Bouwsector

De bouwsector heeft in de afgelopen jaren rake klappen op moeten vangen. Een gedegen financieel beleid en controle over de financieën is meer dan ooit van belang gebleken. Wij helpen u daarbij. Met onze kennis van projectbeheersing en door duidelijke analyses van uw resultaten. 

Met de actuele ontwikkelingen in de branche en hierbij specifiek gericht op de bouwondernemingen, verleggen wij steeds onze grenzen ten aanzien van het verkrijgen van kennis. Met deze kennis willen wij onze klanten een spiegel voorhouden. Sturen op cijfers; kennis delen en bedrijven sterk(er) maken. Onze klanten meten wij niet op basis van branchegemiddelden. We willen ze meten met de besten in hun branche. Hiervoor doen we regelmatig onderzoek naar ontwikkelingen en trends in specifieke markten. We gebruiken hiervoor onder andere eigen ontworpen tools om uw eigen prestaties te vergelijken met branchegenoten en gaan nader in op het voorspellend vermogen. 

Beheersing van de projecten

Resultaten van bouwbedrijven worden verklaard door een combinatie van projectresultaten en het bezettingsresultaat (benutting van de capaciteit), ofwel dekking AK minus werkelijke AK. Wij volgen graag de ontwikkeling van de verwachting van het resultaat per project per kwartaal. Idealiter laat de resultaatverwachting, naarmate de uitvoering van het project vordert, bij een winstverwachting een (licht) stijgend verloop zien. Licht stijgend omdat aan het begin van het project uit oogpunt van voorzichtigheid de winstverwachting nog iets lager is, en naarmate de uitvoering vordert er meer zekerheid komt over het resultaat waarmee het project naar verwachting afgesloten zal worden. Bij een verlies dat deze direct wordt onderkend en dat het verlies gedurende het project niet meer zal toenemen.

Graag laten wij door middel van een lijngrafiek zichtbaar worden hoe de resultaatverwachting per project zich ontwikkelt en er samen met u naar streven of concluderen dat de kwaliteit van het voorspellend vermogen van het management (ten aanzien van de resultaatontwikkeling per project) voldoet aan de te stellen eisen.

Vergelijking van de eigen prestatie met die van branchegenoten

Om de vergelijking van de eigen prestaties met branchegenoten grafisch goed weer te geven maken we gebruik van driedimensionale bolgrafieken. In het grafiek wordt in één oogopslag weergeven wat zowel de plaats als prestatie van de eigen onderneming (en ten opzichte van elkaar) is.

Als uitgangspunt voor de totstandkoming van de grafieken maken we gebruik van de kengetallen  welke bij aanbestedingen worden gepresenteerd. Daarnaast is ervoor gekozen om de cijfers van meerdere jaren te presenteren. Aan de hand hiervan zien we het verloop van de prestaties per onderneming gedurende een bepaalde periode.  

We zijn zeer benieuwd naar de recente ontwikkelingen of de bedrijven hun positie kunnen handhaven of zelfs in deze zeer zware tijden zichzelf kunnen verbeteren.

Met onze analyses zullen we nader in gaan op de reden waarom ondernemingen (ten opzichte van haar concurrenten) beter presteren dan andere ondernemingen. We trachten voor ondernemingen een strategische crisis tijdig te signaleren, waardoor er veel tijd en mogelijkheid is voor ondernemers om bij te sturen. Het creëren van een strategische crisis is van groot belang om de daaropvolgende winst- of liquiditeitscrisis te voorkomen.

Graag zetten wij onze visie op uw onderneming uiteen en u stimuleren wij u om te behoren tot de selecte groep die steeds in een vroeg stadium zoekt naar mogelijkheden om het business model te verbeteren of wij ondersteunen de ontwikkeling daar naar toe. 

Kachung  Tau

Kachung Tau

High-Tech, Food & Retail, Maak-industrie

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord