Financiële herstructureringen onder de nieuwe WHOA en waardebepalingen

Op 1 januari 2021 is de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Onder de WHOA is het mogelijk om zonder faillissement aan schuldeisers een dwangakkoord op te leggen en zo tot herstructurering van een bedrijf te komen.

De WHOA is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om te voorkomen dat zij in surseance van betaling of faillissement komen. Voor die situatie maakt de WHOA het mogelijk dat de rechtbank een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden goedkeurt. Door de goedkeuring worden alle schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd. Deze nieuwe wet vertoont gelijkenis met de Amerikaanse Chapter 11 procedure.

Een voorbeeld

In de grafiek hieronder wordt een illustratie gegeven van de werking van de WHOA. We gaan uit van een onderneming die gefinancierd is voor € 4 miljoen door preferente schuldeisers (zoals de belastingdienst, of leningverstrekkers die hypotheekrecht of pandrecht hebben bedongen), voor € 3 miljoen door concurrente schuldeisers zonder zekerheden (bijvoorbeeld leveranciers van goederen en diensten), en voor € 2 miljoen door aandeelhouders.

De onderneming is, mede door het COVID-19 virus, in zwaar weer gekomen. De onderneming is op zich levensvatbaar, maar kan momenteel niet langer aan haar verplichtingen voldoen. Bij een faillissement wordt een liquidatiewaarde van € 2,5 miljoen verwacht. Omdat na reorganisatie een hogere opbrengst wordt verwacht, worden de mogelijkheden van een akkoord onderzocht.

De WHOA schrijft dat het akkoord informatie moet bevatten ‘die de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders nodig hebben om zich een geïnformeerd oordeel te kunnen vormen over het akkoord, waaronder:

  • de financiële gevolgen van het akkoord per klasse van schuldeisers en aandeelhouders;
  • de waarde die naar verwachting gerealiseerd kan worden als het akkoord tot stand komt (de reorganisatiewaarde);
  • de opbrengst die naar verwachting gerealiseerd kan worden bij een vereffening van het vermogen van de schuldenaar in faillissement (de liquidatiewaarde);
  • de bij de berekening van de waardes gehanteerde uitgangspunten en aannames.’


Maar hoe bepaal je dan die reorganisatiewaarde, en hoe maak je de daarbij gehanteerde uitgangspunten en aannames zichtbaar? Hiermee kom je bij uitstek op het werkterrein van waarderingsdeskundigen ofwel business valuators. Op basis van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek, waarbij zij gevalideerde methodes van waardebepaling op consistente wijze moeten toepassen, kunnen zij komen tot een robuuste waardering. Vaak zal hierbij de discounted cash flow (DCF) methode toegepast worden.

Op deze manier wordt inzicht gekregen in de reorganisatiewaarde, in het voorbeeld een bedrag van € 6 miljoen. Deze waarde vormt het onderbouwde en gedocumenteerde uitgangspunt voor de toewijzing aan de diverse klassen van schuldeisers en aandeelhouders. In het voorbeeld € 3,6 miljoen voor preferente schuldeisers en € 2,4 miljoen voor concurrente schuldeisers, samen ook weer € 6 miljoen.

De waarderingsdeskundigen binnen de Govers Groep hebben uitgebreide ervaring die ze graag inzetten om levensvatbare ondernemingen in zwaar weer te ondersteunen.

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.