Inleners- en ketenaansprakelijkheid

Leent u (regelmatig) personeel in of besteedt u werk van stoffelijke aard uit? Dan kunt u hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de niet betaalde/achterstallige loonbelasting en omzetbelasting van uw uitlener respectievelijk (onder)aannemer.

Inleners- en ketenaansprakelijkheid

Bij het inlenen van personeel heeft u te maken met de inlenersaansprakelijkheid en bij het uitbesteden van werk van stoffelijke aard heeft u te maken met de ketenaansprakelijkheid. Binnen de loonheffingen geldt de inleners- én ketenaansprakelijkheid. Binnen de omzetbelasting geldt echter geen ketenaansprakelijkheid, maar wordt de verschuldigde btw verlegd naar de (onder)aannemer. De omzetbelasting kent wel de inlenersaansprakelijkheid.   

Beschermingsmaatregelen inleners- en ketenaansprakelijkheid

U kunt diverse maatregelen treffen om de betrouwbaarheid van uw uitlener respectievelijk (onder)aannemer te toetsen dan wel om uzelf te beschermen tegen aansprakelijkheid.  De belangrijkste maatregel die u vrijwaart van enige aansprakelijkheid, is het storten van een gedeelte van de factuur (20% - 40%) op een geblokkeerde G-rekening van de uitlener. De rekeninghouder kan het saldo van de G-rekening alleen besteden aan de betaling van loonheffingen en omzetbelasting. Alvorens u personeel inleent of werk van stoffelijke aard uitbesteedt, adviseren wij u daarnaast te onderzoeken wie u uitlener respectievelijk (onder)aannemer is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Waadi-check uitvoeren op de uitlenende partij/(onder)aannemer via website KvK.
  • Opvragen van een Verklaring Betalingsgedrag van de uitlener/(onder)aannemer.
  • Bijhouden van een goede administratie van degene die u inleent of waar u het werk aan uitbesteedt. Het bijhouden van een goede administratie voorkomt dat de Belastingdienst de verschuldigde loonheffing vaststelt op grond van het anoniementarief.


Btw-verlegging bij werkzaamheden van stoffelijke aard

Zoals wij hiervoor hebben opgemerkt, geldt de inlenersaansprakelijkheid als uitgangspunt ook voor de btw. Echter, er gelden bijzondere regels indien u personeel inleent dat onder uw leiding en toezicht wordt ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden van stoffelijke aard met betrekking tot onroerend goed. In dat geval dient de uitlener u namelijk als uitgangspunt een factuur zonder btw uit te reiken. De uitlener past in dat geval de btw-verleggingsregeling toe waardoor u als inlener de verschuldigde btw moet voldoen op uw btw-aangifte (u kunt deze weer in aftrek brengen, uitgaande van volledig btw-belaste prestaties). In bepaalde gevallen kan overigens ook weer een ‘uitzondering op deze uitzondering’ gelden.

Bovengenoemde (beschermings)maatregelen en  uitzonderingen maken de inleners- en ketenaansprakelijkheid voor de praktijk niet makkelijker. Schakel bij twijfel dan ook altijd een belastingadviseur in.

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.