Einde ‘fiscale kaasroute’: als Belg niet langer belastingvrij schenken

Voor inwoners van België is het per 1 december 2020 niet meer mogelijk om via een Nederlandse notaris belastingvrij roerende goederen te schenken (de zogenoemde ‘kaasroute’ genoemd). De Belgische Kamercommissie Financiën heeft een wetsvoorstel aangenomen waarmee deze route per 1 december 2020 wordt afgesloten.

Schenken onder notariële akte

De kaasroute is een manier om roerende goederen te schenken zonder dat er Belgische schenkingsrechten verschuldigd zijn. De Belgische schenkbelasting is een registratiebelasting. Dit wil zeggen dat enkel schenkbelasting is verschuldigd indien een schenking wordt geregistreerd. Voor het schenken van onroerende zaken geldt volgens Belgisch recht dat dit alleen via de notaris kan plaatsvinden. Registratie vindt plaats bij het registratiekantoor waar het goed ligt. Bij schenking van roerende zaken, zoals geld, aandelen aan toonder en bijvoorbeeld juwelen, bestaat de mogelijkheid om de schenking notarieel te laten vastleggen. Het voordeel van schenken onder notariële akte is dat er bepaalde voorwaarden aan de schenking kunnen worden verbonden, zoals bijvoorbeeld een uitsluitingsclausule. Ook heeft u door vastlegging bij de notaris bewijs van de schenking, alsmede van het tijdstip van schenking.

Belgische of buitenlandse notaris

De schenking van roerende goederen kan in België bij zowel een binnen- als buitenlandse notaris worden vastgelegd. Indien de schenking wordt vastgelegd bij een Belgische notaris, dan is deze notaris verplicht om de akte te registeren in België. Op het moment dat de akte wordt geregistreerd bent u Belgisch schenkingsrecht verschuldigd. Deze schenkingsrechten variëren tussen de 3 en 7%, afhankelijk van het gewest waarin u woont en wie de ontvanger van het goed is. Indien de akte wordt opgesteld door een buitenlandse notaris is er geen verplichte registratie en bent u dus geen schenkingsrecht verschuldigd. Door gebruik te maken van de kaasroute heeft u dus wel de voordelen van een notariële schenking, maar bent u geen Belgisch schenkingsrecht verschuldigd.

Belastingvrij schenken in België

Belastingvrij schenken kan in België ook middels een handgift of een overboeking per bank. Echter indien u bepaalde voorwaarden wilt verbinden aan de schenking zal een handgift of een overboeking per bank vaak niet geschikt zijn. Het voordeel van schenken onder notariële akte komt tevens naar voren indien de schenker overlijdt binnen een bepaalde periode na de schenking. In België wordt van schenkingen die drie jaar voor het overlijden zijn gedaan, geacht dat ze deel uit te maken van de belastbare nalatenschap van de overledene en zodoende zijn zij onderworpen aan hoge (progressieve) successierechten. Door vastlegging van de schenking in een notariële akte zal geen discussie met de Belgische fiscus ontstaan over wanneer de schenking exact heeft plaatsgevonden.

Einde kaasroute in zicht

Het einde van de kaasroute is echter in zicht. Per 1 december 2020 moeten ook buitenlandse notariële akten verplicht worden geregistreerd. U zult op dat moment dus ook bij vastlegging door een Nederlandse notaris schenkingsrecht verschuldigd zijn. Hiermee komt een einde aan het belastingvrij schenken van onroerende zaken door het inschakelen van een buitenlandse notaris.

Tot slot

Bent u Belg of bent u langer dan tien jaar geleden naar België gemigreerd en voornemens om onder voorwaarden te schenken via een buitenlandse notaris? Zorg er dan voor dat u dit vóór 1 december 2020 doet. Ook kan het met het oog op de toekomst lonend zijn om juist nu (belastingvrij) vermogen over te dragen, voordat het Belgisch wetsvoorstel in werking treedt. Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden. Neem dan gerust contact op met uw Govers contactpersoon.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.