Maak-industrie

In de maakindustrie spelen supply chain aspecten een belangrijke rol. Het gaat hier om de positie in de (toelever)keten, aan wie levert het bedrijf en wie zijn de leveranciers. Een belangrijk onderscheid hierbij is het verschil tussen bedrijven met een productfunctie en bedrijven met een capaciteitsfunctie. 

  • De productfunctie ligt veelal bij de OEM’s (Original Equipment Manufacturers ofwel de eindfabrikanten) die de juridische eigenaar zijn van het ontwerp van de producten die ze verkopen. Zij hebben een dominante rol als het gaat om de regie in de keten, ook als het gaat om de verdeling van de marge die door de keten wordt verdiend. De nadruk ligt hier enerzijds op ontwikkeling van nieuwe producten, anderzijds op verkoop en distributie. De productie en assemblage van de producten wordt veelal uitbesteed. Product-/markt-combinaties, levenscycli van producten en margebewaking spelen hier een belangrijke rol.
  • De capaciteitsfunctie ligt bij de toeleveranciers die in opdracht producten maken en assembleren. Het gaat hier om een breed scala van metaal- en kunststofbewerking, mechatronica, software e.d. Bij deze bedrijven gaat het om de beschikbare capaciteit aan (man- en) machine-uren, en om de mate waarin deze capaciteit benut wordt voor de orders van klanten. Bezettingsgraad en doorlooptijden spelen hierbij een belangrijke rol. Afhankelijk van de logistieke afstand tot de OEM wordt gesproken van 1e-,  2e-, of 3e-lijns toeleverancier. Een strategisch interessante ontwikkeling is het streven naar verticale integratie, waarbij voorafgaande of opvolgende fasen in de toeleverketen binnen de onderneming worden gehaald.
  • Bij hybride bedrijven die zowel een productfunctie als een capaciteitsfunctie in zich hebben, ontstaan strategisch interessante spanningsvelden die vragen om een goede aansturing en onderlinge afstemming.

Technologische ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in de maakindustrie. Binnen het primaire productieproces, maar ook breder binnen het business model. Het is dan ook zaak om het business model niet te laten verouderen, maar het te laten evolueren met de externe ontwikkelingen en mogelijkheden.

Met ons HARR® analysemodel beoordelen we de performance van ondernemingen door hun financiële prestaties op een specifieke manier te ordenen, en in te zoomen op hun onderlinge verhoudingen. Hierdoor zijn we in staat om in een relatief vroeg stadium positieve of negatieve ontwikkelingen zichtbaar te maken, die pas op een later moment duidelijk zichtbaar worden.

Paul  Mencke

Paul Mencke

High-Tech, Familiebedrijven

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord

Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'
Meer artikelen