Overeenkomsten met België en Duitsland omtrent behandeling thuiswerkdagen verlengd

Nederland heeft met België en Duitsland overeenstemming bereikt over een verdere verlenging (tot en met 31 maart 2022) van de overeenkomsten over de behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen. Ook voor de sociale zekerheid geldt dat de afspraken zijn verlengd (tot en met 30 juni 2022).

Voor de belastingheffing betekent dit dat – in afwijking van de geldende verdragstekst – dagen waarop wordt thuisgewerkt als gevolg van de coronamaatregelen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar onder normale omstandigheden zou zijn gewerkt. Echter mag een grensarbeider er ook voor kiezen om een beroep te doen op het betreffende belastingverdrag, waardoor het heffingsrecht bij thuiswerken wel naar de woonstaat (thuiswerkstaat) verschuift.

Voor wat betreft de sociale zekerheid is eenzelfde afspraak gemaakt tussen Nederland en België en Duitsland, waardoor thuiswerkdagen geen invloed hebben op de sociale zekerheidspositie van de grensarbeider.

Toekomst?

En hoe zit het de belasting- en sociale zekerheidspositie van thuiswerkende grensarbeiders ná corona? De verwachting dat ook na de pandemie veelvuldig zal worden thuisgewerkt, vraagt om een structurele oplossing om ongewenste gevolgen (zowel financieel als administratief) voor de belastingheffing en de sociale zekerheid het hoofd te bieden. Vóór het zomerreces van 2022 wordt een nieuwe update verwacht over de voortgang van de verkennende gesprekken met buurlanden en andere landen binnen de EU over dit onderwerp.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.