Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'

Tijdelijke verhuizing wegens verbouwing kantoor

11 januari 2021 - Ruud Schippers

Per 1 december 2020 zullen wij tijdelijk gaan verhuizen. Ons kantoor aan de Beemdstraat zal vanaf dat moment grondig worden verbouwd.

Formulieren verklaring overdrachtsbelasting voor aankoop woning beschikbaar gesteld

07 januari 2021 - Martin Kuijpers

Door de wijzigingen in de overdrachtsbelasting voor de aankoop van een woning is voor toepassing van het lage tarief (2%) en de startersvrijstelling een verklaring bij de notariële leveringsakte en de aangifte nodig. De Belastingdienst heeft de twee formulieren nu beschikbaar gesteld.  

Aanvullingen en uitbreidingen Corona-steunpakket

21 december 2020 - Çigdem Alkiliç

De aanhoudende Coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen hebben een onverminderd negatief effect op de economie. Als gevolg hiervan heeft het kabinet besloten om de financiële en fiscale steunmaatregelen nog niet af te bouwen, dan wel te verlengen naar medio 2021. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB opnieuw beschikbaar

24 november 2020 - Çigdem Alkiliç

Mkb-ondernemers en zzp’ers die door de Coronacrisis veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben, kunnen vanaf 25 november opnieuw subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. Deze aanvraag geldt dan voor de eerste tranche van de TVL 2.0.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting vanaf 1 april 2021 enkel voor woningen met een waarde tot € 400.000

12 november 2020 - Laura Schonenberg

Het wetsvoorstel om de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt onder de 35 jaar af te schaffen, is aangepast. De vrijstelling in de overdrachtsbelasting zal met ingang van 1 april 2021 enkel nog van toepassing zijn voor starters die een woning kopen met een waarde onder de € 400.000. Starters die een duurder huis kopen zijn vanaf 1 april 2021 over de volledige waarde 2% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Uitzendregeling eigen woning | een update

06 november 2020 - Mark Duijker

Een Nederlandse werknemer die door zijn werkgever tijdelijk wordt uitgezonden naar het buitenland, wordt vanwege deze uitzending geconfronteerd met een veelheid aan fiscaal getinte vragen. Een in het oog springende vraag die veel impact kan hebben op de belastingpositie van deze werknemer luidt: Wat is het gevolg van de uitzending op de hypotheekrenteaftrek over mijn eigen woning? En maakt het daarbij uit of uitwonende kinderen gedurende de uitzending van de woning gebruik maken? Met name deze laatste vraag heeft de afgelopen tijd een stortvloed aan rechtspraak teweeggebracht. Hoogste tijd dus voor een update.

WKR | Gebruikelijkheidscriterium

06 november 2020 - Maarten van der Steen

Onlangs deed Gerechtshof Den Haag uitspraak in een zeer relevante zaak rondom het gebruikelijkheidscriterium voor toepassing van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR).

Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | Drempelvrijstelling

06 november 2020 - Çigdem Alkiliç

Werkgevers die met oudere werknemers een afvloeiingsregeling treffen, op grond waarvan zij kunnen overbruggen tot hun pensioengerechtigde leeftijd, worden geconfronteerd met de zogenoemde Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). De RVU brengt een strafheffing voor de werkgever met zich mee van maar liefst 52% van de ontslaguitkering. De RVU kan rekenen op de nodige kritiek uit de praktijk en pleit diezelfde praktijk voor afschaffing van de regeling, vooralsnog tevergeefs.

Einde ‘fiscale kaasroute’: als Belg niet langer belastingvrij schenken

08 oktober 2020 - Bas Pijnaker

Voor inwoners van België is het per 1 december 2020 niet meer mogelijk om via een Nederlandse notaris belastingvrij roerende goederen te schenken (de zogenoemde ‘kaasroute’ genoemd). De Belgische Kamercommissie Financiën heeft een wetsvoorstel aangenomen waarmee deze route per 1 december 2020 wordt afgesloten.

Regeling Baangerelateerde investeringskorting (BIK) bekend

06 oktober 2020 - Bas Pijnaker

Het kabinet heeft gisteren de ‘Baangerelateerde investeringskorting’ (BIK) opgenomen in het Belastingplan 2021. Doelstelling is dat deze regeling een bijdrage levert aan bedrijven om tijdens de huidige economische crisis te blijven kunnen investeren. De regeling is zo vormgegeven dat het merendeel van het geld bij het MKB terecht komt.

Contouren NOW 3.0 bekend

05 oktober 2020 - Çigdem Alkiliç

Eerder informeerde we u reeds over steunpakket 3.0. Onderdeel van dit derde steunpakket, is de NOW 3-regeling. Afgelopen week heeft het kabinet de contouren van deze regeling bekend gemaakt.

Tozo 3.0 - Vermogenstoets uitgesteld

04 oktober 2020 - Çigdem Alkiliç

Vanwege de landelijke coronamaatregelen die afgelopen maandag door het kabinet zijn aangekondigd, is besloten de beperkte vermogenstoets in de Tozo uit te stellen. Onlangs werd bekend dat uitstel is gegeven tot 1 april 2021.

Aanpassingen aan regeling bijzonder uitstel van betaling

01 oktober 2020 - Maurits Jansen

Als gevolg van de economische depressie, veroorzaakt door de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19), was het niet voor iedere belastingplichtige mogelijk om al zijn/haar financiële verplichtingen na te komen. Om deze belastingplichtigen tegemoet te komen, introduceerde de Belastingdienst afgelopen maart het ‘Bijzonder uitstel van betaling wegens het Coronavirus’. Recentelijk is bekend gemaakt dat het beleid rondom deze maatregel is verruimd.

UBO-register

21 september 2020 - Inge Tan-Beulen

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu wordt het concreet: vanaf 27 september 2020 treedt de wetgeving rond het UBO-register in werking. Vrijwel iedere juridische entiteit die in Nederland gevestigd is, zal moeten registeren wie er binnen de onderneming ‘aan de touwtjes trekt’. In onze speciale flyer gaan wij in op het UBO-register en de registratieplicht.

Prinsjesdag 2020

21 september 2020 - Bas Pijnaker

Op Prinsjesdag, 15 september 2020, heeft het kabinet het Belastingplan 2021 en overige fiscale maatregelen gepresenteerd. Op basis van deze plannen en reeds eerder aangekondigde wetswijzigingen, hebben wij een brochure samengesteld.

Teruggaaf buitenlandse btw

01 september 2020 - Martin Kuijpers

Deadline terugvordering buitenlandse btw nadert.

Steunpakket 3.0 aangekondigd

31 augustus 2020 - Ralph Rijnders

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Om de gevolgen van de economische recessie zoveel mogelijk te beperken, heeft het kabinet opnieuw besloten om het steunpakket te verlengen.

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

13 augustus 2020 - Joyce Vogels

Per 1 juli 2020 is de wettelijke regeling aanvullend geboorteverlof in werking getreden. Op basis van deze regeling kunnen partners van vrouwen die pas bevallen zijn aanspraak maken op 5 weken extra geboorteverlof. Tijdens dit aanvullend geboorteverlof krijgt de partner zijn loon voor 70% doorbetaald. In dit artikel gaan wij nader in op het aanvullend geboorteverlof.

De diensttijdvrijstelling: de onbelaste uitkering of verstrekking bij een diensttijdjubileum

13 augustus 2020 - Mark Duijker

Veel werkgevers hebben in hun arbeidsvoorwaarden opgenomen dat werknemers die een diensttijdjubileum (meestal 25 of 40 jaar) bereiken, recht hebben op een bepaalde uitkering of verstrekking. Het vaststellen van de waarde van deze uitkering of verstrekking is aan de werkgever, maar vaak gaat het om één onbelast maandloon. Zonder een speciale fiscale regeling zou deze uitkering kwalificeren als (belast) loon, te verantwoorden op de loonstrook van de werknemer. De wetgever voorziet echter in een specifieke vrijstelling, die ook wel bekend staat als de ‘diensttijdvrijstelling’.

Personeelsfonds

13 augustus 2020 - Maurits Jansen

Een personeelsfonds of personeelsvereniging kan een interessante optie zijn om uw werknemers eens iets extra’s te geven, zonder dat u daarmee uw vrije ruimte van de werkkostenregeling hoeft aan te wenden. Middels een dergelijk fonds is het mogelijk om op een fiscaal aantrekkelijke manier uw werknemers diverse uitkeringen of verstrekkingen te geven. Ook kunt u het initiëren en organiseren van een personeelsuitje aan het personeelsfonds overlaten. Uitkeringen en verstrekkingen uit een personeelsfonds kunnen namelijk onder voorwaarden onbelast plaatsvinden, terwijl u als werkgever toch ook deels hieraan heeft bijgedragen.

Verlaging Duitse btw-tarieven

17 juni 2020 - Martin Kuijpers

De Duitse regering gaat de inzakkende economie stimuleren met verschillende maatregelen. Een van deze maatregelen betreft de tijdelijke verlaging van de Duitse btw-tarieven. Deze verlaging heeft mogelijk ook gevolgen voor u als Nederlandse ondernemer.

Download

Prinsjesdaglezing 26 september 2019

02 oktober 2019 - Bas Pijnaker

Presentatie Prinsjesdaglezing 2019

Download