Bibliotheken

Bibliotheken hebben een steeds bredere sociaal-culturele en maatschappelijke functie in de samenleving. Daarmee vormen de bibliotheken een belangrijke ontmoetingsplaats om de sociale cohesie te versterken.

Bibliothekensector in beweging

De bibliothekensector wordt steeds meer gekort op de subsidies van gemeentes en de regelgeving wordt alsmaar strenger. Door deze druk van de overheden wordt het voor bibliotheken steeds moeilijker om overeind te blijven. Steeds meer fusies en samenwerkingen zullen in de toekomst plaatsvinden om de bibliotheken interessant te houden voor de consument. Daarnaast dient de bibliotheek zich meer te focussen op eigen inkomsten door de teruglopende subsidies.

Diversificatie van de diensten die worden aangeboden is belangrijk voor het bestaan van de bibliotheken in de toekomst. Er is een trend te zien in de mate van toenemende activiteiten door bibliotheken. Hierdoor verandert de bibliotheek meer in een netwerkorganisatie waar ruimtes gehuurd kunnen worden, koffie gedronken kan worden in het biebcafé en een plaats waar toegang tot informatie, kennis en cultuur is.

De transformatie van de bibliotheek van nu naar de bibliotheek van de toekomst is veelomvattend. Deze transformatie brengt grote investeringen met zich mee. Daarnaast krijgt de bibliotheek te maken met nieuwe wet- en regelgeving door uitbreiding van de activiteiten. Govers Accountants/Adviseurs kan u hier optimaal in adviseren door de specialistische kennis die in de afgelopen jaren is opgedaan.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De specialisten van het Govers kennisteam bibliotheken helpen bibliotheken graag bij de verplichtingen rondom de controleplicht, fiscaliteit en subsidies. Daarnaast heeft Govers diverse specialisten in huis om bibliotheken te adviseren op bedrijfseconomisch gebied. Het kennisteam bestaat uit een groep professionals met een sterke band en ervaring in de bibliothekensector. Het tijdig onderkennen van risico’s en kansen te benutten is één van onze krachten. Onze expertise is veelzijdig in:

 • Controleplicht
 • Fiscale analyses (btw, vennootschapsbelasting, loonheffingen, fiscale beheersing)
 • Fiscaal beleidsplan voor interne beheersing
 • Begeleiding boekenonderzoeken
 • Implementatie Tax Control Framework (TCF)
 • Samenwerkingsverbanden met andere organisaties
 • Recht op btw-aftrek
 • Vennootschapsbelastingplicht
 • Aangiften vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen
 • Werkkostenregeling
 • Fiscale positie vrijwilligers, stagiaires, ZZP-ers of de Raad van Toezicht
 • Btw-positie aanvullende dienstverlening door bibliotheken
 • ANBI-status
 • Rechtsvormkeuze en herstructurering
 • Subsidies
 • Bedrijfseconomische advisering

Onze werkwijze

Indien u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening, stellen wij ons graag aan u voor in een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Met behulp van een persoonlijke werkwijze kunt u uw wensen, vraagstukken en behoeften uitgebreid toelichten. Hierdoor kunnen wij op efficiënte wijze adviseren naar een maatoplossing voor uw specifieke situatie. Ter bevordering van de transparantie werken wij met één aanspreekpunt binnen het kennisteam bibliotheken, waarbij u met al uw vragen terecht kunt. Gecombineerd met onze expertises leidt deze heldere en toegankelijke werkwijze tot de beste oplossing voor uw bibliotheek.

Ralph Rijnders

Ralph Rijnders

Non-profit, Familiebedrijven, Onderwijs

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord