Uw jaarrekening bij ons in vertrouwde handen

De jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van uw financieel informatiesysteem. Tegelijk vormt het de basis voor een belangrijke dialoog met stakeholders zoals de aandeelhouders, banken en andere financierders, bestaande en potentiele klanten, en de belastingdienst.

Het recente verleden als basis voor een mooie toekomst

De jaarrekening geeft een terugblik op het recente verleden. Wat zijn de gebeurtenissen en ontwikkelingen die zichtbaar zijn in de jaarrekening? Hoe heeft de onderneming daarop gereageerd? Maar als ondernemer bent u inmiddels al weer meer bezig met het heden en vooral de toekomst. Wat zijn de kansen en uitdagingen die voor u liggen en hoe kunt u daarop inspelen? Hoe kunnen uw ambities gefinancierd worden? Dat zijn vragen waar wij het graag met u over hebben en waarin wij u willen ondersteunen.

De jaarstukken moeten correct samengeteld worden, een (beknopte) versie moet tijdig gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel, en de aangifte vennootschapsbelasting moet ingediend worden. Wij zorgen dat dit goed gebeurt. Door onze processen optimaal in te richten bijvoorbeeld. En door goede afspraken te maken met u. Wij zorgen er voor dat u uw tijd kunt besteden aan datgene waarin u goed bent: ondernemen!

Uw boekhouding uitbesteden?

Wilt u naast uw jaarrekening ook uw boekhouding door ons laten verrichten, of wilt u gebruikmaken van een internet boekhoudpakket? Ook dan kunnen wij u van dienst zijn. Via onze zusterorganisatie ANB zijn wij u graag van dienst.

Paul  Mencke

Paul Mencke

High-Tech, Familiebedrijven

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord