Wijzigingen aan Belastingplan 2022: Verhoging Vpb-tarief en aanscherping earningsstrippingmaatregel

De staatssecretaris van financiën heeft naar aanleiding van een aantal moties wijzigingen doorgevoerd aan het Belastingplan 2022. De wijzigingen hebben met name betrekking op de vennootschapsbelasting.

Op de derde dinsdag van september kondigde het kabinet de belastingplannen voor 2022 aan. Naar aanleiding van diverse moties vanuit de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van financiën reeds de eerste twee nota’s van wijziging ingediend. De wijziging hebben onder andere betrekking op het vennootschapsbelastingtarief, de earningstrippingmaatregel en de aanpassing van de houdsterverliesregeling

Verhoging tarief vennootschapsbelasting

Op Prinsjesdag 2020 werd het voorstel tot aanpassing van de tarieven en de schijflengte in de vennootschapsbelasting te wijzigen. Als gevolg daarvan zouden winsten tot € 395.000 in 2022 worden belast tegen 15% en de winsten boven deze schijfgrens tegen een tarief van 25%. Op grond van de nota van wijziging van de staatssecretaris wordt echter voorgesteld om dit laatste tarief te verhogen naar 25,8% met ingang van 1 januari 2022. 

Aanscherping earningstrippingmaatregel

Sinds 1 januari kent de Nederlandse fiscale wetgeving een zogenoemde earningstrippingmaatregel. De maatregel betreft een renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting, welke ervoor zorgt dat niet alle Nederlandse bedrijven de rentelasten in een bepaald jaar onbeperkt ten laste van hun winst kunnen brengen. De rente wordt in aftrek beperkt tot het hoogste van de volgende twee bedragen: 30% van de fiscale EBITDA of € 1 miljoen. Door deze laatste drempel worden MKB bedrijven niet of nauwelijks door de maatregel geraakt.

In de nota van wijziging wordt het voorstel gedaan om per 1 januari 2022 de drempel van 30% van de fiscale EBITDA te verlagen naar 20% van de fiscale EBITDA. Daarnaast heeft de staatssecretaris aangekondigd dat in de komende tijd wordt onderzocht of er aanleiding is voor het opnemen van een antimisbruikbepaling voor ongewenste fragmentatie. Fragmentatie betreft het ‘opknippen’ van een onderneming in meerdere vennootschappen om vaker gebruik te kunnen maken van de drempel van € 1 miljoen.

Aanpassing houdsterverliesregeling

Tenslotte heeft de staatssecretaris voorgesteld om de houdsterverliesregeling aan te passen naar aanleiding van een recent arrest van de Hoge Raad. Als gevolg van het arrest was het onder omstandigheden mogelijk dat houdsterverliezen verrekenbaar weden met niet-houdsterverliezen. Om te voorkomen dat belastingplichtigen deze mogelijkheid onterecht benutten wordt voorgesteld om per 1 januari 2022 de Wet VPB 1969 zodanig te wijzigen dat deze mogelijkheid van verliesverrekening wordt beperkt.

Tot slot

Heeft u vragen over de wijzigingen, of bent u benieuwd naar de mogelijkheden in uw specifieke situatie. Neem dan gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier, telefonisch via 040 – 2 504 504 of met uw eigen Govers contactpersoon.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.