BTW Besparing bij aanschaf zonnepanelen door non-profit instellingen

Door het verstrekken van subsidies probeert de overheid de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren. Hierdoor wordt de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijk. Uit de jurisprudentie en het beleid van de Belastingdienst is inmiddels helder geworden dat hierbij een aanzienlijk btw-voordeel valt te behalen, waarmee u financiële ruimte kunt creëren voor andere energiebesparende maatregelen.

Btw-gevolgen zonnepanelen (Europese jurisprudentie)

De basis voor de mogelijkheid om btw op de aanschaf van zonnepanelen in aftrek te brengen, is gelegd in het zogenoemde ‘Fuchs-arrest’ van het Europese Hof van Justitie. Kort samengevat heeft het Europese Hof geoordeeld dat de levering van stroom aan het stroomnet (via de zonnepanelen) is aan te merken als een btw belaste activiteit. Dit heeft tot gevolg dat btw moet worden voldaan over de opgewekte stroom, maar ook dat de btw op toerekenbare kosten (bijvoorbeeld aanschaf, installatie en onderhoud) aftrekbaar is. Per saldo is de aftrek van voorbelasting doorgaans hoger dan de afdracht van btw. Kortom, een interessante kans!

Btw-gevolgen zonnepanelen (nationale jurisprudentie & nationaal beleid)

Ook in de nationale jurisprudentie is inmiddels meermaals bevestigd dat er mogelijkheden zijn om de btw op de aanschaf van zonnepanelen (deels) in aftrek te brengen. Uit de jurisprudentie blijkt dat deze mogelijkheid ook bestaat voor non-profit instellingen, welke in de praktijk vaak btw-belaste en btw-vrijgestelde prestaties verrichten, die zonnepanelen laten leggen.

In de praktijk kunnen zich daarbij vele verschillende situaties voordoen met doorgaans ook verschillende gevolgen voor de btw. De Belastingdienst hanteert als uitgangspunt een strikte lijn, waarbij de btw op kosten in verband met de aanschaf van de zonnepaneleninstallatie slechts aftrekbaar is ‘voor zover sprake is van btw-belast gebruik’.

Daardoor is er in de praktijk veel discussie over de omvang van het aftrekrecht. Hoewel er nog diverse vraagpunten zijn, heeft recente jurisprudentie meer duidelijkheid gebracht over de (voorlopige) omvang van het aftrekrecht. Daarbij spelen onder meer het type installatie (wel/niet geïntegreerde zonnepanelen), de leveringssystematiek en de afgesloten overeenkomsten een belangrijke rol.

Wat zijn de gevolgen?

Hoewel er nog diverse lopende procedures zijn op dit gebied (die mogelijk tot nieuwe inzichten leiden), is helder dat er forse btw-voordelen zijn te behalen bij de exploitatie van zonnepanelen.

Daarbij is van belang dat dit niet alleen geldt voor nieuwe / in de toekomst aan te leggen installaties, maar dat er onder voorwaarden ook mogelijkheden zijn om alsnog btw terug te vragen voor installaties die in het verleden zijn aangelegd.

In zeer specifieke gevallen kan het daarnaast zelfs mogelijk zijn om een deel van de btw op de bouwkosten van een nieuw gebouw in aftrek te brengen als gevolg van de aanleg van zonnepanelen. Hoewel dit zeer afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van het geval en hierover nog procedures lopen bij de hoogste rechter, loont het om dit nader te onderzoeken indien in uw situatie sprake is (geweest) van nieuwbouw.

Wat kunt u doen?

Wij raden u aan om contact met ons op te nemen indien u voornemens bent om zonnepanelen op uw gebouw(en) te laten installeren en/of in het verleden reeds zonnepanelen heeft laten installeren. Wij brengen de besparingskans en de omvang daarvan graag samen met u in beeld op basis van uw specifieke situatie!

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.