Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'

Taxes on buying a home now averaging nearly 5% worldwide – with some economies charging over 10%

03 augustus 2020 -

Spain, Belgium and Japan all tax more than 10% on house purchases Pressure to increase property taxes to address costs of coronavirus Homebuyers in the US pay virtually zero tax  

Regeling ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB’ (TVL) is bekend

29 juni 2020 - Ralph Rijnders

Op 29 juni 2020 is de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB gepubliceerd in de Staatscourant. De TVL helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal € 1.000 euro en maximaal € 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben zien verdwijnen als gevolg van de coronacrisis.

NOW 2.0 regeling aangeboden aan de tweede kamer

23 juni 2020 - Ralph Rijnders

In zijn brief van 22 juni 2020 heeft Minister Koolmees de NOW 2.0 regeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoewel de regeling pas donderdag 25 juni zal worden gepubliceerd in de Staatscourant, is de tekst en de toelichting op de regeling reeds bekend. Het UWV streeft ernaar de regeling per 6 juli 2020 open te stellen voor aanvragen.

Wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap ingediend bij Tweede Kamer

19 juni 2020 - Manon Verboeket

Het wetsvoorstel waarmee het zogenoemde excessief lenen uit de eigen vennootschap wordt ontmoedigd, is woensdag ingediend bij de Tweede Kamer. Met ingang van 2023 worden de mogelijkheden beperkt voor aanmerkelijkbelanghouders (aandeelhouders met tenminste 5% aandeel) om onbelast geld te lenen van hun eigen onderneming.

Verlaging Duitse btw-tarieven

17 juni 2020 - Martin Kuijpers

De Duitse regering gaat de inzakkende economie stimuleren met verschillende maatregelen. Een van deze maatregelen betreft de tijdelijke verlaging van de Duitse btw-tarieven. Deze verlaging heeft mogelijk ook gevolgen voor u als Nederlandse ondernemer.

Dochteronderneming is mogelijk vaste inrichting voor de BTW

16 juni 2020 - Laura Schonenberg

Op 7 mei 2020 heeft het Hof van Justitie in de zaak Dong Yang geoordeeld dat een dochter-maatschappij kan kwalificeren als vaste inrichting voor de btw van de moedermaatschappij. Om te bepalen of een dienst wordt verricht aan de moedermaatschappij of mogelijk aan een vaste inrichting is een dienstverrichter echter niet verplicht om de contractuele verhoudingen tussen de moedermaatschappij en dochtermaatschappij te onderzoeken.

TOGS: Laatste update sectoren en deadline voor de aanvraag in zicht

16 juni 2020 - Ralph Rijnders

Naar aanleiding van de recente uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) heeft de regering een aantal zware maatregelen opgelegd, zoals de verplichte sluiting van bijvoorbeeld horeca en culturele instellingen. Als gevolg van deze maatregelen zijn ook andere sectoren zwaar getroffen. Om deze sectoren tegemoet te komen heeft de overheid een “compensatieregeling tegemoetkoming getroffen sectoren” in het leven geroepen.

De werkkostenregeling: Aanwijsverplichtingen anno 2020

12 juni 2020 - Mark Duijker

De verplichte toepassing van de werkkostenregeling (WKR) vierde begin dit jaar haar vijfde verjaardag. Reden genoeg voor ons om de actuele stand van zaken voor jullie samen te vatten.

Verplichte publicatie financiële huishouding ANBI: vóór 1 juli 2020

11 juni 2020 - Ralph Rijnders

Als Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna: ANBI) ben je verplicht om verschillende gegevens op internet openbaar te maken, waaronder de jaarlijkse publicatie van de financiële huishouding van de ANBI. Een ANBI is verplicht om de financiële huishouding binnen 6 maanden na het einde van het boekjaar te publiceren op haar internetsite (dan wel gemeenschappelijke internetsite). Wanneer de ANBI niet voldoet aan de publicatieplicht, heeft dit de intrekking van de ANBI-status tot gevolg.

De thuiswerkplek fiscaal

04 juni 2020 - Mark Duijker

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is thuiswerken voor veel werknemers de nieuwe standaard geworden. Werkgevers proberen thuiswerkers hierin te faciliteren, door bijvoorbeeld beeldschermen of bureaustoelen te vergoeden, te verstrekken of ter beschikking te stellen. Ondanks de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden, blijven de fiscale spelregels omtrent voorzieningen op de thuiswerkplek (vooralsnog) onverkort van toepassing. Wat mag u wel en wat mag u niet onbelast aan uw thuiswerkende werknemers toekennen?

Aanpassingen aan Noodpakket 2.0

28 mei 2020 - Ralph Rijnders

Afgelopen week heeft het kabinet het Noodpakket 2.0 gepresenteerd. Naar aanleiding daarvan heeft het kabinet nader overlegd met de sociale partners over het opvangen van de economische gevolgen van de coronacrisis. Gezamenlijk zijn ze tot een aantal wijzigingen van het Noodpakket 2.0 gekomen, voor het zo veel mogelijk behouden van de werkgelegenheid en beperken van de schade voor werkenden en het bedrijfsleven.

Steunmaatregelen Cultuursector bekend!

27 mei 2020 - Laura Schonenberg

Naar aanleiding van de recente uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) heeft de regering een aantal zware maatregelen opgelegd, zoals de verplichte sluiting van culturele instellingen. Als gevolg van de verplichte sluiting worden de culturele instellingen zwaar getroffen. Naast het pakket noodmaatregelen van de overheid, welke voor alle ondernemers geldt, heeft de overheid een aantal aanvullende steunmaatregelen voor de culturele  sector aangekondigd. Op 27 mei is het steunpakket voor culturele instellingen door Minister Van Engelshoven bekend gemaakt.

Tax Flash: De fiscale positie van de DGA

21 mei 2020 - Harm Kolen

Op 18 mei 2020 is een onderzoek over de belastingheffing van dga’s gepubliceerd. Dit onderzoek is geïnitieerd door de Staatssecretaris van financiën en vormt onderdeel van een zestal onderzoeken die samen de bouwstenen vormen om te komen tot een beter belastingstelsel. Blijkens het gepubliceerde onderzoek, lijkt de dga niet in rustiger fiscaal vaarwater te komen.

Coronavirus: Steunpakket 2.0

20 mei 2020 - Ralph Rijnders

Vandaag heeft het kabinet aangekondigd dat ondernemers en werkenden ook de komende periode financiële ondersteuning krijgen vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. De maatregelen binnen het tweede steunpakket zijn gerichter en hebben in veel gevallen gewijzigde voorwaarden. Het doel van de maatregelen  is zoveel mogelijk behoud van banen en ondernemingen.

Geen btw op mondkapjes

13 mei 2020 - Laura Schonenberg

Per 1 juni wordt het voor eenieder verplicht een (niet-medisch) mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. In dit kader heeft de staatssecretaris van Financiën besloten dat over de aanschaf van mondkapjes binnenkort geen btw meer hoeft te worden betaald.

Vrije ruimte WKR verruimd in verband met de Coronacrisis

11 mei 2020 - Çigdem Alkiliç

Om werkgevers in deze crisisperiode tegemoet te komen is onder meer de vrije ruimte van de werkkostenregeling verruimd. Werkgevers die daar financiële ruimte voor hebben, kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra ondersteunen door bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon te verstrekken.

Verlaging gebruikelijk loon 2020 in verband met Coronacrisis

11 mei 2020 - Çigdem Alkiliç

De besloten vennootschap (Hierna: BV) en de houder van het aanmerkelijk belang in die BV (hierna: ab-houder) mogen gedurende 2020 tijdelijk een lager gebruikelijk loon afspreken, indien de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van de BV. Aangezien de impact van de coronacrisis op de BV pas aan het einde van 2020 duidelijker wordt, mag het gebruikelijk loon over geheel 2020 dus achteraf bepaald worden.

Fiscale Coronareserve: Verliesverrekening vooraf

11 mei 2020 - Ralph Rijnders

De Coronacrisis heeft mogelijk grote gevolgen voor de liquiditeitspositie van bedrijven. Om bedrijven sneller een liquiditeitsvoordeel te verlenen, kan een ondernemer die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting gebruik maken van een zogenoemde fiscale coronareserve.

Cafetariaregeling: uitruilen van loonbestanddelen

07 mei 2020 - Çigdem Alkiliç

Met behulp van een cafetariaregeling kunnen werknemers onder voorwaarden zelf kiezen in welke vorm zij hun loon genieten. Werknemers kunnen hierbij belast loon uitruilen voor een onbelaste vergoeding of verstrekking. In deze bijdrage gaan wij nader in op de ins en outs van de cafetariaregeling.

Coronacrisis – maatregelen in de loonheffingen

07 mei 2020 - Mark Duijker

Vanwege de coronacrisis heeft de regering veel verschillende belastingmaatregelen aangekondigd. Een aantal van deze fiscale maatregelen heeft betrekking op werkgevers en werknemers. In deze bijdrage geven wij u een overzicht van deze specifieke maatregelen die door de regering zijn getroffen in de loonheffingssfeer.

Prinsjesdaglezing 26 september 2019

02 oktober 2019 - Bas Pijnaker

Presentatie Prinsjesdaglezing 2019

Download