30%-regeling voor ‘ingekomen werknemer’

Werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen of reeds zijn gekomen (expats) om voor uw bedrijf te werken, maken in de regel extra kosten, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Als werkgever mag u deze werknemers een vrije (onbelaste) vergoeding betalen voor de extraterritoriale kosten die zij maken. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om de extraterritoriale kosten te vergoeden door 30% van het loon van de betreffende werknemers belastingvrij te verstrekken. Deze regeling staat bekend als de 30%-regeling.

Voordelen van de 30%-regeling

In Nederland werkende expats komen mogelijk in aanmerking voor een speciale belastingregeling, de 30%-regeling. Deze voor de werknemer gunstige regeling heeft meerdere voordelen:

 • Werkgevers mogen werknemers die uit het buitenland geworven zijn een belastingvrije vergoeding van maximaal 30% van het arbeidsinkomen betalen, gedurende een periode van maximaal acht jaar. Naar verwachting wordt deze periode per 2019 teruggebracht tot vijf jaar.
 • Werkgevers mogen het cursus- en collegegeld voor de internationale opleidingsinstituut onbelast vergoeden.
 • Een werknemer die in Nederland binnenlands belastingplichtige wordt, kan verzoeken om met betrekking tot bepaalde inkomenselementen als buitenlands belastingplichtige te worden behandeld.
 • De werknemer kan zijn buitenlandse rijbewijs inruilen voor een Nederlands rijbewijs, zonder een rijexamen af ​​te leggen.
 • Voor toepassing van deze regeling hoeft u niet te bewijzen dat er daadwerkelijk kosten zijn gemaakt.

Voorwaarden

Kort samengevat luiden de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling als volgt:

 • De werknemer moet uit het buitenland zijn geworven of moet zijn uitgezonden naar Nederland.
 • Het arbeidsinkomen van de werknemer moet aan Nederlandse loonheffing onderworpen zijn.
 • Gedurende de 24 maanden voorafgaand aan de startdatum van het dienstverband moet de werknemer voor ten minste 16 maanden op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens hebben gewoond.
 • De werknemer heeft een contractueel overeengekomen arbeidsinkomen van minstens EUR 37.296 per jaar (2018) exclusief de 30%-vergoeding. Een lagere salarisdrempel van EUR 28.350 (2018) kan van toepassing zijn voor afgestudeerden jonger dan 30 jaar die in het bezit zijn van een masterdiploma. Aan deze salariscriteria moet continu worden voldaan. Daarom is het van belang dat er ieder jaar een beoordeling wordt uitgevoerd, met name in gevallen waarin werknemers onbetaald verlof of zwangerschapsverlof opnemen, of besluiten om deeltijd te gaan werken, enzovoorts.
 • De werkgever en de werknemer komen uitdrukkelijk overeen dat een belastingvrije vergoeding van maximaal 30% is inbegrepen in het arbeidsvoorwaardenpakket.
 • Om de 30%-regeling vanaf de eerste werkdag te kunnen toepassen, moet de 30%-regeling binnen vier maanden na het begin van het dienstverband met succes zijn aangevraagd.

Wat wij voor u kunnen betekennen

Govers is ervaren in het assisteren van werkgevers bij het aanvraagproces van de 30%-regeling, het berekenen van de impact van de 30%-regeling op het nettoloon van een medewerker en het jaarlijks uitvoeren van salarisreviews om ervoor te zorgen dat de regeling correct wordt verwerkt in de salarisadministratie.

 

 

Maarten van der Steen

Maarten van der Steen

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord