De invloed van corona op uw debiteurenposities

Het directe of indirecte effect van de corona-maatregelen verschilt van bedrijf tot bedrijf. Een aantal sectoren heeft te kampen met een sterke terugval in de omzet. Dankzij financiële steun en uitstel van belastingbetaling komt de overheid deze ondernemingen tegemoet. Aan de andere kant zijn er bedrijven die het goed doen. Ondanks, of juist dankzij corona. Maar ook zij hebben een uitdaging, namelijk het drukken van hun banksaldi.

Bij veel bedrijven die het goed doen, zien wij een opvallend fenomeen. Omdat hun hoge banksaldi geraakt worden door de negatieve rente, zijn deze bedrijven gemotiveerd om facturen zo vroeg mogelijk te betalen. Hetzelfde geldt voor belastingbetalingen. Voorheen werd de omzetbelasting en de loonheffing pas een paar dagen voor de vervaldatum betaald; nu betalen ondernemingen de belastingen al zodra de aangiftegegevens bekend zijn.

Doorstarten met een WHOA
De situatie van deze bedrijven staat haaks op die van bedrijven die zwaar geraakt zijn door de corona-maatregelen. Zij schuiven hun betalingsverplichtingen juist voor zich uit. En bij onvoldoende herstel is het de vraag of ze hun schulden kunnen betalen. Voorheen hadden bedrijven met structureel onvoldoende levensvatbaarheid twee keuzes: vrijwillig de activiteiten beëindigen of noodgedwongen een faillissement accepteren. Sinds begin dit jaar is er het alternatief van de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) bijgekomen. De WHOA maakt het mogelijk om zonder faillissement aan schuldeisers een dwangakkoord op te leggen. Ze kunnen dan een doorstart maken, terwijl ze bevrijd zijn van veel schulden.

De eerste praktijkvoorbeelden
Inmiddels zijn er de eerste toepassingen van de WHOA. Het is interessant om te zien in welke mate schuldeisers hun vorderingen moeten prijsgeven. In de uitspraak van Jurlights, een bedrijf in de evenementenbranche, ging de Belastingdienst tegen finale kwijting akkoord met een uitkering van 21% van haar vordering. De concurrente schuldeisers (de leveranciers) gingen akkoord met een uitkering van 16% van hun vorderingen.

Het relatief lage percentage van 21% van de Belastingdienst is opmerkelijk, gezien haar sterke positie als preferent schuldeiser. Dit kan gezien worden als een eerste signaal dat de Belastingdienst welwillend handelt bij toepassing van de WHOA. De recente oproep van de AFM-bestuursvoorzitter, dat de Belastingdienst zich moet voorbereiden op het kwijtschelden van schulden, sluit daarop aan. Op deze wijze wordt het schadelijke effect van de corona-maatregelen op individuele bedrijven omgeslagen over de maatschappij. Overigens is dit bij een faillissement niet anders, met dien verstande dat dan het gunstige effect van een doorstart vaak achterwege blijft.

Actief debiteurenbeleid
Voor gezonde ondernemingen is het raadzaam om een actief debiteurenbeleid toe te passen, om zo het risico van oninbaarheid van vorderingen te verkleinen. Van de kredietverzekeraars kan verwacht worden dat zij kritisch zijn bij het bepalen en aanpassen van de kredietlimieten per bedrijf. Omwille van de gewenste dekking is het van belang om deze limieten in acht te nemen.

Dit is een artikel uit Govers Signaal editie mei 2021. Benieuwd naar andere artikelen uit dit Govers Signaal, klik dan hier.

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.