Onderwijs

Onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties creëren maatschappelijke meerwaarde en staan centraal in onze samenleving. Daarmee vormt de onderwijssector één van de belangrijkste pijlers van onze maatschappij. 

De onderwijssector verandert continu doordat onderwijsorganisaties moeten inspelen op maatschappelijke behoeften en vraagstukken, waarbij het verzorgen van onderwijs centraal staat. Onderwijsinstellingen worden gezien als maatschappelijke ondernemingen die transparant moeten zijn in hun inzet van publieke middelen en kwaliteit van het (primaire) proces.

Hierbij ligt steeds meer de focus op intensieve samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen onderling en met kinderopvangorganisaties. Dit gaat gepaard met jaarlijks veranderende complexe wet- en regelgeving. Dit vraagt om een professionele organisatie op diverse terreinen.

Onderwijssector in beweging

Publieke verantwoording, governance en risicomanagement zijn als gevolg van deze continue veranderingen in de onderwijssector belangrijke speerpunten vanuit het perspectief van de administratieve organisatie. Fiscaliteit wordt daarbij steeds belangrijker voor onderwijs- en kinderopvangorganisaties.

Naast haar reguliere wettelijke kerntaak – het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs – gaan veel onderwijsinstellingen meer aanvullende activiteiten verrichten, al dan niet middels het aangaan van samenwerkingsverbanden zowel binnen en buiten de onderwijssector. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerkingsverbanden op het gebied van Integrale Kind Centra of Passend Onderwijs. Uitvoering geven aan deze activiteiten gaan vaak gepaard met fiscale consequenties. Denk hierbij aan rechtsvormkeuzen bij samenwerkingsverbanden, de detachering van personeel en het onderling doorbelasten van kosten.

Het beheersen van de fiscaliteit binnen uw organisatie wordt steeds belangrijker. Vennootschapsbelastingplicht, btw-consequenties bij verhuur, detachering of doorbelastingen, loonheffingsperikelen bij arbeidsrelaties zoals de Raad van Toezicht, ZZP-ers of vrijwilligers zijn slechts voorbeelden van fiscale aandachtspunten bij kinderopvang- en onderwijsorganisaties.

Willen onderwijsinstellingen tijdig inspelen op toekomstige risico’s en kansen als gevolg van deze ontwikkelingen, dan is deskundige ondersteuning in de huidige tijd onmisbaar.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De specialisten van het Govers Accountants/Adviseurs kennisteam Onderwijsinstellingen helpen onderwijsinstellingen graag bij een (verdere) verbetering van fiscaal ‘in control’ zijn, risico’s tijdig te onderkennen en kansen te benutten. Het kennisteam bestaat uit een groep professionals met een sterke band met onderwijs en kinderopvang. Onze fiscale expertise is veelzijdig:

 • Fiscale analyses (btw, vennootschapsbelasting, loonheffingen, fiscale beheersing);
 • Fiscaal beleidsplan voor interne beheersing;
 • Begeleiding boekenonderzoeken;
 • Implementatie Tax Control Framework (TCF) ;
 • Samenwerkingsverbanden met kinderopvang (BSO, tussenschoolse opvang, dagopvang);
 • Samenwerkingsverbanden passend onderwijs;
 • Detachering van personeel;
 • Doorbelasting van kosten;
 • Fiscale gevolgen ten aanzien van positie onroerend goed;
 • Recht op btw-aftrek;
 • Vennootschapsbelastingplicht;
 • Aangiften vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen;
 • Werkkostenregeling;
 • Fiscale positie vrijwilligers, stagiaires, ZZP-ers of de Raad van Toezicht;
 • ANBI-status;
 • Rechtsvormkeuze en herstructurering;
 • Subsidies.

Onze werkwijze

Indien u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening, stellen wij ons graag aan u voor in een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Met behulp van een persoonlijke werkwijze kunt u uw wensen, vraagstukken en behoeften uitgebreid toelichten. Hierdoor kunnen wij op efficiënte wijze adviseren naar een maatoplossing voor uw specifieke situatie. Ter bevordering van de transparantie werken wij met één aanspreekpunt binnen het kennisteam Onderwijsinstellingen, waarbij u met al uw vragen terecht kunt. Gecombineerde met onze expertises leidt deze heldere en toegankelijke werkwijze tot de beste oplossing voor uw onderwijsinstelling. 

Ralph Rijnders

Ralph Rijnders

Non-profit, Familiebedrijven, Onderwijs

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord