Zaken gaan doen in het buitenland

Uw bedrijf wil haar markt verbreden en kijkt naar afzetmogelijkheden buiten Nederland. Internationaal zakendoen begint in Nederland en vergt een goede voorbereiding. Uw bedrijf importeert, exporteert of is wellicht actief in het buitenland via een werknemer, eigen vestiging of door middel van een buitenlandse dochteronderneming. Of gaat u een contract aan met een buitenlandse handelsagent, lokale distributeur of zoekt u een samenwerking met een lokale (joint venture) partij?

 

Waar moet ik aan denken als ik internationaal zaken wil doen?

Aan internationaal zakendoen zijn vele facetten verbonden, zoals marketing , juridische, logistieke, financiele/bancaire, en fiscale aspecten. Fiscale regels, zowel in Nederland als in het buitenland, kunnen een enorme impact hebben op het succes van uw internationale activiteiten. Dankzij de intensieve samenwerking met collega’s van ons wereldwijd UHY netwerk in circa 100 landen zijn wij in staat u en uw bedrijf wegwijs te maken in de wereld van regeltjes en u te wijzen op de kansen en valkuilen in de diverse landen. Wij kunnen u en uw bedrijf adviseren en ervoor zorgen dat u als Nederlands MKB bedrijf aan alle Nederlandse maar zeker ook lokale, buitenlandse aangifte- en registratieverplichtingen voldoet. 

Wat zijn de fiscale gevolgen van grensoverschrijdende arbeid (expat en salary split)?

Indien een (Nederlandse) werknemer gedetacheerd of te werk wordt gesteld in het buitenland om bijvoorbeeld de lokale markt te verkennen of serviceactiviteiten te verrichten, dan kunt u als werkgever, onder bepaalde omstandigheden  geconfronteerd worden met inhouding van buitenlandse loonbelasting en buitenlandse sociale zekerheidspremies. Gevolg kan zijn dat u als Nederlands bedrijf een buitenlandse loonadministratie dient te voeren. Wij zien in de praktijk regelmatig dat niet juist of niet tijdig op deze situaties wordt ingespeeld, met naheffingen, boeten tot gevolg. Daarnaast zal met terugwerkende kracht een administratie opgezet moeten worden. U dient er als werkgever tevens op bedacht te zijn dat de inkomstenbelastingpositie van uw werknemer, bijvoorbeeld ten aanzien van de hypotheekrente aftrek of inwonerschap, kan wijzigen.

Wanneer registreren en facturen met buitenlandse BTW?

ls Nederlands bedrijf kunt u redelijk snel geconfronteerd worden met  buitenlandse BTW registraties. Stel dat u als Nederlands bedrijf goederen koopt in het buitenland, bijvoorbeeld bij een Duitse leverancier, en deze goederen worden niet naar Nederland vervoerd, maar u verkoopt ze door aan een Duitse klant, dan kunt u als Nederlands bedrijf geconfronteerd worden met een Duitse BTW registratie en facturatie met Duitse BTW. Dit is ook zo als een Nederlands bedrijf een magazijn aanhoudt in een EU lidstaat en goederen vanuit Nederland naar dat buitenlandse magazijn worden vervoerd. Een ander voorbeeld is een bedrijf met een webshop, dat goederen levert aan particulieren in andere EU landen, dat kan uw bedrijf door de afstandsverkopenregeling BTW plichtig worden in de andere EU lidstaat.  Btw-regelgeving komt in internationale situaties erg strikt. Wij ervaren dat ook de formele factuurvereisten in de diverse landen de nodige aandacht behoeven. 

Buitenlandse vestiging of buitenlandse dochtervennootschap?

Uw onderneming wenst in het buitenland een (verkoop) kantoor, vestiging of fabriek te openen. U staat voor de keuze om een lokale rechtspersoon (zoals een Duitse GmbH, Franse SA, UK Ltd of Amerikaanse Inc) op te richten of juist niet én gaat u acteren middels een zogenaamde “vaste inrichting zoals een kantoor, fabriek in het buitenland. Juridische redenen zoals beperking van de aansprakelijkheid, commerciële en fiscale redenen kunnen uw keuze bepalen. Vraagstukken zoals de latere omzetting van een vaste inrichting in een lokale entiteit, eventueel opheffen van de buitenlandse vestiging, en het zonder gevolgen en inhouding van bronheffingen kunnen overboeken van gelden naar het Nederlandse hoofdhuis, dienen daarbij in ogenschouw te worden genomen. In beide situaties - zowel bij een vaste inrichting als een lokale entiteit – zal uw B.V. respectievelijk de lokale buitenlandse entiteit geconfronteerd worden met buitenlandse belastingheffing zoals winstbelasting, BTW, loonbelasting en eventueel andere lokale heffingen.     

Heeft u vragen omtrent internationaal ondernemen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialisten van de internationale desk.

 

Harm  Kolen

Harm Kolen

High-Tech, Bouw & vastgoed, Maak-industrie

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord