EDP Audit/Data Analyse

Organisaties zijn zonder twijfel afhankelijk van IT. Dit kan variëren tussen directe aansturing van primaire processen tot handmatige registratie in administratieve systemen. De vraag is, wordt de automatisering wel optimaal benut? Een betrouwbare geautomatiseerde gegevensverwerking zorgt niet alleen voor efficiënte en effectieve processen, maar maakt u ook tot een betrouwbaar zakenpartner.

Lees verder hoe Govers u kan helpen om de automatisering optimaal te benutten en aantoonbaar in control te zijn.

Assurance

Wij kunnen u helpen door een oordeel te geven over IT in uw organisatie. Dit kan vanuit een wettelijk oogpunt benodigd zijn, of om aan uw afnemers kenbaar te maken dat u aantoonbaar in control bent. Dit doen wij middels zogeheten assurance verklaringen, bij onder andere ENSIA, DigiD en ISAE3402. Tevens voeren wij IT-audits uit in het kader van de jaarrekening. In alle gevallen krijgt u inzicht in de IT beheersing en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Advies

Govers kan u adviseren over uiteenlopende IT vraagstukken. Onze IT-auditors beschikken over deskundigheid op het gebied van informatiebeveiliging (IB) en internal control. Denk hierbij aan het opstellen van een IB-beleid of –plan of het uitvoeren van een readiness scan voor bijvoorbeeld een ISO 27001 certificering.
Daarnaast kunnen wij samen met u concreet definiëren hoe bedrijfsprocessen en IT nog beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Zo wordt de toegevoegde waarde van IT voor uw organisatie alleen maar groter.

Data Analytics

De data-analisten van Govers stellen u beter in staat om te kunnen sturen op basis van de beschikbare data in uw organisatie. Dit kan bestaan uit inzicht bieden in financiële of operationele (proces)stromen middels datavisualisatie en dashboarding. Door het gebruik van data kunnen uw prestaties significant verbeteren. Data-analyse bij Govers wordt zowel uitgevoerd in het kader van assurance als advies.

Raymond de Keijzer

Raymond de Keijzer

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord