Tijdelijke tegemoetkomingsregeling voor ouders met kosten voor kinderopvang zonder een overheidsvergoeding tijdens de coronaperiode

Ouders die gebruikmaken van kinderopvang en de kosten hiervoor zelf hebben gedragen, ontvangen mogelijk een vergoeding voor de bedragen die zij hebben doorbetaald tijdens de sluiting van de kinderopvang in de corona periode. Dit is geregeld in de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding, ook wel TTKZO genoemd.

De doelgroep die voor de vergoeding in aanmerking komt zijn vaak ouders waarvan slechts een van beide ouders werkt (eenverdieners), huishoudens waarbij ouders (tijdelijk) werkloos zijn, of gezinnen waarin sprake is van ziekte of arbeidsongeschiktheid van een van de ouders. Deze doelgroep is namelijk niet meegenomen in de tegemoetkoming op grond van de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang (TTKO), welke is ingericht op gegevens die reeds in bezit zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen op basis van de kinderopvangtoeslag.

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen is van belang dat ouders de kinderopvang hebben doorbetaald tijdens één of beide sluitingen van de kinderopvang vanwege corona. Verder mogen ouders geen kinderopvangtoeslag of enige andere vorm van overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang hebben ontvangen. Het kind dient hiernaast naar een door de overheid goedgekeurde kinderopvang te gaan. De vergoeding wordt aangevraagd voor de uren die de ouders zelf hebben betaald en waarvoor geen vergoeding of gedeeltelijke vergoeding is verkregen.

Mocht u aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, dan kan tot en met 15 juli 2021 een aanvraag worden ingediend voor de tegemoetkoming bij het SVB via deze link.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.