Btw-ondernemerschap toezichthouders

Bepaal hier eenvoudig uw btw-positie 
 

 

Op 13 juni 2019 heeft het Hof van Justitie (hierna: HvJ) een uitspraak gedaan over het btw-ondernemerschap van een lid van de Raad van Commissarissen (hierna: RvC). Het HvJ oordeelt dat voor het btw-ondernemerschap van commissarissen bepalend is in welke mate van zelfstandigheid de commissaris zijn/haar werkzaamheden uitvoert. Wanneer sprake is van een bepaalde mate van ondergeschiktheid aan de RvC als geheel en/of het bestuur dan voert een commissaris zijn bevoegdheden niet zelfstandig uit. Dit heeft tot gevolg dat een commissaris niet kwalificeert als btw-ondernemer. In de uitspraak zijn voorwaarden geformuleerd voor het bepalen of sprake is van zelfstandigheid van een commissaris en of dus sprake is van ondergeschiktheid.

Deze uitspraak geldt niet alleen voor commissarissen,  maar ook voor leden van de Raad van Toezicht en andere toezichthouders. Indien u zich in een vergelijkbare situatie bevindt als de commissaris van de uitspraak kwalificeert u niet langer als btw-ondernemer. Bevindt u zich niet een vergelijkbare situatie? U blijft dan in beginsel btw-ondernemer. Een nadere beoordeling van uw positie is hiervoor vereist.

Met behulp van deze tool kan worden bepaald of u zich in een vergelijkbare situatie bevindt als bedoeld in de uitspraak van het HvJ. Na het invullen van de tool volgt voor u een conclusie met de gevolgen van dit arrest voor uw btw-ondernemerschap.

 
powered by Typeform
Laura  Schonenberg

Laura Schonenberg

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord