Aanvraag NOW3.3 mogelijk vanaf 6 mei

De vijfde en vooralsnog laatste tranche van de NOW komt eraan. Vanaf 6 mei a.s. tot en met 30 juni 2021 zal het mogelijk zijn om een aanvraag in te dienen voor de NOW3.3.

Hoe zat het ook alweer?

De NOW 3.3 biedt compensatie voor de loonkosten in de maanden april, mei en juni 2021 aan werkgevers die ten minste 20% omzetverlies hebben in een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 april 2021 tot en met 31 augustus 2021. In principe is de werkgever vrij in de keuze van deze driemaandsperiode. Als echter ook gebruik is gemaakt van de NOW3.2 geldt een uitzondering: dan moet de driemaandsperiode aansluiten op de driemaandsperiode voor het omzetverlies die voor de NOW3.2 is gehanteerd. 

De hoogte van de subsidie wordt berekend door de (verwachte) omzet in de gehanteerde driemaandsperiode te vergelijken met de omzet van 2019, gedeeld door vier. De maximale subsidie (bij 100% omzetverlies) bedraagt 85% van de loonsom. Er wordt een voorschot uitbetaald van 80% van het verwachte subsidiebedrag. Bij de berekening van het voorschot wordt het loon van juni 2020 tot uitgangspunt genomen.

Definitieve subsidievaststelling

Achteraf dient een aanvraag te worden ingediend om de definitieve subsidie vast te stellen. Als het verwachte omzetverlies lager uitvalt, of de loonsom is gewijzigd, bestaat de kans dat de subsidie geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald.

Voorwaarden

Aan de NOW-subsidie zijn voorwaarden verbonden, waaronder een verbod om dividend en bonussen uit te keren als de subsidie boven een bepaalde omvang komt (voorschot > € 100.000 of definitieve subsidie > € 125.000). Voor een uitgebreid overzicht van de voorwaarden verwijzen wij naar onze flyer.

Tot slot

Heeft u vragen over de aankondiging of heeft u andere vragen met betrekking tot de gevolgen van het Coronavirus, neem dan contact met ons op via uw relatiebeheerder, de contactknop of telefonisch via 040 – 2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.