsverkopen!

23 mei 2019 - Anton Peeters

Steeds meer ondernemers verkopen goederen via hun webshop. Indien u goederen levert aan particulieren die woonachtig zijn in een andere EU-lidstaat, moet u normaliter Nederlandse btw in rekening brengen. Deze btw moet u vervolgens middels de Nederlandse btw-aangifte voldoen aan de Belastingdienst. In bepaalde gevallen blijft de Nederlandse btw-heffing echter achterwege.

Btw-teruggaaf bij oninbare debiteuren

23 mei 2019 - Thomas Neijzen

Bij de verkoop van goederen en/of diensten aan uw klanten dient veelal Nederlandse btw in rekening gebracht te worden. De verschuldigde btw dient doorgaans in het tijdvak waarin de factuur is uitgereikt (factuurstelsel) in de btw-aangifte te worden opgenomen en voldaan aan de Belastingdienst. Indien de afnemer de volledige factuur tijdig betaalt, leidt dit niet tot problemen. Echter, op het moment dat de afnemer niet tijdig betaalt, moet u de verschuldigde btw wel aan de Belastingdienst voldoen. Dit leidt dus tot een (potentieel) financieel nadeel.