De zorgsector in beweging

Gezondheidszorg

De Zorgsector verandert snel onder andere door veranderende wet- en regelgeving, de marktwerking en prestatiebekostiging. Maar ook de toenemende vraag naar transparantie van het zorgaanbod zorgt voor meer dynamiek en spanningen. De professionaliteit van zorgverlener en zorgondernemer zie je steeds meer op de proef worden gesteld.

Gezondheidszorg

De Zorgsector verandert snel onder andere door veranderende wet- en regelgeving, de marktwerking en prestatiebekostiging. Maar ook de toenemende vraag naar transparantie van het zorgaanbod zorgt voor meer dynamiek en spanningen. De professionaliteit van zorgverlener en zorgondernemer zie je steeds meer op de proef worden gesteld.

De zorgsector in beweging.

De kosten van de vergrijzing zorgen onder andere ervoor dat de financiering van de gezondheidzorg steeds meer onder druk komt te staan. De overheid moest stevig snijden om de alsmaar toenemende zorgkosten in de grip te houden. Gemeentelijke bezuinigen en veranderingen in de uitvoering van WMO en Jeugdwet zijn aan de orde van de dag. De druk op de langdurige zorg (WLZ) wordt groter, wachtlijsten lopen op en het vinden van voldoende en geschikt personeel is een grote uitdaging.

Demografische, organisatorische en technologische ontwikkelingen zullen de zorg verder veranderen. We zien veel voorbeelden van zorginstellingen die samenhangende zorg bieden met toegevoegde waarde voor de cliënt, waarbij het gaat om maatwerk en kwaliteit van leven. De behoefte van de cliënt komt centraler te staan. Persoonsgerichte integrale zorg is de nieuwe weg waarop in samenhang kwaliteit van leven wordt aangeboden. Hierdoor vervagen de traditionele grenzen van de gezondheidszorg naar welzijn en volksgezondheid.

Er ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen in de zorg. Steeds minder zorgprofessionals werken exclusief in zorgorganisaties. Steeds vaker zien we ze terug als ZZP’ers in wijkteams en netwerken. Hun baan en invulling verandert daarmee drastisch. Nieuwe taken zijn bijvoorbeeld het vervullen van een poortwachtersrol, signalering en het begeleiden van vrijwilligers.

De zorgkosten nemen toe en het personeel is schaars. Digitale technologie kan de kwaliteit van de zorg doen stijgen en tegelijkertijd de kosten beteugelen. Daarom wordt e-health op steeds grotere schaal toegepast. Ook bij de administratieve processen is er nog voldoende ruimte voor verdere besparingen in tijd en geld. Het blijkt dat nog veel data handgeschreven worden overgedragen. Veel van deze handelingen zijn dubbel werk, kosten veel tijd en zijn foutgevoelig. Door deze processen te digitaliseren, kunnen zorgmedewerkers veel tijd en ergernis besparen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De specialisten van het Govers kennisteam Gezondheidszorg helpen zorgorganisaties graag bij de verplichtingen rondom de controleplicht, fiscaliteit en subsidies. Daarnaast heeft Govers diverse specialisten in huis om zorgorganisaties te adviseren op bedrijfseconomisch gebied. Het kennisteam bestaat uit een groep professionals met een sterke band en ervaring in hun vakgebied. Onze expertise is veelzijdig in:

 • Controleplicht jaarrekening en WNT-verantwoording
 • Controleplicht productieverantwoordingen WMO/Jeugdwet, nacalculatieformulieren, overige productieverantwoordingen en overige subsidies
 • Fiscale analyses (btw, vennootschapsbelasting, loonheffingen, fiscale beheersing)
 • Fiscaal beleidsplan voor interne beheersing
 • Begeleiding boekenonderzoeken
 • Implementatie Tax Control Framework (TCF)
 • Samenwerkingsverbanden met andere organisaties
 • Optimalisatie recht op btw-aftrek, gericht op het bereiken van een besparing / voordeel
 • Vennootschapsbelastingplicht
 • Toepassing zorgvrijstelling Vpb en optimalisatie
 • Aangiften vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen
 • Werkkostenregeling
 • Fiscale positie vrijwilligers, stagiaires, ZZP-ers of de Raad van Toezicht
 • ANBI-status
 • Rechtsvormkeuze en herstructurering
 • Subsidies
 • Bedrijfseconomische advisering

Onze werkwijze

Indien u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening, stellen wij ons graag aan u voor in een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Met behulp van een persoonlijke werkwijze kunt u uw wensen, vraagstukken en behoeften uitgebreid toelichten. Hierdoor kunnen wij op efficiënte wijze adviseren naar een maatwerkoplossing voor uw specifieke situatie. Ter bevordering van de transparantie werken wij met één aanspreekpunt binnen het kennisteam Gezondheidszorg, waarbij u met al uw vragen terecht kunt. Gecombineerd met onze expertises leidt deze heldere en toegankelijke werkwijze tot de beste oplossing voor uw organisatie.

 

Patrick van de Laar

Patrick van de Laar

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord

Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'
Meer artikelen