Corona steunmaatregelen: de stand van zaken

Corona houdt ons alweer 16 maanden in zijn greep. De gevolgen voor de gezondheid zijn groot, en ook voor de economie. Het kabinet zorgde vorig jaar direct voor steunmaatregelen, zodat we de crisis economisch kunnen doorstaan. In één van de eerste persconferenties gaf de overheid aan dat zij diepe zakken heeft. Het zou tot wel € 90 miljard aan steunmaatregelen kunnen uitgeven. 

Behoud werkgelegenheid
De belangrijkste doelstelling van het kabinet is het behoud van werkgelegenheid. Want er werd gevreesd voor veel ontslagen. En het is altijd makkelijker om op te schalen als de personeelscapaciteit nog aanwezig is. De steunmaatregel hiervoor heet de NOW-regeling. Naast behoud van werkgelegenheid is het doel hiervan om óók de loonsom op peil te houden. De hoogte van de NOW-subsidie gaat uit van de omzetdaling. Deze wordt afgezet tegen de loonsom. Inmiddels is de regeling meerdere keren verlengd. Het bestaat nu uit
5 tranches, elk met eigen nuances.

Is het doel bereikt?
Over de NOW-regeling is veel gezegd en geschreven. Bijvoorbeeld dat de regeling robuust en rechtlijnig is. En dat het weinig ruimte biedt voor maatvoering, met veel schrijnende situaties als gevolg. Het is bovendien de vraag of subsidiegelden altijd naar die ondernemingen gaan, die de steun het hardste nodig hebben. Verder is de uitvoering complex en vergt de controle behoorlijk wat administratie.

Toch lijkt het initiële doel bereikt. De werkloosheid is, zeker gezien de economische situatie, nauwelijks toegenomen en veel ondernemingen hebben de draad opgepakt. De toekomst wijst uit of de gekozen methode de beste is. En of de betaalde prijs acceptabel is. Daar zal nog menig onderzoek naar worden gedaan.

Tegemoetkoming vaste lasten
Ondernemingen die zwaar zijn getroffen, hebben slechts ten dele voordeel van de NOW-regeling. In beginsel wordt de huidige omzet vergeleken met een kwart van de jaaromzet uit 2019. De tegemoetkoming ziet uitsluitend op de salariskosten van de medewerkers. Afhankelijk van de branche, beslaan de salariskosten vaak slechts een deel van de kosten. Voor de overige vaste lasten is er de TVL-regeling. De hoogte van deze subsidie gaat ook uit van de omzetdaling. Voor de TVL geldt dat de huidige kwartaalomzet wordt vergeleken met de omzet uit het corresponderende kwartaal in 2019.

De hoogte van het steunbedrag
Om de hoogte van de tegemoetkoming te bepalen, wordt rekening gehouden met het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet binnen de branche. Er zijn branche-specifieke percentages voorgeschreven, omdat de vaste lasten nogal uiteenlopen per branche. Zo geldt voor eet- en drinkgelegenheden een percentage van 25%. Voor metaalbewerkingsbedrijven is dit 15%, en
voor uitzendbureaus 7%.

Ook de TVL is uit verschillende tranches opgebouwd, die steeds een kalenderkwartaal beslaan. Voor het laatste kwartaal van 2020 was de maximum TVL-subsidie met € 90.000 nog relatief beperkt. Mede door aanhoudend aandringen vanuit de publieke opinie is dit maximum in het eerste en tweede kwartaal van 2021 fors verhoogd tot wel € 550.000 voor MKB en € 600.000 voor niet-MKB.

Overige steunmaatregelen en tegemoetkomingen
Naast de NOW- en TVL-regeling zijn er nog meer steunmaatregelen. Voor de kleine ondernemingen en ZZP-ers is er de TOZO-regeling. En ook de BIK-regeling is een steunmaatregel om de investeringen op peil te houden. Daarnaast zijn er vanuit het Ministerie van Financiën meerdere maatregelen genomen om de financiële gevolgen vanwege corona te verzachten. Dit betreffen bijvoorbeeld versoepelingen voor uitstel van betaling, tijdelijke verlaging van de heffingsrente en uitgebreidere terugbetalingsregelingen.

De genoemde steunmaatregelen zijn ingeregeld vanuit diverse ministeries en overheidsinstanties. Ook vanuit de financiële instellingen zijn verruimingen van de betalingstermijn toegezegd. En in de diverse ketens zijn andere afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over betalingstermijnen en tijdelijke huurverlaging.

Voortschrijdend inzicht
De maatregelen beperken de economische gevolgen van de huidige crisis. Bij elke nieuwe regeling wordt duidelijk lering getrokken uit de voorgaande regelingen, met meer maatwerk als resultaat. Bij de NOW is zichtbaar dat in de latere tranches wordt gestimuleerd om bij mogelijk kansarme beroepen aan te sturen op omscholing. Er zijn immers nog vele sectoren die met arbeidskrapte kampen. Ten aanzien van de TVL bleek de relatief beperkte compensatie van de vaste lasten tijdens de tweede ‘lockdown’ onvoldoende. Daardoor is de regeling zeer fors verruimd. Inmiddels is ook de
TVL voor starters bekendgemaakt, omdat deze doelgroep eerder buiten de boot viel.

Vragen over uw situatie?
De ministeries hebben veel maatregelen opgetuigd, maar niet elke regeling pakt even gunstig of rechtvaardig uit. We kijken samen met u graag naar de mogelijkheden om uw onderneming zo goed mogelijk door de crisis te loodsen. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over de verschillende steunmaatregelen.

Dit is een artikel uit Govers Signaal editie mei 2021. Benieuwd naar andere artikelen uit dit Govers Signaal, klik dan hier.

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.