Food & Retail

De food & retailsector is al jaren sterk in beweging. De invloed van internet begint de laatste jaren echt duidelijk te worden. Hierdoor komen steeds meer panden in de winkelstraten van grote steden leeg te staan. Traditioneel georganiseerde bedrijven blijken het steeds moeilijker te hebben om de winstgevendheid op peil te houden. 

Van de food & retailsector wordt dus vernieuwing verwacht. Inspelen op de beleving van de consument, maar ook bij de tijd zijn door gebruik te maken van de mogelijkheden van deze tijd. Dat zorgt er voor dat veel nieuwe toetreders succesvol de markt bestormen. De traditionele winkel wordt steeds meer een ondersteuning van internet,  dat het primaire verkoopkanaal vormt. 

Aanpassen van het businessmodel?

Voor de traditionele bedrijven betekent deze ontwikkeling dat ze scherp zullen moeten blijven op de vraag of het business model nog van deze tijd is. Of contracten voor huurpanden tijdig opgezegd kunnen worden en of er voldoende flexibiliteit is op de ondersteunende afdelingen van het bedrijf om veranderingen door te kunnen voeren in het bedrijf. Internationalisering is daarbij een belangrijk thema.

De consument wil 'eerlijk'  eten

Ten aanzien van de Foodsector merken wij dat het vertrouwen in voedsel een belangrijk thema is. Recente schandalen leiden ertoe dat consumenten kritischer zijn op voeding. Producenten worden uitgedaagd dit vertrouwen terug te winnen. Ook op het gebied van duurzaamheid wordt de komende tijd meer van sector verwacht. Dit geldt voor de gehele keten. Een ander belangrijk vraagstuk is hoe organisaties omgaan met de volatiliteit van grondstoffen. Dergelijke vraagstukken vormen een onderdeel van de meer en meer noodzakelijk wordende supply chain strategy.  In de retailsector wordt juist het inzetten en combineren van verkoopkanalen een steeds belangrijker thema.

Voor startende bedrijven in deze sector geldt dat ook. Het bouwen van bijvoorbeeld een goed internetplatform is een uitdaging op zich, maar vervolgens dient er ook nagedacht te worden over de vraag hoe de klanten op een goede manier bereikt kunnen worden in het al overvolle internetlandschap.

Wij helpen u graag!

Deze vraagstukken hebben een belangrijk financieel kader. Zo dienen de begroting en liquiditeitsbehoefte bijvoorbeeld goed in elkaar te steken. Op basis daarvan kunnen ook afwegingen gemaakt worden op het gebied van het in dienst nemen van eigen personeel of juist flexibiliteit behouden door personeel in te huren. Vraagstukken waarbij wij u kunnen ondersteunen, u kunnen helpen een succesvol bedrijf te worden of juist te blijven. 

 

 

Kachung  Tau

Kachung Tau

High-Tech, Food & Retail, Maak-industrie

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord